SFI-utbildning

Svenska för invandrare med praktik


På Sfi med praktik (så kallad verksamhetsförlagd Sfi) kombinerar du studier i svenska med praktik på en arbetsplats. Utbildningen ger dig kunskaper i svenska, svenskt arbetsliv och kultur samtidigt som du får en chans att prova på ett yrke.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Sfi är en egen skolform som utgår från dina behov. Du har en individuell studieplan och studerar i din egen takt. Genom att läsa sfi kommer du snabbt in i det svenska samhället, du lär dig svenska och kan därefter läsa vidare eller söka ett arbete.

Utbildningen verksamhetsförlagd sfi innebär att du läser grundkunskaper i svenska samtidigt som får prova på ett yrke. Du läser på heltid och 15 timmar i veckan är du ute på praktik.

När du väljer den här utbildningen får du:

  • Lära dig det svenska språket
  • En introduktion till arbetslivet
  • Förbereda dig för en yrkesutbildning, vidare studier eller arbete

Som nybörjare kommer du under den första tiden att studera 15 timmar i veckan. Så snart som möjligt kommer du få börja kombinera studierna med praktik på ett företag som passar dig.

I kursen ingår:

  • Yrkessvenska
  • Arbetsmarknadsorientering
  • Studiebesök

När du studerar hos oss är du garanterad moderna läromedel och ny teknik för att göra studierna så givande och flexibla som möjligt.

Att läsa sfi på Lernia

Varje år läser flera tusen elever sfi på Lernia. Möt några av våra elever som berättar om sina tankar och erfarenheter.

Maria Mendez Ogando berättar om Sfi på Lernia.
Möt några av våra Sfi-elever.
Sara och Tunde har läst Sfi och läser nu svenska som andraspråk.
Hur våra elever uppfattar utbildningen på Lernia.

För vem

För börja läsa Sfi kontaktar du den person som är ansvarig för Sfi i den kommun där du är folkbokförd. I de flesta fall finns dessa personer på utbildningsförvaltningen eller om det finns ett Sfi-centrum.

Du har rätt att läsa sfi om du:

Du kan studera sfi på Lernia från och med 1 juli det år du fyller 16 år. Utbildningen är till för dig som inte har svenska som modersmål, har en svensk folkbokföringsadress och saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

I Göteborg kan du läsa sfi från och med hösten det år du fyller 20 år. Du som är under 20 år och vill läsa sfi i just Göteborg behöver gå på språkintroduktion. Språkintroduktionen finns både både på nybörjarnivå och fortsättningsnivå. Vänd dig till Utbildningsförvaltningen för att få hjälp med din ansökan.

Efter utbildningen

Att lära sig det svenska språket öppnar många olika dörrar. Du kan välja att läsa en utbildning, du får möjlighet att söka fler jobb och förstår mer av det svenska samhället. I just den här utbildningen får du dessutom chansen att komma ut på en svensk arbetsplats och öva både språket och dina yrkeskunskaper. Du får bra meriter och viktiga kontakter i arbetslivet.

Vi söker dig som söker jobb

Stöd och matchning kan vara något för dig

Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen? Vi på Lernia Stöd & Matchning hjälper dig att hitta rätt jobb!

Svenska för invandrare på Lernia


Studera när det passar dig

Vi har kurser förmiddagar, eftermiddagar och kvällar. Du bestämmer själv

Bra lärare som vill hjälpa dig

Våra lärare har lång erfarenhet och kommer hjälpa dig att lära dig svenska snabbt

Kombinera skola med praktik

På praktiken får du både träna svenska och vara med på en svensk arbetsplats

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din epostadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna