Träindustriell utbildning, Skellefteå

Inriktning träförädling, inredningssnickeri eller sågverk Arbetsmarknadsutbildning
Glad person i CNC-miljö

Nästa kursstart

Kontinuerlig antagning. Gruppantagning kan förekomma.

Vår träindustriella utbildning ger dig stora möjligheter till ett jobb inom ett yrke i träindustrin, till exempel inom träförädling, inredningssnickeri eller sågverk. Utbildningen är anpassad efter behoven på arbetsmarknaden. Beroende på vilken inriktning du studerar får du här utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Vad leder utbildningen till?

Målet med utbildningen är att du efter fullföljd individanpassad yrkesutbildning ska kunna få ett arbete inom träindustrin, exempelvis inom träförädling, inredningssnickeri eller sågverk.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av och vill jobba inom träindustrin.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen består av teoretiska och praktiska moment i form av lektioner/föreläsningar, individuella uppgifter och grupparbete. Den innehåller en förberedande del, yrkesutbildning med inriktning mot ett visst yrkesområde samt en arbetsplatsförlagd del. Utbildningens innehåll och längd anpassas efter dina förkunskaper och framtida kompetensbehov och kan därför variera mellan deltagarna i gruppen.

Förberedande utbildning

Du inleder med en förberedande utbildning. Vi gör då en bedömning och kartläggning av din kunskapsnivå och dina förutsättningar för studierna och ett framtida arbete inom området. Under den förberedande utbildningen tar vi fram en individuell utbildningsplan med innehåll  för din fortsatta utbildning.

Yrkesutbildningens inriktningar och innehåll

Nedan visas exempel på innehåll i respektive inriktning, även andra moduler kan tillkomma utifrån behov.

Inriktning träförädling

Målet är att du ska få fördjupade kunskaper om trämaterial och dess användningsområden. Du kommer att få goda kunskaper om nya produktionssätt utifrån ett produktionstänkande som bygger på ny produktionsteknik med CNC-styrda produktionsmaskiner och kunskaper om kvalitetssäkring och produktionsekonomi.

Innehåll
•    Materiallära
•    Ytbehandling
•    Sågning, borrning, fräsning, hyvling, putsning, tappning och kantlistning
•    Skärteknologi och slipning
•    Verkstadsteknik
•    CNC-teknik
•    Lean-production
•    Verktygsteknik
•    Träteknologi
•    Pneumatik och underhållsteknik
•    Konstruktion
•    Ritningsläsning
•    Mekanisk mätning
•    Miljö, jämställdhet, arbetslivskunskap, kvalitet, produktionsekonomi och produktionsteknik
•    Arbetsplatsförlagd utbildning

Inriktning inredningssnickerier

Utbildningens mål är att ge kompetens för att arbeta med traditionella och CNC-styrda maskiner för träbearbetning med inriktning mot inredningssnickerier. Du får här kunskaper om såväl förekommande material, det nya produktionstänkandet som att arbeta i grupp, kvalitet samt förståelse för produktionsteknik och ekonomi.

Innehåll
•    Materiallära
•    Fanering
•    Ytbehandling
•    Sågning, borrning, fräsning, hyvling, putsning, tappning och kantlistning
•    Skärteknologi och slipning
•    Verkstadsteknik
•    CNC-teknik
•    Lean-production
•    Verktygsteknik
•    Träteknologi
•    Pneumatik och underhållsteknik
•    Konstruktion
•    Ritningsläsning
•    Mekanisk mätning
•    Miljö, jämställdhet, arbetslivskunskap, kvalitet, produktionsekonomi och produktionsteknik
•    Arbetsplatsförlagd utbildning

Trätekniker med inriktning mot sågverksteknik

Denna inriktning anordnas endast vid behov och då i form av företagsförlagd utbildning på sågverk i Skellefteå eller på annan ort. Målet för yrkesinriktningen är att ge dig den kompetens du behöver för att kunna arbeta med traditionella och specialkonstruerade utrustningar och maskiner för träbearbetning med inriktning mot sågverksteknik. Utbildningen erbjuder kunskap om förekommande material, gruppsamverkan, kvalitet samt förståelse för produktionsteknik och ekonomi.

Innehåll
•    Materiallära/råvaran
•    Underhållsteknik
•    Vidareförädling
•    Maskinkännedom
•    Limteknik
•    Verktygsteknk
•    Träteknologi/virkestorkning
•    Pneumatik och hydraulik
•    Ritteknik/ritningsläsning
•    Mätteknik
•    Ellära
•    Kvalitetssortering
•    Lean-production
•    Miljö, jämställdhet, arbetslivskunskap, kvalitet, produktionsekonomi och produktionsteknik
•    Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagt lärande

Under den arbetsplatsförlagda delen får du praktisk yrkesträning i och vidareutveckling av arbetsmetoder som du lärt i undervisningen. Även denna del anpassas individuellt för dig som deltagare.

Utbildningens längd

Utbildningslängden är individuell med följande rikttider:
Förberedande utbildning, 1-4 veckor.
Inriktning träförädling, cirka 19 veckor.
Inriktning inredningssnickeri, cirka 19 veckor.
Inriktning sågverk, cirka 16 veckor.

Ansökan

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du får gå utbildningen. Prata med din handläggare om du är intresserad.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider
Till ansökan Kontinuerlig ansökan

Senast uppdaterad: 2017-02-24

1Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Kontakta en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan en arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

4Kallelse och kursstart

Om du blir antagen får du en kallelse från din arbetsförmedlare eller från oss på Lernia. När utbildningen börjar gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Längden på utbildningen beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning det är.

Målet med Lernias arbetsmarknadsutbildningar är att du lättare ska få jobb. Möt några av våra utbildningsdeltagare som berättar om engagerade lärare och goda framtidsutsikter. Under sina utbildningar får de utveckla både sina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

Om utbildningen

Öppna/stäng

Vad leder utbildningen till?

Målet med utbildningen är att du efter fullföljd individanpassad yrkesutbildning ska kunna få ett arbete inom träindustrin, exempelvis inom träförädling, inredningssnickeri eller sågverk.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av och vill jobba inom träindustrin.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen består av teoretiska och praktiska moment i form av lektioner/föreläsningar, individuella uppgifter och grupparbete. Den innehåller en förberedande del, yrkesutbildning med inriktning mot ett visst yrkesområde samt en arbetsplatsförlagd del. Utbildningens innehåll och längd anpassas efter dina förkunskaper och framtida kompetensbehov och kan därför variera mellan deltagarna i gruppen.

Förberedande utbildning

Du inleder med en förberedande utbildning. Vi gör då en bedömning och kartläggning av din kunskapsnivå och dina förutsättningar för studierna och ett framtida arbete inom området. Under den förberedande utbildningen tar vi fram en individuell utbildningsplan med innehåll  för din fortsatta utbildning.

Yrkesutbildningens inriktningar och innehåll

Nedan visas exempel på innehåll i respektive inriktning, även andra moduler kan tillkomma utifrån behov.

Inriktning träförädling

Målet är att du ska få fördjupade kunskaper om trämaterial och dess användningsområden. Du kommer att få goda kunskaper om nya produktionssätt utifrån ett produktionstänkande som bygger på ny produktionsteknik med CNC-styrda produktionsmaskiner och kunskaper om kvalitetssäkring och produktionsekonomi.

Innehåll
•    Materiallära
•    Ytbehandling
•    Sågning, borrning, fräsning, hyvling, putsning, tappning och kantlistning
•    Skärteknologi och slipning
•    Verkstadsteknik
•    CNC-teknik
•    Lean-production
•    Verktygsteknik
•    Träteknologi
•    Pneumatik och underhållsteknik
•    Konstruktion
•    Ritningsläsning
•    Mekanisk mätning
•    Miljö, jämställdhet, arbetslivskunskap, kvalitet, produktionsekonomi och produktionsteknik
•    Arbetsplatsförlagd utbildning

Inriktning inredningssnickerier

Utbildningens mål är att ge kompetens för att arbeta med traditionella och CNC-styrda maskiner för träbearbetning med inriktning mot inredningssnickerier. Du får här kunskaper om såväl förekommande material, det nya produktionstänkandet som att arbeta i grupp, kvalitet samt förståelse för produktionsteknik och ekonomi.

Innehåll
•    Materiallära
•    Fanering
•    Ytbehandling
•    Sågning, borrning, fräsning, hyvling, putsning, tappning och kantlistning
•    Skärteknologi och slipning
•    Verkstadsteknik
•    CNC-teknik
•    Lean-production
•    Verktygsteknik
•    Träteknologi
•    Pneumatik och underhållsteknik
•    Konstruktion
•    Ritningsläsning
•    Mekanisk mätning
•    Miljö, jämställdhet, arbetslivskunskap, kvalitet, produktionsekonomi och produktionsteknik
•    Arbetsplatsförlagd utbildning

Trätekniker med inriktning mot sågverksteknik

Denna inriktning anordnas endast vid behov och då i form av företagsförlagd utbildning på sågverk i Skellefteå eller på annan ort. Målet för yrkesinriktningen är att ge dig den kompetens du behöver för att kunna arbeta med traditionella och specialkonstruerade utrustningar och maskiner för träbearbetning med inriktning mot sågverksteknik. Utbildningen erbjuder kunskap om förekommande material, gruppsamverkan, kvalitet samt förståelse för produktionsteknik och ekonomi.

Innehåll
•    Materiallära/råvaran
•    Underhållsteknik
•    Vidareförädling
•    Maskinkännedom
•    Limteknik
•    Verktygsteknk
•    Träteknologi/virkestorkning
•    Pneumatik och hydraulik
•    Ritteknik/ritningsläsning
•    Mätteknik
•    Ellära
•    Kvalitetssortering
•    Lean-production
•    Miljö, jämställdhet, arbetslivskunskap, kvalitet, produktionsekonomi och produktionsteknik
•    Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagt lärande

Under den arbetsplatsförlagda delen får du praktisk yrkesträning i och vidareutveckling av arbetsmetoder som du lärt i undervisningen. Även denna del anpassas individuellt för dig som deltagare.

Utbildningens längd

Utbildningslängden är individuell med följande rikttider:
Förberedande utbildning, 1-4 veckor.
Inriktning träförädling, cirka 19 veckor.
Inriktning inredningssnickeri, cirka 19 veckor.
Inriktning sågverk, cirka 16 veckor.

Ansökan

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du får gå utbildningen. Prata med din handläggare om du är intresserad.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider

Senast uppdaterad: 2017-02-24

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontinuerlig antagning. Gruppantagning kan förekomma.

Utbildningslängd

Individuell utbildningslängd

Antal poäng

0

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Metallvägen 8
Skellefteå
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Skellefteå

Ansökan

Öppna/stäng

1Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Kontakta en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan en arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

4Kallelse och kursstart

Om du blir antagen får du en kallelse från din arbetsförmedlare eller från oss på Lernia. När utbildningen börjar gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Längden på utbildningen beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning det är.

Att gå på Lernia

Öppna/stäng

Målet med Lernias arbetsmarknadsutbildningar är att du lättare ska få jobb. Möt några av våra utbildningsdeltagare som berättar om engagerade lärare och goda framtidsutsikter. Under sina utbildningar får de utveckla både sina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

Har du frågor?

Öppna/Stäng

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontinuerlig antagning. Gruppantagning kan förekomma.

Utbildningslängd

Individuell utbildningslängd

Antal poäng

0

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Metallvägen 8
Skellefteå
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Skellefteå

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta