Restaurang och storhushåll, Säffle

Lärlingsutbildning

Nästa kursstart

16 maj

Vår lärlingsutbildning inom Restaurang och Storhushåll ger dig stora möjligheter till arbete i branschen. Du kan söka jobb i serveringskök, gatukök, caféer samt inom restaurang, dagligvarubutik, skolkök, sjukhuskök eller förskola m.m. Utbildningen innehåller bl.a. kall- och varmkök, gastronomi med mat och dryck i kombination, livsmedels- och näringskunskap, matlagning och specialkoster.

Det nya sättet att skaffa sig yrkeskunskaper inför en anställning

Att gå en lärlingsutbildning mot restaurang och storhushåll innebär att du till största delen av utbildningstiden (ca 4 dagar/vecka) befinner dig på en arbetsplats inom det aktuella yrkesområdet.

En dag i veckan kommer du till skolan för undervisning i vissa teoretiska och praktiska moment som passar bättre att göra i skolans lokaler där t ex. kurslitteratur och datorer finns.

På din arbetsplats kommer en eller flera av de anställda att fungera som handledare för dig och under utbildningen gå igenom samtliga moment som du behöver kunna inför en anställning. Handledarna kommer också, tillsammans med lärarna på skolan, att regelbundet kontrollera att du har inhämtat de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs i varje moment.

Vad leder utbildningen till?

Genomgången lärlingsutbildning med godkända betyg ger dig stora möjligheter till ett jobb inom restaurangbranschen. Efter utbildningen till biträdande kock eller kock har du kompetens inom flera olika områden. Du kan arbeta inom hotell- och restaurangnäringen, storkök, provkök, butik eller livsmedelsindustrin. Olika mål kan nås i olika takt beroende på studiefart och förkunskaper.                                                                                                             

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som vill jobba med livsmedel.

Vem är behörig att söka?

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är du:

 • från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller är under 20 år och har slutbetyg från gymnasieskola
 • om du saknar eller har brister i de kunskaper som kursen ska ge och
 • har förutsättningar att följa kursen (ex: svenska som andraspråk på grundläggande nivå)

Hur går utbildningen till?

Utbildningen omfattar 40 veckor. Den innehåller normalt 1000 poäng och startar med en orienteringskurs som ger dig en introduktion samt information om vad yrket innebär och vilka krav som ställs inför en anställning inom yrkesområdet.

 

Studiematerial och skyddskläder

Lernia tillhandahåller en uppsättning skyddskläder och relevant kurslitteratur i form av klassrumsuppsättning med möjlighet till hemlån.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med många företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider
Till ansökan Kontakta oss för mer information.

Senast uppdaterad: 2016-04-06

1Ansök till en lärlingsutbildning

Kontakta oss på Lernia för information om lärlingsutbildning. Vi gör en bedömning om utbildningen passar för dig.

 

2Kommunen behandlar din ansökan

Kommunen beslutar om du blir antagen eller ej. Blir du antagen skickar de godkänd blankett till oss på Lernia. Därefter antar vi dig till en orienteringskurs.

3Mer information

Kontakta vägledare Inger Gerdén, telefon 0533-68 19 40, om du har frågor om ansökan.

Alla som söker utbildningen kommer att kallas till en intervju.

Om utbildningen

Öppna/stäng

Det nya sättet att skaffa sig yrkeskunskaper inför en anställning

Att gå en lärlingsutbildning mot restaurang och storhushåll innebär att du till största delen av utbildningstiden (ca 4 dagar/vecka) befinner dig på en arbetsplats inom det aktuella yrkesområdet.

En dag i veckan kommer du till skolan för undervisning i vissa teoretiska och praktiska moment som passar bättre att göra i skolans lokaler där t ex. kurslitteratur och datorer finns.

På din arbetsplats kommer en eller flera av de anställda att fungera som handledare för dig och under utbildningen gå igenom samtliga moment som du behöver kunna inför en anställning. Handledarna kommer också, tillsammans med lärarna på skolan, att regelbundet kontrollera att du har inhämtat de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs i varje moment.

Vad leder utbildningen till?

Genomgången lärlingsutbildning med godkända betyg ger dig stora möjligheter till ett jobb inom restaurangbranschen. Efter utbildningen till biträdande kock eller kock har du kompetens inom flera olika områden. Du kan arbeta inom hotell- och restaurangnäringen, storkök, provkök, butik eller livsmedelsindustrin. Olika mål kan nås i olika takt beroende på studiefart och förkunskaper.                                                                                                             

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som vill jobba med livsmedel.

Vem är behörig att söka?

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är du:

 • från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller är under 20 år och har slutbetyg från gymnasieskola
 • om du saknar eller har brister i de kunskaper som kursen ska ge och
 • har förutsättningar att följa kursen (ex: svenska som andraspråk på grundläggande nivå)

Hur går utbildningen till?

Utbildningen omfattar 40 veckor. Den innehåller normalt 1000 poäng och startar med en orienteringskurs som ger dig en introduktion samt information om vad yrket innebär och vilka krav som ställs inför en anställning inom yrkesområdet.

 

Studiematerial och skyddskläder

Lernia tillhandahåller en uppsättning skyddskläder och relevant kurslitteratur i form av klassrumsuppsättning med möjlighet till hemlån.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med många företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider

Senast uppdaterad: 2016-04-06

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

16 maj

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information.

Utbildningslängd

40 veckor

Antal poäng

1000 Poäng

Praktisk information

 • Det kostar inget att gå en lärlingsutbildning. Du kan söka studiemedel hos CSN.

Adress

Stortorget 6
Säffle
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Säffle

Ansökan

Öppna/stäng

1Ansök till en lärlingsutbildning

Kontakta oss på Lernia för information om lärlingsutbildning. Vi gör en bedömning om utbildningen passar för dig.

 

2Kommunen behandlar din ansökan

Kommunen beslutar om du blir antagen eller ej. Blir du antagen skickar de godkänd blankett till oss på Lernia. Därefter antar vi dig till en orienteringskurs.

3Mer information

Kontakta vägledare Inger Gerdén, telefon 0533-68 19 40, om du har frågor om ansökan.

Alla som söker utbildningen kommer att kallas till en intervju.

Har du frågor?

Öppna/Stäng

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

16 maj

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information.

Utbildningslängd

40 veckor

Antal poäng

1000 Poäng

Praktisk information

 • Det kostar inget att gå en lärlingsutbildning. Du kan söka studiemedel hos CSN.

Adress

Stortorget 6
Säffle
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Säffle

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta