Skip to main content

Yrkesbevis SRY för lokalvårdspersonal

Företagsutbildning


Lokalvårdsutbildning SRY är ett sätt för dig som är arbetsgivare att säkerställa att ni har kompetent personal. Lernias certifiering vänder sig till dig som vill arbeta med lokalvård eller som redan arbetar inom lokalvård och vill ha en bekräftelse på din kompetens.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Hur går utbildningen till?

Utbildningen består av olika delar, så kallade moduler. Utbildningen varvar teoretiska och praktiska inslag. Du får ta del av föreläsningar, enskilt arbete och grupparbete, filmer och egna studier.

Yrkesbevis får den som fått godkänt resultat på både teoretiskt, muntligt och praktiskt test. Testen utförs av SRY:s diplomerade handledare som har gått SRY:s handledarutbildning. Yrkesbeviset kvalitetssäkras genom OCN-metoden. Syftet med yrkesbeviset är att deltagaren efter godkänt resultat ska kunna arbeta självständigt i sin yrkesroll.

För vem?

Certifieringen vänder sig till dig som vill arbeta med lokalvård eller som redan arbetar inom lokalvård och vill ha en bekräftelse på din egen kompetens. 

Utbildningen kan också vara ett sätt för dig som är arbetsgivare att säkerställa att ni har kompetent personal. Är du arbetstagare ger kursen dig en kunskapsbas som underlättar vidare kompetensutveckling och specialisering i det egna företaget.

Innehåll

I kursen går vi igenom:

  • Arbetsteknik, metodik, arbetsmiljö
  • Arbetsplanering
  • Städredskap, manuella och maskiner
  • Städmetoder, dagliga städmetoder (fönsterputs ingår)
  • Ergonomi
  • Kemisk­tekniska produkter
  • Materialkännedom; golv­ och inredningsmaterial
  • Lärande företag
  • Service/kvalitet/kundbemötande
  • Organisation och ekonomi

Utbildningslängd

Utbildningslängden består av tre dagar genomgång och två dagar examination.

Tipsa din arbetsgivare om utbildningen!

Anpassa utbildningen efter ditt behov


call-center-woman

Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.