Utbildning inom försäljning och kundservice, Östersund

• Detaljhandel • Kundtjänst/reception • Företagssäljare Arbetsmarknadsutbildning
Tre personer i samtal

Vår utbildning inom försäljning och kundtjänst ger dig stora möjligheter till ett jobb inom detaljhandel, kundtjänst/reception eller företagsförsäljning. Hos Lernia får du gå en utbildning som är utvecklad och anpassad helt efter de behov som finns på arbetsmarknaden. Praktik på ett företag i branschen ingår.

Vad leder utbildningen till

Efter genomgången utbildning kan du arbeta inom detaljhandel, kundtjänst/reception eller företagsförsäljning.

Yrkesinriktningen mot detaljhandel ger en grundläggande kompetens för arbete inom butiksförsäljning. Innehållet består av teoretiska och praktiska inslag som är gemensamma för detaljhandel och kan inriktas mot antingen dagligvaruhandel eller fackhandel.

Yrkesinriktningen mot kundtjänst/reception ger goda kunskaper i att möta människor, kunder och besökare, i syfte att vägleda, informera, ge god service samt sälja produkter och koncept. Efter avslutad utbildning kan du t.ex. arbeta i en kundtjänst, i receptionen på ett företag, organisation eller myndighet, som exempelvis hotellreceptionist eller som konferensvärd vid mässor och kursgårdar.

Yrkesinriktningen mot företagssäljare ger grundläggande kunskaper för arbete inom företagsförsäljning, antingen som innesäljare eller som utesäljare.

För vem passar utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av - och vill arbeta med – försäljning och kundservice. Utbildningen passar dig som är, eller riskerar att bli, arbetslös

Utbildningens innehåll

Testmodul,rikttid 1 - 2 veckor

• Introduktion och presentation av utbildningen, utrustning, personal och lokaler.
• Arbetsmarknad/kompetenskrav inom försäljning och kundservice. Yrkesområden/inriktningar, kompetenskrav, vilka egenskaper är värdefulla vid arbete inom kundservice och försäljning?
• Kunskapskartläggning genom yrkestester, motivation och målbeskrivning, skattning av kunskaper och erfarenhet inom försäljning och kundservice samt förutsättningar för en karriär inom branschen (t.ex. fysik, stresshantering, varierande arbetstider, servicemedvetenhet/mötet med kunden).
• Studiebesök hos presumtiva arbetsgivare.

Grundutbildning försäljning och kundservice,rikttid 3 veckor

• Fördjupad information och orientering om detaljhandeln, kundtjänst/reception samt företagsförsäljning.
• Service: Vad är bra service? Värdskap och service, finns det någon skillnad? Servicekompetens,
servicemöten, utvärdering av service- och säljmöten, servicekoncept.
• Kundkommunikation: Att tala och skriva säljande, säljsamtalet, attityd, kroppsspråk, rösten, språket, att lyssna, klädseln och ett säljande/välkomnande beteende.
• Etik och moral: Producentansvar, arbetsförhållande för de som producerar, miljöfrågor och miljömärkning, lagar och regler (t.ex. konsumentköplagen).
• Försäljning: Att arbeta med framgångsrik service och försäljning, olika typer av försäljning, köpprocessen, kundanalyser, personlig försäljning, merförsäljning, hantera missnöjda kunder/gäster, kundvård.
• Arbetsmiljö: Fysisk och psykisk arbetsmiljö, stress, hot och våld, kunder/gäster och arbetskamrater, arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar.
• Arbetsrätt: Arbetsvillkor, diskrimineringslagen/jämställdhet, kollektivavtal, LAS, semesterlagen, arbetstidslagen, arbetsmiljölagen, skyddsombud, medbestämmandelagen. Att söka jobb eller plats på företag inför företagsförlagd utbildning.
• Gruppsamverkan/ledarskap: Identifiera roller och styrkor i en grupp, konflikthantering/samarbete, gruppdynamik och ledarskap.

Yrkesinriktade utbildningar

Detaljhandel,rikttid 10 veckor
Kundtjänst/reception, rikttid 20 veckor
Företagssäljare, rikttid 20 veckor

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider
Till ansökan Kontinuerlig ansökan

Senast uppdaterad: 2015-09-14

1Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Kontakta en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan en arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

4Kallelse och kursstart

Om du blir antagen får du en kallelse från din arbetsförmedlare eller från oss på Lernia. När utbildningen börjar gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Längden på utbildningen beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning det är.

Här kan du se tre filmer från Arbetsförmedlingen om hur det är att arbeta som telefonist, butikssäljare respektive kundtjänstmedarbetare. Därefter berättar Joakim Piel och Boris Milic i nästa film om hur det är att gå en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik på Lernia.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

 

Om utbildningen

Öppna/stäng

Vad leder utbildningen till

Efter genomgången utbildning kan du arbeta inom detaljhandel, kundtjänst/reception eller företagsförsäljning.

Yrkesinriktningen mot detaljhandel ger en grundläggande kompetens för arbete inom butiksförsäljning. Innehållet består av teoretiska och praktiska inslag som är gemensamma för detaljhandel och kan inriktas mot antingen dagligvaruhandel eller fackhandel.

Yrkesinriktningen mot kundtjänst/reception ger goda kunskaper i att möta människor, kunder och besökare, i syfte att vägleda, informera, ge god service samt sälja produkter och koncept. Efter avslutad utbildning kan du t.ex. arbeta i en kundtjänst, i receptionen på ett företag, organisation eller myndighet, som exempelvis hotellreceptionist eller som konferensvärd vid mässor och kursgårdar.

Yrkesinriktningen mot företagssäljare ger grundläggande kunskaper för arbete inom företagsförsäljning, antingen som innesäljare eller som utesäljare.

För vem passar utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av - och vill arbeta med – försäljning och kundservice. Utbildningen passar dig som är, eller riskerar att bli, arbetslös

Utbildningens innehåll

Testmodul,rikttid 1 - 2 veckor

• Introduktion och presentation av utbildningen, utrustning, personal och lokaler.
• Arbetsmarknad/kompetenskrav inom försäljning och kundservice. Yrkesområden/inriktningar, kompetenskrav, vilka egenskaper är värdefulla vid arbete inom kundservice och försäljning?
• Kunskapskartläggning genom yrkestester, motivation och målbeskrivning, skattning av kunskaper och erfarenhet inom försäljning och kundservice samt förutsättningar för en karriär inom branschen (t.ex. fysik, stresshantering, varierande arbetstider, servicemedvetenhet/mötet med kunden).
• Studiebesök hos presumtiva arbetsgivare.

Grundutbildning försäljning och kundservice,rikttid 3 veckor

• Fördjupad information och orientering om detaljhandeln, kundtjänst/reception samt företagsförsäljning.
• Service: Vad är bra service? Värdskap och service, finns det någon skillnad? Servicekompetens,
servicemöten, utvärdering av service- och säljmöten, servicekoncept.
• Kundkommunikation: Att tala och skriva säljande, säljsamtalet, attityd, kroppsspråk, rösten, språket, att lyssna, klädseln och ett säljande/välkomnande beteende.
• Etik och moral: Producentansvar, arbetsförhållande för de som producerar, miljöfrågor och miljömärkning, lagar och regler (t.ex. konsumentköplagen).
• Försäljning: Att arbeta med framgångsrik service och försäljning, olika typer av försäljning, köpprocessen, kundanalyser, personlig försäljning, merförsäljning, hantera missnöjda kunder/gäster, kundvård.
• Arbetsmiljö: Fysisk och psykisk arbetsmiljö, stress, hot och våld, kunder/gäster och arbetskamrater, arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar.
• Arbetsrätt: Arbetsvillkor, diskrimineringslagen/jämställdhet, kollektivavtal, LAS, semesterlagen, arbetstidslagen, arbetsmiljölagen, skyddsombud, medbestämmandelagen. Att söka jobb eller plats på företag inför företagsförlagd utbildning.
• Gruppsamverkan/ledarskap: Identifiera roller och styrkor i en grupp, konflikthantering/samarbete, gruppdynamik och ledarskap.

Yrkesinriktade utbildningar

Detaljhandel,rikttid 10 veckor
Kundtjänst/reception, rikttid 20 veckor
Företagssäljare, rikttid 20 veckor

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider

Senast uppdaterad: 2015-09-14

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss för mer information

Utbildningslängd

Varierande beroende på inriktning

Utbildningens ID

FUB 46584, AUB 46609

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Rådhusgatan 15-17
Östersund
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Östersund

Ansökan

Öppna/stäng

1Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Kontakta en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan en arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

4Kallelse och kursstart

Om du blir antagen får du en kallelse från din arbetsförmedlare eller från oss på Lernia. När utbildningen börjar gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Längden på utbildningen beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning det är.

Se yrkesfilmer

Öppna/stäng

Här kan du se tre filmer från Arbetsförmedlingen om hur det är att arbeta som telefonist, butikssäljare respektive kundtjänstmedarbetare. Därefter berättar Joakim Piel och Boris Milic i nästa film om hur det är att gå en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik på Lernia.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

 

Har du frågor?

Öppna/Stäng

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss för mer information

Utbildningslängd

Varierande beroende på inriktning

Utbildningens ID

FUB 46584, AUB 46609

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Rådhusgatan 15-17
Östersund
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Östersund

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta