Fri prövning och reell kompetens

Här får du information om hur tolkning av fri prövning och reell kompetens skall göras.

Frontendutvecklare, YH

Fri prövning

Till de utbildningar vi har färre antal sökande har vi ibland utrymme att göra en mer utförlig behörighetsbedömning som inte enbart grundar sig på formella kunskaper baserade på betyg etc. 4§ är en bestämmelse i förordningen som innebär att utbildningsanordnaren vid behörighetsprövning kan frångå kravet på

  • Behörighet
  • Kunskaper i svenska för dem som inte har svenska, danska, färöiska, isländska eller norska som modersmål
  • Särskilda förkunskaper

Utbildningsanordnaren ska då istället bedöma om den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. När urvalet är genomfört får den här gruppen utgöra högst 20 procent av det totala antalet antagna.

Reell kompetens

För att kunna åberopa reell kompetens och ges möjlighet till en individuell prövning måste den sökande kunna styrka följande för att anses uppfylla kraven för grundläggande behörighet:

Godkända betyg i följande kurser (Nya VUX-kurserna, från 2012-07-01, inom parentes)

  • Svenska eller Svenska som andraspråk kurs A och B (Svenska 1 och 2/ Svenska som andraspråk 1 och 2)
  • Engelska A (Engelska 5)
  • Matematik kurs A (Matematik 1a eller 1b eller 1c)
  • Samhällskunskap kurs A (Samhällskunskap 1b)
  • samt tre års arbetslivererfarenhet efter 19 års ålder.

Utdrag UHR:s Bedömningshandbok

Den sökande fyller i vår självskattningsblankett och bifogar nödvändiga bilagor. Det som efterfrågas är dokumentation/bekräftelse av verksamheter/kunskaper/ erfarenheter som bedöms täcka upp för avsaknaden på de övriga formella förkunskapskraven och som anses ha betydelse för den sökandes möjligheter att lyckas med studierna. Olika slag av intyg, testresultat, dokumentation kan användas. I vissa fall kan validering komma ifråga. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen man gjort en ansökan till.

Pdf med självskattningsblankett

Öppna/Stäng

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta