Företagsutbildning

Truckförarutbildning A+B, Oskarshamn


Lär dig att köra, manövrera och hantera gods med olika slag av truckar. Du får kunskaper om och förståelse för hur gods ska skyddas mot påkänningar och hur gods med speciella egenskaper, till exempel farligt gods, ställer speciella krav på hantering och transport.

Om utbildningen

Hur går utbildningen till?

Kursen utförs av våra TYA-certifierade utbildare och följer AFS 2006:05 krav på kompetens samt TLP-10, den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Kursen kommer att ge er både praktiska och teoretiska kunskaper så att du kan:

  • stapla, lasta, lossa och transportera gods
  • känna till truckars uppbyggnad, arbetssätt och användningsområden, stabilitet och lyftförmåga
  • redogöra för påkänningar som gods utsätts för under transport, lagring och hantering
  • känna till olika godsslag och varors hanteringskänslighet och krav på temperatur, hygien och samlastning
  • känna till de vanligaste lastbärarnas mått och laststorlek
  • ta fram uppgifter från regler och anvisningar hur man genomför olika uppdrag
  • utföra administrativa rutiner i samband med godshantering
  • uppfylla krav som gäller för truck på väg och arbetsplatser
  • redogöra för de risker för människor och miljö som är förenade med godshantering med truck samt åtgärder för att minimera riskerna
  • arbeta miljö-, skydds-, service- och kvalitetsmedvetet

Vad leder utbildningen till?

Teori varvas med praktik. Sexton timmar består av teori och tjugofyra av praktik. Efter godkända prov får deltagaren ett utbildningsbevis (truckkort) som utfärdas av TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är terminalarbetare och yrkesförare eller den som i arbetet behöver kunna köra truck.

Vilka förkunskaper krävs?

För att köra truck på väg krävs lägst traktorkort. I övrigt ska du ha tillräckliga kunskaper och färdigheter (i tillämpliga delar) som krävs för att få körkort. Dessutom ska du ha arbetsgivarens tillstånd att köra truck.

Som truckförare ska du ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få köra truck på arbetsplatsen. För att köra truck på väg krävs lägst traktorkort och det ingår inte i denna utbildning.

Truckläroplanen, TLP 10

1. Eleven ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.
2. Vidare ska föraren ha fyllt 18 år. I vissa sällsynta fall kan man få köra truck redan vid 16 års ålder om man genomgått utbildning. Reglerna för detta finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling om minderåriga.
3. Dessutom bör en truckförare ha god syn, bra rygg, psykisk balans, gott omdöme och ansvarskänsla.

Företagsutbildning på Lernia


Skräddarsydd utbildning

Vi anpassar utbildningen utifrån dina behov och verksamhetens affärsmål

Yrkesmän som pedagoger

Ser till att du alltid ligger i framkant i din bransch

Effektiv insats för ökad lönsamhet

Kompetenshöjande insatser för personalen ger snabb utdelning i verksamheten


Kursfakta

Plats

Sörviksvägen 15 A, Oskarshamn

Utbildningstyp

Företagsutbildning

Utbildningslängd

5 dagar

Senare kursstarter

Anpassa utbildningen efter ditt behov


Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna