<
CNC Operatör Vid Dator

Teknikcollege på Lernia

Lernias utbildning Industriteknik är en utbildning inom Teknikcollege region Stockholm. Att gå en utbildning inom Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningen du går. Utbildningen är utformad utifrån dagens industri och näringsliv. Tack vare praktikdelen får du gedigen och praktisk erfarenhet nästan direkt.


Vad är Teknikcollege eller Teknikcollege Stockholm?

Teknikcollege Sverige är en riksförening och ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare (till exempel Lernia). Teknikcolleges syfte är att ta fram och sätta ihop industriutbildningar med hög kvalitet och som sticker ut. Utbildningarna är företagsnära, vilket innebär att du i utbildningen är ute hos ett företag 50% av tiden och lär dig yrket på plats. Att gå en utbildning i Teknikcollege är alltså en sorts kvalitetsstämpel för dig som vill utbilda dig inom industri och teknik.

Teknikcollege finns i cirka 180 kommuner och är certifierade i 24 olika regioner. Lernia är med i Teknikcollege Region Stockholm, som har utbildningar i Stockholm och verkar inom region Stockholm.

Intyg och diplom när du studerar på en komvuxutbildning inom Teknikcollege

Alla som går en komvuxutbildning inom teknikcollege får ett intyg efter avslutad utbildning. Om du går en gymnasieutbildning kan du istället ha rätt till ett diplom. Med intyget får du oftast även ett brev som beskriver Teknikcollege och ett rekommendationsbrev eller referens från din APL (praktikplats). Intyget och rekommendationsbrevet är utmärkta att använda när du sedan ska söka jobb inom industriteknik.

Vad innebär det att en utbildning är certifierad inom Teknikcollege? 

För att kunna säkerställa att utbildningarna inom Teknikcollege håller en hög kvalitet mot både studerande, lärare och företagen måste vissa kvalitetskriterier uppfyllas. Det är när en utbildning gör det som den kan bli certifierad. Teknikcollege certifierar utifrån åtta olika kvalitetskriterier;

  • Regional samverkan
  • Organisation och styrning
  • Industrins kompetensbehov
  • Utbildningar och dimensionering
  • Kreativ och stimulerande lärmiljö
  • Utbildningar inom teknikcollege
  • Företagens medverkan i utbildningen
  • Kvalitetssäkrad process

Kort sammanfattat kan man säga att det finns flera olika delar, till exempel hur utbildningarna är utformade och utbildningarnas samarbeten med olika företag för praktik, som avgör om man kan bli certifierad. Vill du veta mer om vad som ingår i certifieringskraven kan du läsa det på Teknikcolleges webbplats.

Hur är det att plugga på Teknikcollege?

Många som läser på Teknikcollege, och på vår utbildning Industriteknik som ingår där, tycker att det är en givande och spännande tid. Efter att du är klar med utbildningen har du lärt dig det som de mest innovativa och spännande industriföretagen efterfrågar. Många har fått värdefulla kontakter ute på sina arbetsplatser och kanske rent av blivit anställda. Utbildningen är dessutom förhållandevis kort, runt ett år. Med andra ord kommer du ut i jobb snabbt.

Hur gör jag för att ansöka till Teknikcollege?

På Lernia ingår vår utbildning Industriteknik i Teknikcollege. Du kan enkelt söka utbildningen direkt på vår webbsida för utbildningen. Ansökningen gör du hos din kommun som sedan beslutar om du får gå. Inne på informationssidan för utbildningen kan du läsa mer om vilka krav och förkunskaper som finns.

Lernias utbildningar på Teknikcollege

Just nu har vi inga utbildningar på Teknikcollege.