Hälso- och sjukvårdadministratör, Malmö

Yrkeshögskoleutbildning

Det är en eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med arbetsgivarna. 9 av 10 får jobb efter sin yrkeshögskoleutbildning.

Man vid skrivbord

Nästa kursstart

Är du intresserad av att arbeta med att administrera och utveckla hälso- och sjukvård? Gillar du både att dokumentera och delta i förändringsprocesser? Har du goda kunskaper i svenska och engelska? Då är yrkeshögskoleutbildningen Hälso- och sjukvårdsadministratör helt rätt för dig.

Vad leder utbildningen till?

Efter examen ska du kunna arbeta som administratör inom hälso- och sjukvård i både offentlig och privat regi. Specifika yrkesroller är t.ex. medicinsk sekreterare med olika inriktningar, som medicinsk dokumentation, personal- och/eller ekonomihantering, IT och projektledning m.m. Andra tänkbara roller är chefssekreterare, enhetschef eller samordnare åt verksamhets- eller klinikchef.

För vem passar utbildningen?

För dig som gillar att samarbeta och att kommunicera både muntligt och skriftligt. Du har förmåga att ta ansvar och tar gärna initiativ till förändring och utveckling. Du vill arbeta som administratör inom hälso- och sjukvården med medicinsk dokumentation, personalfrågor, ekonomi, informatik och projektledning.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och praktikinslag. 1/4 av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Under utbildningen kommer ni att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar och utvecklas samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Region Skåne, Capio och Malmö Högskola m.fl.

Vilka förkunskaper krävs?

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

Läs mer om behörighet för yrkeshögskolestudier hos Myndigheten för Yrkeshögskolan

2. Särskilda förkunskaper

Lägst betyg E (godkänt betyg/ 3) krävs i följande kurser:

- Svenska 1 (Svenska A)
- Svenska 2 (Svenska B)
- Engelska 6 (Engelska B)
- Matematik 1 (Matematik A)
- Datorkunskap (andra alternativ är Information och kommunikation 1, 100 poäng, eller intyg om datorkunskap från arbetsgivare)

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
  • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
  • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
  • Du är på en arbetsplats 25 % av utbildningen
Delkurser som ingår

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära

 

20 poäng

Arbetspsykologi   15 poäng
Bemötande och patientinformation   15 poäng
E-hälsa, grund   15 poäng
E-hälsa, fördjupning   40 poäng
Examensarbete   25 poäng
Hälsoinformatik, grund   15 poäng
Hälsoinformatik, fördjupning   30 poäng

Introduktion, yrkesroll, projekt och pedagogik

  10 poäng
Kommunikativ svenska   15 poäng
LIA 1, Hälso- och sjukvårdsorganisation   15 poäng
LIA 2, Dokumentation, verksamhetsutveckling och informatik   45 poäng
LIA 3, Vårdadministration och projekt   40 poäng
Medicinsk engelska   25 poäng

Offentlig förvaltning/planera och styra hälso- och sjukvård

  30 poäng
Utvecklande ledarskap, projektledning och arbetsrätt   20 poäng

Verksamhetsutveckling

 

25 poäng

Summa: 400 poäng

Till ansökan Ansökan stängde 2017-04-15

Senast uppdaterad: 2017-05-02

1Ansök

Ansökningsperioden är stängd.

Vill du ha reda på när nästa ansökningsperiod är får du gärna kontakta vår Kundservice.

2Lernia bedömer din behörighet

Efter att din ansökan har kommit in så granskar vi de betyg, intyg och dokument som du har bifogat. Vi gör en bedömning om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till urvalsprocessen. Saknas något i din ansökan meddelar vi dig via systemet och uppmuntrar dig att komplettera din ansökan. Uppfyller du inte förkunskapskraven och därmed anses obehörig får du meddelande om detta i systemet så fort vi granskat din ansökan.

3Urval

Om det är fler behöriga sökande än vad vi har platser på utbildningen så genomförs ett urval. För utbildningen till Hälso- och sjukvårdsadministratör genomförs första delen av de särskilda proven under vecka 18 och 19 och urvalsprocessen består av:

Särskilt prov: skriftligt prov i svenska (ordkunskap, läsförståelse) och engelska (ordkunskap, grammatik, läsförståelse). De med bäst resultat på de skriftliga proven går vidare till muntliga prov och prov i skriftlig förmåga.

De med sammanlagt bäst resultat efter genomförda urvalsprov blir erbjudna en plats på utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats baserat på urvalspoäng. 

4Antagning

Antagningsbesked skickas ut i ansökningssystemet www.yh-antagning.se och du ombeds tacka ja eller nej till din plats inom tio dagar efter att du fått beskedet. För kursstarter hösten 2017 kommer antagningsbekeden att skickas ut den 21 juni 2017.

Hamnar du som reserv får du en uppdatering om vilken reservplats du har så snart någon tackat nej till sin ordinarie plats. Du kan antas till en utbildning även efter att kursstarten har passerat, så håll koll på din plats genom att logga in på yh-antagning.se

Om utbildningen

Öppna/stäng

Vad leder utbildningen till?

Efter examen ska du kunna arbeta som administratör inom hälso- och sjukvård i både offentlig och privat regi. Specifika yrkesroller är t.ex. medicinsk sekreterare med olika inriktningar, som medicinsk dokumentation, personal- och/eller ekonomihantering, IT och projektledning m.m. Andra tänkbara roller är chefssekreterare, enhetschef eller samordnare åt verksamhets- eller klinikchef.

För vem passar utbildningen?

För dig som gillar att samarbeta och att kommunicera både muntligt och skriftligt. Du har förmåga att ta ansvar och tar gärna initiativ till förändring och utveckling. Du vill arbeta som administratör inom hälso- och sjukvården med medicinsk dokumentation, personalfrågor, ekonomi, informatik och projektledning.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och praktikinslag. 1/4 av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Under utbildningen kommer ni att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar och utvecklas samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Region Skåne, Capio och Malmö Högskola m.fl.

Vilka förkunskaper krävs?

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

Läs mer om behörighet för yrkeshögskolestudier hos Myndigheten för Yrkeshögskolan

2. Särskilda förkunskaper

Lägst betyg E (godkänt betyg/ 3) krävs i följande kurser:

- Svenska 1 (Svenska A)
- Svenska 2 (Svenska B)
- Engelska 6 (Engelska B)
- Matematik 1 (Matematik A)
- Datorkunskap (andra alternativ är Information och kommunikation 1, 100 poäng, eller intyg om datorkunskap från arbetsgivare)

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
  • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
  • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
  • Du är på en arbetsplats 25 % av utbildningen

Senast uppdaterad: 2017-05-02

Delkurser som ingår

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära

 

20 poäng

Arbetspsykologi   15 poäng
Bemötande och patientinformation   15 poäng
E-hälsa, grund   15 poäng
E-hälsa, fördjupning   40 poäng
Examensarbete   25 poäng
Hälsoinformatik, grund   15 poäng
Hälsoinformatik, fördjupning   30 poäng

Introduktion, yrkesroll, projekt och pedagogik

  10 poäng
Kommunikativ svenska   15 poäng
LIA 1, Hälso- och sjukvårdsorganisation   15 poäng
LIA 2, Dokumentation, verksamhetsutveckling och informatik   45 poäng
LIA 3, Vårdadministration och projekt   40 poäng
Medicinsk engelska   25 poäng

Offentlig förvaltning/planera och styra hälso- och sjukvård

  30 poäng
Utvecklande ledarskap, projektledning och arbetsrätt   20 poäng

Verksamhetsutveckling

 

25 poäng

Summa: 400 poäng

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

2017-08-28

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information

Utbildningslängd

2 år

Antal poäng

400 YH-poäng

Praktisk information

  • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

Adress

Nordenskiöldsgatan 13
Malmö
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Malmö

Ansökan

Öppna/stäng

1Ansök

Ansökningsperioden är stängd.

Vill du ha reda på när nästa ansökningsperiod är får du gärna kontakta vår Kundservice.

2Lernia bedömer din behörighet

Efter att din ansökan har kommit in så granskar vi de betyg, intyg och dokument som du har bifogat. Vi gör en bedömning om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till urvalsprocessen. Saknas något i din ansökan meddelar vi dig via systemet och uppmuntrar dig att komplettera din ansökan. Uppfyller du inte förkunskapskraven och därmed anses obehörig får du meddelande om detta i systemet så fort vi granskat din ansökan.

3Urval

Om det är fler behöriga sökande än vad vi har platser på utbildningen så genomförs ett urval. För utbildningen till Hälso- och sjukvårdsadministratör genomförs första delen av de särskilda proven under vecka 18 och 19 och urvalsprocessen består av:

Särskilt prov: skriftligt prov i svenska (ordkunskap, läsförståelse) och engelska (ordkunskap, grammatik, läsförståelse). De med bäst resultat på de skriftliga proven går vidare till muntliga prov och prov i skriftlig förmåga.

De med sammanlagt bäst resultat efter genomförda urvalsprov blir erbjudna en plats på utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats baserat på urvalspoäng. 

4Antagning

Antagningsbesked skickas ut i ansökningssystemet www.yh-antagning.se och du ombeds tacka ja eller nej till din plats inom tio dagar efter att du fått beskedet. För kursstarter hösten 2017 kommer antagningsbekeden att skickas ut den 21 juni 2017.

Hamnar du som reserv får du en uppdatering om vilken reservplats du har så snart någon tackat nej till sin ordinarie plats. Du kan antas till en utbildning även efter att kursstarten har passerat, så håll koll på din plats genom att logga in på yh-antagning.se

Kontakta oss

Öppna/Stäng
0771 - 650 600 Vardagar 08.00 - 16.30

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

2017-08-28

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information

Utbildningslängd

2 år

Antal poäng

400 YH-poäng

Praktisk information

  • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

Adress

Nordenskiöldsgatan 13
Malmö
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Malmö

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta