Utbildning inom träteknik, Osby

Arbetsmarknadsutbildning

Nästa kursstart

Kontinuerliga kursstarter

Välkommen på studiebesök!
Onsdagar kl. 9.30. Anmälan görs hos din handläggare på AF.

Vår utbildning inom träteknik ger dig stora möjligheter till ett jobb inom träindustrin, till exempel som maskinoperatör, möbelsnickare, inredningssnickare eller montör. Utbildningen är anpassad efter behoven på arbetsmarknaden. Beroende på vilken inriktning du studerar får du här utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Vad leder utbildningen till?

Efter avslutad utbildning ska du ha tillräckliga yrkeskunskaper att arbeta inom den trätekniska branschen som t.ex. maskinoperatör, möbelsnickare, inredningssnickare, CNC-operatör eller montör.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av och vill jobba med träteknik.

Hur går utbildningen till?

Du inleder med en förberedande utbildning då vi genomför individuella kartläggningssamtal och tester. Vi gör sedan ett individuellt upplägg där din utbildningsplan ligger till grund för dina studier.
Utbildningen består av teoretiska och praktiska moment samt en arbetsplatsförlagd del.

Utbildningens innehåll och rikttider

Utbildningen följer träbranschens riktlinjer och krav och är indelad i moduler vilka sätts samman utifrån dina individuella förkunskaper och planerade yrkesinriktning. Det gör att utbildningens längd kan variera för olika deltagare.
Förberedande utbildning, 3 veckor
Industriteknisk grund, 12 veckor
Grundutbildning maskinoperatör träteknik, 6 veckor
Maskinsnickare, fördjupning, 8 veckor
Maskinkörkort, 1 vecka
Operatör (CNC), 8 veckor
Ytbehandlare, 8 veckor

Integrerade utbildningsmoment

I utbildningen integreras bl.a. jämställdhetsfrågor, miljö/arbetsmiljö, information om arbetsmarknaden och förberedande jobbsökaraktiviteter.

Certifiering

Utifrån vald yrkesinriktning och specifika branschkrav ingår även behörighetsutbildningar.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider

Innehåll moduler

Test och kartläggning, 3 veckor, Utbildningens id: 113243

Industriteknisk grund, 12 veckor, Utbildningens id: 113244

• Engelska– yrkesspecifika termer
• Svenska – yrkesspecifika termer
• Matematik
• IT och automation
• Ritningsläsning
• Mätteknik
• Hälsa, miljö och säkerhet
• Produktionsteknik – ekonomi
• Underhåll
• Kvalitet

Maskinoperatör, 6 veckor, Utbildningens id: 113245 

• Materiallära
• Maskinlära
• Sågning, borrning, fräsning, hyvling samt slipning (putsning)
• Limteknik
• Montering och sammansättning
• Verktygsteknik
• Ytbehandlingsteknik
• Pneumatik
• CNC-teknik - introduktion
• Gruppsamverkan
• Säkerhet i träarbete
• Introduktion i Lean production
• Orientering branschkännedom/arbetslivskunskap
• Arbetsplatsförlagt lärande (vid behov)

Påbyggnad maskinsnickare, 8 veckor, Utbildningens id: 113246

• CAD-teknik (grundläggande)
• CNC-teknik (grundläggande)
• Materiallära massivträ
• Materiallära skivmaterial
• Maskinlära
• Sågning, borrning, fräsning, hyvling samt slipning (putsning)
• Limteknik
• Montering och sammansättning
• Verktygsteknik
• Ytbehandlingsteknik
• Fanering och fogningsteknik
• Gruppsamverkan
• Pneumatik
• Lean production
• Arbetsplatsförlagt lärande

Maskinkörkort, 1 vecka, Utbildningens id: 113264

Modulen är en utbildning om arbetsmiljö och maskinsäkerhet och är uppbyggd av blocken Arbetsmiljö och Maskiner.

Påbyggnad Operatör/CNC, 8 veckor, Utbildningens id: 113265

• CNC-Grund
• CNC-Påbyggnad
• Robotteknik grund
• Robotteknik påbyggnad
• Lean production
• CAD/CAD-CAM
• Linjeproduktion
• Mekatronik
• Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningens id

Till ansökan Kontinuerlig ansökan

Senast uppdaterad: 2016-11-01

1Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Kontakta en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan en arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

4Kallelse och kursstart

Om du blir antagen får du en kallelse från din arbetsförmedlare eller från oss på Lernia. När utbildningen börjar gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Längden på utbildningen beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning det är.

Målet med Lernias arbetsmarknadsutbildningar är att du lättare ska få jobb. Möt några av våra utbildningsdeltagare som berättar om engagerade lärare och goda framtidsutsikter. Under sina utbildningar får de utveckla både sina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

Om utbildningen

Öppna/stäng

Vad leder utbildningen till?

Efter avslutad utbildning ska du ha tillräckliga yrkeskunskaper att arbeta inom den trätekniska branschen som t.ex. maskinoperatör, möbelsnickare, inredningssnickare, CNC-operatör eller montör.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av och vill jobba med träteknik.

Hur går utbildningen till?

Du inleder med en förberedande utbildning då vi genomför individuella kartläggningssamtal och tester. Vi gör sedan ett individuellt upplägg där din utbildningsplan ligger till grund för dina studier.
Utbildningen består av teoretiska och praktiska moment samt en arbetsplatsförlagd del.

Utbildningens innehåll och rikttider

Utbildningen följer träbranschens riktlinjer och krav och är indelad i moduler vilka sätts samman utifrån dina individuella förkunskaper och planerade yrkesinriktning. Det gör att utbildningens längd kan variera för olika deltagare.
Förberedande utbildning, 3 veckor
Industriteknisk grund, 12 veckor
Grundutbildning maskinoperatör träteknik, 6 veckor
Maskinsnickare, fördjupning, 8 veckor
Maskinkörkort, 1 vecka
Operatör (CNC), 8 veckor
Ytbehandlare, 8 veckor

Integrerade utbildningsmoment

I utbildningen integreras bl.a. jämställdhetsfrågor, miljö/arbetsmiljö, information om arbetsmarknaden och förberedande jobbsökaraktiviteter.

Certifiering

Utifrån vald yrkesinriktning och specifika branschkrav ingår även behörighetsutbildningar.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider

Senast uppdaterad: 2016-11-01

Innehåll moduler

Test och kartläggning, 3 veckor, Utbildningens id: 113243

Industriteknisk grund, 12 veckor, Utbildningens id: 113244

• Engelska– yrkesspecifika termer
• Svenska – yrkesspecifika termer
• Matematik
• IT och automation
• Ritningsläsning
• Mätteknik
• Hälsa, miljö och säkerhet
• Produktionsteknik – ekonomi
• Underhåll
• Kvalitet

Maskinoperatör, 6 veckor, Utbildningens id: 113245 

• Materiallära
• Maskinlära
• Sågning, borrning, fräsning, hyvling samt slipning (putsning)
• Limteknik
• Montering och sammansättning
• Verktygsteknik
• Ytbehandlingsteknik
• Pneumatik
• CNC-teknik - introduktion
• Gruppsamverkan
• Säkerhet i träarbete
• Introduktion i Lean production
• Orientering branschkännedom/arbetslivskunskap
• Arbetsplatsförlagt lärande (vid behov)

Påbyggnad maskinsnickare, 8 veckor, Utbildningens id: 113246

• CAD-teknik (grundläggande)
• CNC-teknik (grundläggande)
• Materiallära massivträ
• Materiallära skivmaterial
• Maskinlära
• Sågning, borrning, fräsning, hyvling samt slipning (putsning)
• Limteknik
• Montering och sammansättning
• Verktygsteknik
• Ytbehandlingsteknik
• Fanering och fogningsteknik
• Gruppsamverkan
• Pneumatik
• Lean production
• Arbetsplatsförlagt lärande

Maskinkörkort, 1 vecka, Utbildningens id: 113264

Modulen är en utbildning om arbetsmiljö och maskinsäkerhet och är uppbyggd av blocken Arbetsmiljö och Maskiner.

Påbyggnad Operatör/CNC, 8 veckor, Utbildningens id: 113265

• CNC-Grund
• CNC-Påbyggnad
• Robotteknik grund
• Robotteknik påbyggnad
• Lean production
• CAD/CAD-CAM
• Linjeproduktion
• Mekatronik
• Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningens id

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontinuerliga kursstarter

Välkommen på studiebesök!
Onsdagar kl. 9.30. Anmälan görs hos din handläggare på AF.

Utbildningslängd

Varierande

Utbildningens ID

Test och kartläggning: 113243

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Klövervägen 23
Osby
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Osby

Ansökan

Öppna/stäng

1Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Kontakta en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan en arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

4Kallelse och kursstart

Om du blir antagen får du en kallelse från din arbetsförmedlare eller från oss på Lernia. När utbildningen börjar gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Längden på utbildningen beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning det är.

Att gå på Lernia

Öppna/stäng

Målet med Lernias arbetsmarknadsutbildningar är att du lättare ska få jobb. Möt några av våra utbildningsdeltagare som berättar om engagerade lärare och goda framtidsutsikter. Under sina utbildningar får de utveckla både sina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

Har du frågor?

Öppna/Stäng

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontinuerliga kursstarter

Välkommen på studiebesök!
Onsdagar kl. 9.30. Anmälan görs hos din handläggare på AF.

Utbildningslängd

Varierande

Utbildningens ID

Test och kartläggning: 113243

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Klövervägen 23
Osby
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Osby

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta