Medicinsk sekreterare, Luleå

Studiegrupper i Luleå, Östersund och Visby Yrkeshögskoleutbildning

Det är en eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med arbetsgivarna. 9 av 10 får jobb efter sin yrkeshögskoleutbildning.

Man vid skrivbord

Nästa kursstart

ÖVRIG PRAKTISK INFORMATION

Obligatoriska träffar i studiegrupper i Luleå, Östersund eller Visby 4-5 dagar i månaden. 

OBS att sista ansökningsdag är på påskafton!

Är du intresserad av medicin- & vårdområdet? Gillar du att dokumentera, administrera och har goda kunskaper i svenska språket?

Vad leder utbildningen till?

Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom exempelvis offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Efter utbildningen har du kunskaper för att utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll.

För vem passar utbildningen?

För dig som gillar att samarbeta och att kommunicera både muntligt och skriftligt. Du har förmåga att ta ansvar och tar gärna initiativ till förändring och utveckling. Du vill arbeta som administratör inom hälso- och sjukvården med medicinsk dokumentation, statistik, diagnosklassificering, ekonomi, informatik och projektledning.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen bedrivs i formen halvdistans med studiegrupper i Luleå, Östersund och Visby. Vi har ett samarbete med respektive kommuns lärcentrum som kommer att fungera som skola och hålla utbildningslokal åt oss vid de dagar man måste vara på plats. Utbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och praktikinslag. Eftersom utbildningen sker på halvdistans från Luleå, Östersund och Visby behöver du vara på plats i skolan cirka 4 till 5 dagar i månaden. Det kommer alltid att finnas en lärare på en av orterna vid de dagar man samlas på skolan, övriga två orter kopplar upp sig via länk och tar del av föreläsningen på distans. Det är av största vikt att man närvarar vid skolans samlingar eftersom undervisningen dessa dagar är starkt kopplat mot de studiegrupper och orter man tillhör. 1/4 av utbildningen är förlagd till en arbetsplats (LIA - lärande i arbete). Preliminärt kommer LIA-platser att erbjudas i Norrbotten, Jämtland och på Gotland. Under utbildningen kommer ni att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar och utvecklas samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs

Vilka förkunskaper krävs?

För att söka utbildningen krävs följande:
1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

Läs mer om behörighet för yrkeshögskolestudier hos Myndigheten för Yrkeshögskolan

2. Särskilda förkunskaper

Lägst betyg C (Väl godkänt eller 4) krävs från minst en av gymnasiekurserna:
- Svenska 1 eller 2 / SAS 1 eller 2 (Svenska A eller B / SAS A eller B).
Betyget E (Godkänt eller 3) krävs i övriga kurser i svenska.

Lägst betyg E (Godkänt eller 3) krävs från gymnasiekurserna:
- Engelska 6 (Engelska B)
- Matematik 1a eller 1b eller 1c (Matematik A)
- Datorteknik 1a eller 1b eller Information och kommunikation 1 (Datorkunskap)
Eller motsvarande

Samarbetsföretag

Lärcentrum - Östersunds kommun, Kompetenscentrum - Visby, Lärcentrum Luleå, Region Jämtland/Härjedalen, Norrbottens läns landsting samt Region Gotland.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
 • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
 • 1/3 av utbildningstiden är företagsförlagd
Delkurser som ingår i utbildningen

Anatomi och fysiologi med sjukdomslära

40 poäng

Arbetsmiljö

15 poäng

Ekonomi och statistik

30 poäng

Engelska med medicinsk inriktning

20 poäng

Examensarbete

30 poäng

Hälso- och sjukvårdens lagstiftning och organisation

45 poäng

IT-kunskap

35 poäng

Kommunikation, bemötande och arbetspsykologi

25 poäng

LIA 1

35 poäng

LIA 2

30 poäng

LIA 3

35 poäng

Medicinsk dokumentation och terminologi

60 poäng

Summa: 400 poäng

 

Till ansökan Ansökan stängde 2017-04-15

Senast uppdaterad: 2017-03-27

1Ansök

Klicka här för att ansöka till utbildningen Medicinsk sekreterare halvdistans från Luleå/Östersund/Visby

För att din ansökan till Medicinsk sekreterare ska kunna behandlas behöver du skicka in följande i originalkopia:

- Gymnasiebetyg

Vänligen observera att Lernia Yrkeshögskola inte kan hämta betyg från betygsdatabasen antagning.se och att en skärmdump/kopia därifrån inte kommer att godkännas som giltig betygshandling. Du ansvarar själv för att samtliga handlingar som efterfrågas kommer in via vårt antagningssystem i originalkopia.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kundservice

2Lernia bedömer din behörighet

Efter att din ansökan har kommit in så granskar vi de betyg, intyg och dokument som du har bifogat. Vi gör en bedömning om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till urvalsprocessen. Saknas något i din ansökan meddelar vi dig via systemet och uppmuntrar dig att komplettera din ansökan. Uppfyller du inte förkunskapskraven och därmed anses obehörig får du meddelande om detta i systemet så fort vi granskat din ansökan.

3Urval

Om det är fler behöriga sökande än vad vi har platser på utbildningen så genomförs ett urval. För utbildningen till Medicinsk sekreterare genomförs första delen av de särskilda proven under vecka 18 och 19 i Luleå, Östersund eller Visby (för er som sökt Luleå) och i Stockholm (för er som sökt dit) och urvalsprocessen består av:

Särskilt prov: skriftligt prov i svenska (ordkunskap, läsförståelse) och engelska (ordkunskap, grammatik, läsförståelse). De med bäst resultat på de skriftliga proven går vidare till muntliga prov och prov i skriftlig förmåga. Även yrkeslivserfarenhet meriteras i urvalet: Dokumenterat arbete som kanslist, receptionist eller motsvarande inom hälso- och sjukvård motsvarande heltid ger 20 meritpoäng per år, max 100 poäng.

De med sammanlagt bäst resultat efter genomfört urval blir erbjudna en plats på utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats baserat på urvalspoäng. 

4Antagning

Antagningsbesked skickas ut i ansökningssystemet www.yh-antagning.se och du ombeds tacka ja eller nej till din plats inom tio dagar efter att du fått beskedet. För kursstarter hösten 2017 kommer antagningsbekeden att skickas ut den 21 juni 2017.

Hamnar du som reserv får du en uppdatering om vilken reservplats du har så snart någon tackat nej till sin ordinarie plats. Du kan antas till en utbildning även efter att kursstarten har passerat, så håll koll på din plats genom att logga in på yh-antagning.se

Om utbildningen

Öppna/stäng

Vad leder utbildningen till?

Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom exempelvis offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Efter utbildningen har du kunskaper för att utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll.

För vem passar utbildningen?

För dig som gillar att samarbeta och att kommunicera både muntligt och skriftligt. Du har förmåga att ta ansvar och tar gärna initiativ till förändring och utveckling. Du vill arbeta som administratör inom hälso- och sjukvården med medicinsk dokumentation, statistik, diagnosklassificering, ekonomi, informatik och projektledning.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen bedrivs i formen halvdistans med studiegrupper i Luleå, Östersund och Visby. Vi har ett samarbete med respektive kommuns lärcentrum som kommer att fungera som skola och hålla utbildningslokal åt oss vid de dagar man måste vara på plats. Utbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och praktikinslag. Eftersom utbildningen sker på halvdistans från Luleå, Östersund och Visby behöver du vara på plats i skolan cirka 4 till 5 dagar i månaden. Det kommer alltid att finnas en lärare på en av orterna vid de dagar man samlas på skolan, övriga två orter kopplar upp sig via länk och tar del av föreläsningen på distans. Det är av största vikt att man närvarar vid skolans samlingar eftersom undervisningen dessa dagar är starkt kopplat mot de studiegrupper och orter man tillhör. 1/4 av utbildningen är förlagd till en arbetsplats (LIA - lärande i arbete). Preliminärt kommer LIA-platser att erbjudas i Norrbotten, Jämtland och på Gotland. Under utbildningen kommer ni att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar och utvecklas samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs

Vilka förkunskaper krävs?

För att söka utbildningen krävs följande:
1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

Läs mer om behörighet för yrkeshögskolestudier hos Myndigheten för Yrkeshögskolan

2. Särskilda förkunskaper

Lägst betyg C (Väl godkänt eller 4) krävs från minst en av gymnasiekurserna:
- Svenska 1 eller 2 / SAS 1 eller 2 (Svenska A eller B / SAS A eller B).
Betyget E (Godkänt eller 3) krävs i övriga kurser i svenska.

Lägst betyg E (Godkänt eller 3) krävs från gymnasiekurserna:
- Engelska 6 (Engelska B)
- Matematik 1a eller 1b eller 1c (Matematik A)
- Datorteknik 1a eller 1b eller Information och kommunikation 1 (Datorkunskap)
Eller motsvarande

Samarbetsföretag

Lärcentrum - Östersunds kommun, Kompetenscentrum - Visby, Lärcentrum Luleå, Region Jämtland/Härjedalen, Norrbottens läns landsting samt Region Gotland.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
 • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
 • 1/3 av utbildningstiden är företagsförlagd

Senast uppdaterad: 2017-03-27

Delkurser som ingår i utbildningen

Anatomi och fysiologi med sjukdomslära

40 poäng

Arbetsmiljö

15 poäng

Ekonomi och statistik

30 poäng

Engelska med medicinsk inriktning

20 poäng

Examensarbete

30 poäng

Hälso- och sjukvårdens lagstiftning och organisation

45 poäng

IT-kunskap

35 poäng

Kommunikation, bemötande och arbetspsykologi

25 poäng

LIA 1

35 poäng

LIA 2

30 poäng

LIA 3

35 poäng

Medicinsk dokumentation och terminologi

60 poäng

Summa: 400 poäng

 

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

2017-08-28

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information

Utbildningslängd

2 år

Antal poäng

400 YH-poäng

Praktisk information

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

 • Obligatoriska träffar i studiegrupper i Luleå, Östersund eller Visby 4-5 dagar i månaden. 

  OBS att sista ansökningsdag är på påskafton!

Adress

Banvägen 5
Luleå
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Luleå

Ansökan

Öppna/stäng

1Ansök

Klicka här för att ansöka till utbildningen Medicinsk sekreterare halvdistans från Luleå/Östersund/Visby

För att din ansökan till Medicinsk sekreterare ska kunna behandlas behöver du skicka in följande i originalkopia:

- Gymnasiebetyg

Vänligen observera att Lernia Yrkeshögskola inte kan hämta betyg från betygsdatabasen antagning.se och att en skärmdump/kopia därifrån inte kommer att godkännas som giltig betygshandling. Du ansvarar själv för att samtliga handlingar som efterfrågas kommer in via vårt antagningssystem i originalkopia.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kundservice

2Lernia bedömer din behörighet

Efter att din ansökan har kommit in så granskar vi de betyg, intyg och dokument som du har bifogat. Vi gör en bedömning om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till urvalsprocessen. Saknas något i din ansökan meddelar vi dig via systemet och uppmuntrar dig att komplettera din ansökan. Uppfyller du inte förkunskapskraven och därmed anses obehörig får du meddelande om detta i systemet så fort vi granskat din ansökan.

3Urval

Om det är fler behöriga sökande än vad vi har platser på utbildningen så genomförs ett urval. För utbildningen till Medicinsk sekreterare genomförs första delen av de särskilda proven under vecka 18 och 19 i Luleå, Östersund eller Visby (för er som sökt Luleå) och i Stockholm (för er som sökt dit) och urvalsprocessen består av:

Särskilt prov: skriftligt prov i svenska (ordkunskap, läsförståelse) och engelska (ordkunskap, grammatik, läsförståelse). De med bäst resultat på de skriftliga proven går vidare till muntliga prov och prov i skriftlig förmåga. Även yrkeslivserfarenhet meriteras i urvalet: Dokumenterat arbete som kanslist, receptionist eller motsvarande inom hälso- och sjukvård motsvarande heltid ger 20 meritpoäng per år, max 100 poäng.

De med sammanlagt bäst resultat efter genomfört urval blir erbjudna en plats på utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats baserat på urvalspoäng. 

4Antagning

Antagningsbesked skickas ut i ansökningssystemet www.yh-antagning.se och du ombeds tacka ja eller nej till din plats inom tio dagar efter att du fått beskedet. För kursstarter hösten 2017 kommer antagningsbekeden att skickas ut den 21 juni 2017.

Hamnar du som reserv får du en uppdatering om vilken reservplats du har så snart någon tackat nej till sin ordinarie plats. Du kan antas till en utbildning även efter att kursstarten har passerat, så håll koll på din plats genom att logga in på yh-antagning.se

Kontakta oss

Öppna/Stäng
0771 - 650 600 Vardagar 08.00 - 16.30

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

2017-08-28

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information

Utbildningslängd

2 år

Antal poäng

400 YH-poäng

Praktisk information

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

 • Obligatoriska träffar i studiegrupper i Luleå, Östersund eller Visby 4-5 dagar i månaden. 

  OBS att sista ansökningsdag är på påskafton!

Adress

Banvägen 5
Luleå
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Luleå

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta