Företagsutbildning

Vård och omsorg vid demenssjukdom


I kursen Vård och omsorg vid demenssjuk lär du dig om de olika delarna av demenssjukdomar, hur de uppstår och hur man med hjälp av olika verktyg kan arbeta på ett pedagogiskt, empatiskt och respektfullt sätt.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Olika delar av demenssjukdom

I kursen Vård och omsorg vid demenssjukdom lär du dig om demenssjukdomens olika faser och vilka specifika hjälpbehov som kan uppstå i samband med dem. Exempel på områden vi tar upp under kursen är bland annat:

  • demenssjukdomar,
  • utredning,
  • bedömning av minnesfunktioner,
  • intellektuella och motoriska funktioner,
  • specifik vård och omsorg
  • samt läkemedelsanvändning vid demenssjukdom. 

Dokumentation och levnadsberättelse

Vi läser om funktionsbevarande vård och hur man kan arbeta med kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom,till exempel hur dokumentation fungerar och vad en levnadsberättelse är. Vi går även igenom kost, nutrition och måltidsmiljö, kroppsnära omsorg och munhälsa. En viktig del berör hur man förebygger fallolyckor specifikt för de som drabbats av demenssjukdom.

Integritet, värdighet och autonomi

En central del av kursen handlar om att reflektera över hur man kan bibehålla den äldres integritet, värdighet, autonomi och delaktighet vid demenssjukdom. Olika etiska dilemman kan uppstå vid vård av demenssjuka och vi diskuterar hur man kan hantera dessa.

Kommunikation i svårare samtal

Vi behandlar hur man kan kommunicera i svårare samtal och vilka pedagogiska verktyg man kan använda sig av. Vi pratar om ett pedagogiskt, empatiskt och etiskt förhållningssätt. Bemötande och samarbete med andra är en central del av kursen såväl som närståendestöd. Slutligen går vi igenom lagar och andra bestämmelser inom området.

Utbildningen på distans

Alla våra kurser sker på distans och finns tillgängliga i vår digitala lärportal. Du som kursdeltagare lämnar in bedömningsuppgifter som sedan rättas av din lärare. Tack vare distansupplägget går kursen till exempel utmärkt att kombinera med andra studier eller jobb.

Intyg och betyg

Som privatperson kommer du att få ett intyg efter godkänd kurs. För att få ett betyg behöver du som privatperson kontakta din hemkommuns vuxenutbildning och be om att få göra en prövning. Genom att göra en prövning hos kommunen kan du få ett betyg på din kurs. 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta inom vården men saknar Vård och omsorg vid demenssjukdom.

Förkunskaper

Du behöver ha betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå. Datorvana och förmåga att arbeta självständigt är också en förutsättning för att klara att läsa på distans.

Tipsa din arbetsgivare om utbildningen!

Företagsutbildning på Lernia


Skräddarsydd utbildning

Vi anpassar utbildningen utifrån dina behov och verksamhetens affärsmål

Yrkesmän som pedagoger

Ser till att du alltid ligger i framkant i din bransch

Effektiv insats för ökad lönsamhet

Kompetenshöjande insatser för personalen ger snabb utdelning i verksamheten

Anpassa utbildningen efter ditt behov


Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din e-postadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna