Servicetekniker - energiproduktion, Linköping

Yrkeshögskoleutbildning

Det är en eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med arbetsgivarna. 9 av 10 får jobb efter sin yrkeshögskoleutbildning.

Bild på serviceingenjör på Lernia

ÖVRIG PRAKTISK INFORMATION

Passar du som Servicetekniker? Gör vårt test och se om yrkesrollen är något för dig.

Vill du jobba med service- och underhållsarbete på drift- och maskinanläggningar där man producerar energi? Är du särskilt intresserad av miljöneutrala energisystem som vindkraft, biogas, solceller, vattenkraft och avfallsförbränning? Då är vår nya yh-utbildning till Servicetekniker inom energiproduktion något för dig!

Vad leder utbildningen till?

Som servicetekniker jobbar du med att planera, felsöka och åtgärda vanligt förekommande fel på drift- och maskinanläggningar med fokus på mekaniska, hydrauliska och elektriska system. Som servicetekniker planerar och administrerar du service och har kompetensen, att ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, välja en metod för service och underhåll. Utbildningen ger dig särskild kompetens med möjligheten att jobba vid anläggningar för energiproduktion. Arbetsmarknaden för en servicetekniker är internationell och efterfrågan på din kompetens är stor. Din framtida arbetsplats kan vara på företagets interna underhållsavdelning och/eller på kunders anläggningar. Efter avslutad utbildning blir du service- eller underhållstekniker men har goda förutsättningar att utveckla din yrkesroll till exempelvis service- eller underhållschef, projektledare eller konstruktör. 

För vem passar utbildningen?

Detta är utbildningen för dig som vill jobba gränsöverskridande med både teknik och människor. Du är intresserad av att analysera tekniska problem, föreslå förbättringar och förebygga driftstörningar. Du bör ha ett genuint intresse för yrkesområdet och ha goda kunskaper i svenska och engelska. Dessutom bör du ha god praktisk färdighet. Arbetet ställer krav på teknisk skicklighet och förståelse för modern teknik. Teknikutvecklingen inom energiproduktion ställer höga krav på att du ska kunna hantera tekniska hjälpmedel (IT-verktyg, datorer) som är nödvändiga för arbetet. 

Hur går utbildningen till?

Utbildningen kombinerar föreläsningar, gruppövningar och praktikinslaget LIA (lärande i arbete). En tredjedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

Vilka förkunskaper krävs?

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

Läs mer om behörighet för yrkeshögskolestudier hos Myndigheten för Yrkeshögskolan

2. Särskild behörighet

Följande kurser från gymnasieskolan med lägst betyg E (Godkänt eller 3):

- Matematik 2 (Matematik B)
- Engelska 5 (Engelska A)
- Svenska 1 / SAS 1 (Svenska A / SAS A)
Eller motsvarande kunskaper

Samverkan

Utbildningen sker i samarbete med bland annat ABB, Tekniska Verken, Autoliv och Cloetta, m.fl.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
 • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
 • 1/3 av utbildningstiden är företagsförlagd
Delkurser som ingår

Arbetsmiljö och säkerhet i anläggningar för energiproduktion

 

15 poäng

Driftsäkerhet

 

30 poäng

Elektriska kraftanläggningar

 

60 poäng

Examensarbete

 

20 poäng

Internationell servicepolicy med teknisk engelska

 

10 poäng

IT-system för diagnostik och övervakning

 

20 poäng

LIA 1, Lärande i arbete

 

50 poäng

LIA 2, Lärande i arbete

 

50 poäng

Maskinens konstruktion

 

55 poäng

Miljöneutral energiproduktion   50 poäng
Mät-, styr- och reglerteknik   25 poäng
Teknisk matematik   15 poäng

Summa: 400 poäng

Till ansökan Platser kvar. Sök nu!

Senast uppdaterad: 2017-05-16

1Ansök

Klicka här för att ansöka till utbildningen Servicetekniker inom energiproduktion

För att din ansökan till Servicetekniker inom energiproduktion ska kunna behandlas behöver du skicka in följande i originalkopia:

- Gymnasiebetyg

Vänligen observera att Lernia Yrkeshögskola inte kan hämta betyg från betygsdatabasen antagning.se och att en skärmdump/kopia därifrån inte kommer att godkännas som giltig betygshandling. Du ansvarar själv för att samtliga handlingar som efterfrågas kommer in via vårt antagningssystem i originalkopia.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kundservice

2Lernia bedömer din behörighet

Efter att din ansökan har kommit in så granskar vi de betyg, intyg och dokument som du har bifogat. Vi gör en bedömning om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till urvalsprocessen. Saknas något i din ansökan meddelar vi dig via systemet och uppmuntrar dig att komplettera din ansökan. Uppfyller du inte förkunskapskraven och därmed anses obehörig får du meddelande om detta i systemet så fort vi granskat din ansökan.

3Urval

Om det är fler behöriga sökande än vad vi har platser på utbildningen så genomförs ett urval. För utbildningen till Servicetekniker inom energiproduktion består urvalsprocessen av:

Särskilt prov: ett skriftligt test i matematik och ett i elteknik (genomförs vecka 21 och 22).

De med sammanlagt bäst resultat efter genomfört urval blir erbjudna en plats på utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats baserat på urvalspoäng. 

4Antagning

Antagningsbesked skickas ut i ansökningssystemet www.yh-antagning.se och du ombeds tacka ja eller nej till din plats inom tio dagar efter att du fått beskedet. För kursstarter hösten 2017 kommer antagningsbekeden att skickas ut den 21 juni 2017.

Hamnar du som reserv får du en uppdatering om vilken reservplats du har så snart någon tackat nej till sin ordinarie plats. Du kan antas till en utbildning även efter att kursstarten har passerat, så håll koll på din plats genom att logga in på yh-antagning.se

Studenter och näringsliv berättar

Här berättar representanter från näringslivet och några studenter om utbildningen till Serviceingenjör - energiproduktion som tidigare hette Servicetekniker.

Här berättar några av våra studerande om sin utbildning.

Alexander Tegelström, Linköping, jobbar på Sandvik

Jag har gått utbildningen till Internationell Servicetekniker. Det är en tvåårig utbildning med inslag av bland annat mekanik, elektronik och engelska med inriktning mot tekniskt fackspråk. Jag tycker att utbildningen gav en bra grund för att kunna klara av en tjänst som tekniker. Kvaliteten på utbildningen var mycket bra, kunniga föreläsare och bra utbildningsmaterial. Lärarna var över lag bra. Lernia som skola är bra.

Jag valde denna utbildning på grund av att jag ville jobba med ett tekniskt utmanande yrke. Jag har haft stor nytta av utbildningen i mitt nuvarande jobb och kommer troligen att ha detta även i framtiden då det är en utmärkt infartsväg till både mekaniska och elektriska yrkesval. Roligaste momenten för mig under utbildningen var utan tvekan automationsbiten med styrteknik och reglerteknik. Detta är även det jag har haft mest nytta av i mitt yrke. Även elläran har varit mycket användbar. Jag jobbar nu som El- och automationstekniker på Sandvik i Sandviken och det går väldigt bra. Jag hoppas dock på att, inom en inte allt för lång framtid, kunna avancera till automationsingenjör.

Hampus Gustafsson, Linköping, utbildar sig till serviceingenjör

Utbildningen till serviceingenjör ger mig grundläggande kunskaper, kunskaper som bäddar för ett yrkesliv inom tillverkningsindustrin.

Utbildningen har varit bra och ganska mångsidig. Men, viktigast av allt är i mina ögon att man från Lernias sida visat ett utvecklingsintresse. Detta genom att löpande kontrollera vad eleverna på skolan tycker om utbildningen.  Utbildningen har hållit relativt hög standard, jag upplever dock att skolan ytterligare borde ha kontrollerat vilken litteratur lärarna önskat att vi elever skall köpa in. Detta eftersom att exempel vibrationsteknikens litteratur var högst överflödig i kombination med lärarens lektioner.

Lärarna har varit bra, en del har varit bra och andra strålande. Jag jobbade tidigare med kompressorteknik i Göteborg, då jag flyttade till Linköping för att bo nära min flickvän, så var jag ute efter att på nytt komma ut på arbetsmarknaden. I och med detta sökte jag själv aktivt för att söka en lagom lång, teknisk utbildning. Med arbetsliv i fokus så värdesatte jag det faktum att utbildningen skulle komma att erbjuda mig som elev mycket praktik på olika företag. Utbildningen har lärt mig lite av allt, lite av allt som är högst relevant för mitt arbete inom industrin. Jag värdesätter att man siktat brett, och inte spenderat all lärarledd tid på att lära ut spetskompetens. Att lära sig lite av allt, bäddar för utökad inlärning och hunger efter ytterligare kunskap i framtiden. Det som varit roligast är att jag fått möjlighet att sätta ner foten och där visa framfötterna på ett lokalt företag. Jag har haft möjlighet att göra detta under totalt 20 veckor vilket också gjort en tillsvidaretjänst möjlig för mig. Mitt långsiktiga mål är att finna en tjänst där resor står i fokus. Jag vill med tjänstebil utgå hemifrån och därifrån ta mig till kundens företag och lokaler, detta eftersom att jag värdesätter omväxling. Jag känner mig färdig med studier, och kommer därmed att skapa en stark punkt i mitt CV genom att arbeta några år på företaget jag idag har praktik på.

Johanna Koperski, läser till Serviceingenjör

Utbildningen ger en allmän kunskap om de ämnen som ingår i serviceyrket vare sig det är inom industri eller mer nischade yrken. Man läser varierande ämnen så att man får en helhet över serviceyrket så som maskinteknik, el, vibrationstkenik, PLC (programering), miljö och säkerhet m.m. Praktik och teori har gått sida vid sida i de flesta ämnena, då man har fått överföra det teoretiska i böckerna till praktiska övningar vilket ger en djupare förståelse om vad utbildningen handlar om.

Jag tycker utbildningen gett mig kunskap som jag har haft nytta av när jag har parktiserat, det har alltid funnits något som går att koppla till de LIA perioderna jag har haft. Jag tycker också att den har varit varierande då man har läst olika typer av ämnen som gör att man fått mer erfarenhet än om man bara hade läst ämnen som varit lika varandra. Jag har fått en erfarenhet som jag tror är svår att få om man går en utbildning som är inriktad på samma typer av kurser.

Jag har fått bra erfarenhet om serviceyrket så att jag är mer förberedd inför mina kommande arbeten inom denna bransch och har fått prova på olika kurser och olika typer av praktiska övningar. Detta har gjort att jag känner mig mer förberedd inför olika situationer som kan uppstå inom detta yrke.

Lärarna har haft en stor kunskap inom de kurser de har hållt i och det har inte funnits några frågetecken kring om de kan sina ämnen eller inte.  De har också varit lärare med humor så jag har känt att jag har kunnat vända mig till dessa om det har varit något jag velat prata med oavsett om det gäller utbildningen eller något annat.

Jag anser att Lernia i sin helhet är en bra skola och att det har funnits personal att prata med om det har uppstått frågor.

Enda sedan gymnasiet har jag vetat att jag vill utbilda mig till servicetekniker. Jag var därför på en mässa när jag väl skulle söka en YH-utbildning och hittade denna utbildning på mässan.

Jag tror att jag kommer att ha stor nytta av utbildningen i mitt framtida yrkesval, och det beror till stor del på att utbildningen har varit så pass bred så att jag har fått kunskaper inom näst intill alla områden som servicearbeten handlar om  så jag kommer att kunna hämta den informatonen i minnet när det uppstår problem eller liknande i mitt framtida yrke.

Det roligaste är såklart att jag kommer att få jobba mycket fysiskt och att man får resa en hel del om man har tur, vilket är de största anledningarna till att jag valde att utbilda mig till servicetekniker och att jag kommer att få jobba med problemlösningar och få åtgärda och driftsätta till exempel  maskiner. Att få hitta lösningen på ett problem som att en maskin krånglar är en utmaning jag mer än gärna antar.

Mina framtidsplaner när det gäller arbete är att få ett jobb där det är mycket resande, så jag inte fastnar på ett och samma ställe, och att det är ett fysiskt jobb med en hel del problemlösningar som gör att jag kan dra nytta av den här utbildningen.

Om utbildningen

Öppna/stäng

Vad leder utbildningen till?

Som servicetekniker jobbar du med att planera, felsöka och åtgärda vanligt förekommande fel på drift- och maskinanläggningar med fokus på mekaniska, hydrauliska och elektriska system. Som servicetekniker planerar och administrerar du service och har kompetensen, att ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, välja en metod för service och underhåll. Utbildningen ger dig särskild kompetens med möjligheten att jobba vid anläggningar för energiproduktion. Arbetsmarknaden för en servicetekniker är internationell och efterfrågan på din kompetens är stor. Din framtida arbetsplats kan vara på företagets interna underhållsavdelning och/eller på kunders anläggningar. Efter avslutad utbildning blir du service- eller underhållstekniker men har goda förutsättningar att utveckla din yrkesroll till exempelvis service- eller underhållschef, projektledare eller konstruktör. 

För vem passar utbildningen?

Detta är utbildningen för dig som vill jobba gränsöverskridande med både teknik och människor. Du är intresserad av att analysera tekniska problem, föreslå förbättringar och förebygga driftstörningar. Du bör ha ett genuint intresse för yrkesområdet och ha goda kunskaper i svenska och engelska. Dessutom bör du ha god praktisk färdighet. Arbetet ställer krav på teknisk skicklighet och förståelse för modern teknik. Teknikutvecklingen inom energiproduktion ställer höga krav på att du ska kunna hantera tekniska hjälpmedel (IT-verktyg, datorer) som är nödvändiga för arbetet. 

Hur går utbildningen till?

Utbildningen kombinerar föreläsningar, gruppövningar och praktikinslaget LIA (lärande i arbete). En tredjedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

Vilka förkunskaper krävs?

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

Läs mer om behörighet för yrkeshögskolestudier hos Myndigheten för Yrkeshögskolan

2. Särskild behörighet

Följande kurser från gymnasieskolan med lägst betyg E (Godkänt eller 3):

- Matematik 2 (Matematik B)
- Engelska 5 (Engelska A)
- Svenska 1 / SAS 1 (Svenska A / SAS A)
Eller motsvarande kunskaper

Samverkan

Utbildningen sker i samarbete med bland annat ABB, Tekniska Verken, Autoliv och Cloetta, m.fl.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
 • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
 • 1/3 av utbildningstiden är företagsförlagd

Senast uppdaterad: 2017-05-16

Delkurser som ingår

Arbetsmiljö och säkerhet i anläggningar för energiproduktion

 

15 poäng

Driftsäkerhet

 

30 poäng

Elektriska kraftanläggningar

 

60 poäng

Examensarbete

 

20 poäng

Internationell servicepolicy med teknisk engelska

 

10 poäng

IT-system för diagnostik och övervakning

 

20 poäng

LIA 1, Lärande i arbete

 

50 poäng

LIA 2, Lärande i arbete

 

50 poäng

Maskinens konstruktion

 

55 poäng

Miljöneutral energiproduktion   50 poäng
Mät-, styr- och reglerteknik   25 poäng
Teknisk matematik   15 poäng

Summa: 400 poäng

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss för mer information

Ansökningsperiod

Platser kvar. Sök nu!

Utbildningslängd

2 år

Antal poäng

400 YH-poäng

Praktisk information

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

 • Passar du som Servicetekniker? Gör vårt test och se om yrkesrollen är något för dig.

Adress

Teknikringen 8
Linköping
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Linköping

Ansökan

Öppna/stäng

1Ansök

Klicka här för att ansöka till utbildningen Servicetekniker inom energiproduktion

För att din ansökan till Servicetekniker inom energiproduktion ska kunna behandlas behöver du skicka in följande i originalkopia:

- Gymnasiebetyg

Vänligen observera att Lernia Yrkeshögskola inte kan hämta betyg från betygsdatabasen antagning.se och att en skärmdump/kopia därifrån inte kommer att godkännas som giltig betygshandling. Du ansvarar själv för att samtliga handlingar som efterfrågas kommer in via vårt antagningssystem i originalkopia.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kundservice

2Lernia bedömer din behörighet

Efter att din ansökan har kommit in så granskar vi de betyg, intyg och dokument som du har bifogat. Vi gör en bedömning om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till urvalsprocessen. Saknas något i din ansökan meddelar vi dig via systemet och uppmuntrar dig att komplettera din ansökan. Uppfyller du inte förkunskapskraven och därmed anses obehörig får du meddelande om detta i systemet så fort vi granskat din ansökan.

3Urval

Om det är fler behöriga sökande än vad vi har platser på utbildningen så genomförs ett urval. För utbildningen till Servicetekniker inom energiproduktion består urvalsprocessen av:

Särskilt prov: ett skriftligt test i matematik och ett i elteknik (genomförs vecka 21 och 22).

De med sammanlagt bäst resultat efter genomfört urval blir erbjudna en plats på utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats baserat på urvalspoäng. 

4Antagning

Antagningsbesked skickas ut i ansökningssystemet www.yh-antagning.se och du ombeds tacka ja eller nej till din plats inom tio dagar efter att du fått beskedet. För kursstarter hösten 2017 kommer antagningsbekeden att skickas ut den 21 juni 2017.

Hamnar du som reserv får du en uppdatering om vilken reservplats du har så snart någon tackat nej till sin ordinarie plats. Du kan antas till en utbildning även efter att kursstarten har passerat, så håll koll på din plats genom att logga in på yh-antagning.se

Studenter och näringsliv berättar

Öppna/stäng

Studenter och näringsliv berättar

Här berättar representanter från näringslivet och några studenter om utbildningen till Serviceingenjör - energiproduktion som tidigare hette Servicetekniker.

Här berättar några av våra studerande om sin utbildning.

Alexander Tegelström, Linköping, jobbar på Sandvik

Jag har gått utbildningen till Internationell Servicetekniker. Det är en tvåårig utbildning med inslag av bland annat mekanik, elektronik och engelska med inriktning mot tekniskt fackspråk. Jag tycker att utbildningen gav en bra grund för att kunna klara av en tjänst som tekniker. Kvaliteten på utbildningen var mycket bra, kunniga föreläsare och bra utbildningsmaterial. Lärarna var över lag bra. Lernia som skola är bra.

Jag valde denna utbildning på grund av att jag ville jobba med ett tekniskt utmanande yrke. Jag har haft stor nytta av utbildningen i mitt nuvarande jobb och kommer troligen att ha detta även i framtiden då det är en utmärkt infartsväg till både mekaniska och elektriska yrkesval. Roligaste momenten för mig under utbildningen var utan tvekan automationsbiten med styrteknik och reglerteknik. Detta är även det jag har haft mest nytta av i mitt yrke. Även elläran har varit mycket användbar. Jag jobbar nu som El- och automationstekniker på Sandvik i Sandviken och det går väldigt bra. Jag hoppas dock på att, inom en inte allt för lång framtid, kunna avancera till automationsingenjör.

Hampus Gustafsson, Linköping, utbildar sig till serviceingenjör

Utbildningen till serviceingenjör ger mig grundläggande kunskaper, kunskaper som bäddar för ett yrkesliv inom tillverkningsindustrin.

Utbildningen har varit bra och ganska mångsidig. Men, viktigast av allt är i mina ögon att man från Lernias sida visat ett utvecklingsintresse. Detta genom att löpande kontrollera vad eleverna på skolan tycker om utbildningen.  Utbildningen har hållit relativt hög standard, jag upplever dock att skolan ytterligare borde ha kontrollerat vilken litteratur lärarna önskat att vi elever skall köpa in. Detta eftersom att exempel vibrationsteknikens litteratur var högst överflödig i kombination med lärarens lektioner.

Lärarna har varit bra, en del har varit bra och andra strålande. Jag jobbade tidigare med kompressorteknik i Göteborg, då jag flyttade till Linköping för att bo nära min flickvän, så var jag ute efter att på nytt komma ut på arbetsmarknaden. I och med detta sökte jag själv aktivt för att söka en lagom lång, teknisk utbildning. Med arbetsliv i fokus så värdesatte jag det faktum att utbildningen skulle komma att erbjuda mig som elev mycket praktik på olika företag. Utbildningen har lärt mig lite av allt, lite av allt som är högst relevant för mitt arbete inom industrin. Jag värdesätter att man siktat brett, och inte spenderat all lärarledd tid på att lära ut spetskompetens. Att lära sig lite av allt, bäddar för utökad inlärning och hunger efter ytterligare kunskap i framtiden. Det som varit roligast är att jag fått möjlighet att sätta ner foten och där visa framfötterna på ett lokalt företag. Jag har haft möjlighet att göra detta under totalt 20 veckor vilket också gjort en tillsvidaretjänst möjlig för mig. Mitt långsiktiga mål är att finna en tjänst där resor står i fokus. Jag vill med tjänstebil utgå hemifrån och därifrån ta mig till kundens företag och lokaler, detta eftersom att jag värdesätter omväxling. Jag känner mig färdig med studier, och kommer därmed att skapa en stark punkt i mitt CV genom att arbeta några år på företaget jag idag har praktik på.

Johanna Koperski, läser till Serviceingenjör

Utbildningen ger en allmän kunskap om de ämnen som ingår i serviceyrket vare sig det är inom industri eller mer nischade yrken. Man läser varierande ämnen så att man får en helhet över serviceyrket så som maskinteknik, el, vibrationstkenik, PLC (programering), miljö och säkerhet m.m. Praktik och teori har gått sida vid sida i de flesta ämnena, då man har fått överföra det teoretiska i böckerna till praktiska övningar vilket ger en djupare förståelse om vad utbildningen handlar om.

Jag tycker utbildningen gett mig kunskap som jag har haft nytta av när jag har parktiserat, det har alltid funnits något som går att koppla till de LIA perioderna jag har haft. Jag tycker också att den har varit varierande då man har läst olika typer av ämnen som gör att man fått mer erfarenhet än om man bara hade läst ämnen som varit lika varandra. Jag har fått en erfarenhet som jag tror är svår att få om man går en utbildning som är inriktad på samma typer av kurser.

Jag har fått bra erfarenhet om serviceyrket så att jag är mer förberedd inför mina kommande arbeten inom denna bransch och har fått prova på olika kurser och olika typer av praktiska övningar. Detta har gjort att jag känner mig mer förberedd inför olika situationer som kan uppstå inom detta yrke.

Lärarna har haft en stor kunskap inom de kurser de har hållt i och det har inte funnits några frågetecken kring om de kan sina ämnen eller inte.  De har också varit lärare med humor så jag har känt att jag har kunnat vända mig till dessa om det har varit något jag velat prata med oavsett om det gäller utbildningen eller något annat.

Jag anser att Lernia i sin helhet är en bra skola och att det har funnits personal att prata med om det har uppstått frågor.

Enda sedan gymnasiet har jag vetat att jag vill utbilda mig till servicetekniker. Jag var därför på en mässa när jag väl skulle söka en YH-utbildning och hittade denna utbildning på mässan.

Jag tror att jag kommer att ha stor nytta av utbildningen i mitt framtida yrkesval, och det beror till stor del på att utbildningen har varit så pass bred så att jag har fått kunskaper inom näst intill alla områden som servicearbeten handlar om  så jag kommer att kunna hämta den informatonen i minnet när det uppstår problem eller liknande i mitt framtida yrke.

Det roligaste är såklart att jag kommer att få jobba mycket fysiskt och att man får resa en hel del om man har tur, vilket är de största anledningarna till att jag valde att utbilda mig till servicetekniker och att jag kommer att få jobba med problemlösningar och få åtgärda och driftsätta till exempel  maskiner. Att få hitta lösningen på ett problem som att en maskin krånglar är en utmaning jag mer än gärna antar.

Mina framtidsplaner när det gäller arbete är att få ett jobb där det är mycket resande, så jag inte fastnar på ett och samma ställe, och att det är ett fysiskt jobb med en hel del problemlösningar som gör att jag kan dra nytta av den här utbildningen.

Kontakta oss

Öppna/Stäng
0771 - 650 600 Vardagar 08.00 - 16.30

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss för mer information

Ansökningsperiod

Platser kvar. Sök nu!

Utbildningslängd

2 år

Antal poäng

400 YH-poäng

Praktisk information

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

 • Passar du som Servicetekniker? Gör vårt test och se om yrkesrollen är något för dig.

Adress

Teknikringen 8
Linköping
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Linköping

Nyfiken på någon annan Yh-utbildning?

Hösten 2017 startar vi flera utbildningar inom Yrkeshögskolan. Du hittar alla här.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta