Skip to main content

Sfi med inriktning service

SFI-utbildning


Vill du lära dig svenska och arbeta inom yrkena restaurang, hotell, lokalvård och handel? Då ska du söka till sfi, svenska för invandrare, hos oss på Lernia!

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Lär dig svenska

Sfi, svenska för invandrare, är en del av svensk vuxenutbildning som kallas Komvux. Du studerar i din egen takt och får en individuell studieplan över vad du ska lära dig, beroende på vad du behöver lära dig. När du läser sfi kommer du snabbare in i det svenska samhället. Du lär dig svenska och kan sen läsa vidare eller söka ett arbete.

Sfi med inriktning service

I Sverige finns det många jobb inom service. När du läser Sfi med inriktning service kommer du både att läsa sfi och lära dig mer om olika yrken inom service. På så sätt får du enklare ett jobb efter du har studerat klart eller kan du välja att söka in till en yrkesutbildning. Du läser 30 timmar per vecka eller 15 timmar per vecka om du studerar eller jobbar.

Du lär dig om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige

I utbildningen kommer du lära dig om olika branscher i Sverige och hur arbeten inom dessa kan se ut. Du lär dig också om hur olika typer av anställningar ser ut och hur arbetsvillkoren kan se ut. Till exempel får du se hur olika dokument kan se ut när du får ett jobb eller praktik.

Vi tittar även på hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och hur arbetsmarknaden kan se ut framöver. Du lär dig om olika lagar som påverkar arbetet, till exempel arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och diskrimineringslagen.

Vi pratar om vad ett kollektivavtal är och varför det varit så viktigt för svensk arbetsmarknad. Vi går igenom fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, och hur det påverkar svensk arbetsmarknad. Tillsist går vi även igenom normer och regler på arbetsplatser.

Du lär dig om service och bemötande

I kursen service och bemötande lär du dig hur du bemöter kunder och jobbar med service på olika sätt. Du lär dig bland annat om:

  • Service. Hur man ger bra service i olika yrken.
  • Bemötande. Hur man bemöter kunder och kollegor på bra sätt.
  • Kommunikation. Hur man kommunicerar på bästa sätt.
  • Marknadsföring. Hur man gör reklam eller marknadsför tjänster.
  • Försäljning. Hur man säljer olika tjänster eller service i Sverige.

Digitala verktyg och yrkessvenska

I utbildningen läser du också orienteringskurser. I orienteringskurserna får du lära dig om digitala verktyg och yrkessvenska, bland annat ord som används på arbetsplatserna.

I utbildningen lär du dig om olika jobb inom service, till exempel restaurang.
I Sfi lär du dig om svenska språket och Sverige.

Studievägar

På sfi finns det tre olika studievägar och fyra kurser, A, B, C och D. För att veta vilken nivå och kurs som passar bäst för dig får du göra ett test innan du startar din utbildning. Du får också en individuell studieplan med dina egna studiemål. Här kan du läsa om de olika studievägarna, på Lernia kan du läsa studieväg 1, 2 och 3.

  • Studieväg 1 är för dig som har kort eller ingen utbildning från ditt hemland, mindre än 5 år, och inte kan läsa eller skriva och/eller inte kan det latinska alfabetet. Den innefattar kurserna A, B, C och D.
  • Studieväg 2 är för dig som har studerat mellan 6 och 9 år i skola i ditt hemland, motsvarande grundskolan i Sverige. Den innefattar kurserna B, C och D.
  • Studieväg 3 är för dig som har studerat 10 år eller mer i skola i ditt hemland, motsvarande gymnasium eller högskola/universitet i Sverige. Den innefattar kurserna C och D.

För vem

Du kan studera sfi på Lernia från och med 1 juli det år du fyller 16 år. Utbildningen är till för dig som inte har svenska som modersmål, har en svensk folkbokföringsadress och saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket. 

För att kunna läsa sfi hos Lernia kontaktar du den person som är sfi-ansvarig i den kommun där du är folkbokförd. Oftast finns dessa personer på utbildningsförvaltningen eller Sfi-centrumet i din kommun.

Efter utbildningen

Att lära sig det svenska språket öppnar många olika dörrar. Du kan välja att läsa en utbildning, du får möjlighet att söka fler jobb och förstår mer av det svenska samhället. Missa inte våra utbildningar som kombinerar sfi-undervisning med olika yrkesinriktningar, då får du utbildning i svenska och utbildning i ett yrke på samma gång!

Stöd och matchning kan vara något för dig

Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen? Vi på Lernia Stöd & Matchning hjälper dig att hitta rätt jobb!

Glad kvinna på kontor, Lernias Stöd och matchning

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan