Skip to main content

Grundläggande utbildning


För dig som behöver komplettera dina studier från grundskolan eller gymnasiet finns grundläggande utbildning. Lernias grundläggande kurser följer Skolverkets nationella kursplaner och mål. Hos oss kan du också läsa olika förberedande och orienterande ämnen som på olika sätt hjälper dig att komma närmare arbetsmarknaden.

Vi erbjuder dig grundläggande utbildning inom flera områden och på flera nivåer:

Grundläggande utbildning ger dig de kunskaper som behövs för att utbilda dig vidare eller söka till specifik yrkesutbildning. Du har möjligheten att kombinera grundläggande kurser med andra utbildningar, som exempelvis SFI - svenska för invandrare. Hos oss erbjuder vi ett brett utbud av grundläggande utbildningar och stöd: 

  • Grundläggande kurser i basämnena på grundskolenivå.
  • Teoretiska och yrkesförberedande gymnasiala kurser.
  • Kompetenskartläggning för dig som vill få hjälp med framtida yrkesval.
  • För dig som inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket, finns utbildningar som kombinerar svenska med utbildningar mot ett specifikt yrke. 
  • Arbetsplatsförlagda utbildningar (praktik) och lärlingsplatser.

 

 

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan