Företagsutbildning

Truckförarutbildning A+B, Borås


Lär dig att köra, manövrera och hantera gods med olika slag av truckar. Få kunskaper om hur gods ska skyddas mot påkänningar. Lär dig om hur gods med speciella egenskaper, till exempel farligt gods, ställer speciella krav på hantering och transport. Efter godkända prov får deltagaren ett truckkort som utfärdas av TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Om utbildningen

Hur går truckutbildningen till?

Kursen utförs av våra TYA-certifierade utbildare. Utbildningen följer AFS 2006:05 krav på kompetens samt TLP-10, den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter. Teori varvas med praktik. Sexton timmar består av teori och tjugofyra av praktik. Detta fördelas på fem dagar.

Kursen kommer att ge er både praktiska och teoretiska kunskaper så att du kan:

 • daglig tillsyn. Stapla, lasta, lossa och transportera gods

 • känna till truckars uppbyggnad, arbetssätt och användningsområden, stabilitet och lyftförmåga
 • redogöra för påkänningar som gods utsätts för under transport, lagring och hantering
 • känna till olika godsslag och varors hanteringskänslighet och krav på temperatur, hygien och samlastning
 • känna till de vanligaste lastbärarnas mått och laststorlek
 • ta fram uppgifter från regler och anvisningar hur man genomför olika uppdrag
 • utföra administrativa rutiner i samband med hantering av gods
 • uppfylla krav som gäller för truck på väg och arbetsplatser
 • redogöra för de risker för människor och miljö som är förenade med godshantering med truck samt åtgärder för att minimera riskerna
 • arbeta miljö-, skydds-, service- och kvalitetsmedvetet

I den praktiska delen säkerställs att deltagaren kan framföra truck och hantera gods med säkerhet och precision så att riskerna minimeras.

Vad leder utbildningen till?

Lagen kräver dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att köra truck.

Efter godkända prov, teoretiska och praktiska, får deltagaren ett utbildningsbevis (truckkort) som utfärdas av TYA - Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd.

För vem?

Kursen vänder sig till den som i sitt dagliga arbete behöver kunna köra truck.

Vilka förkunskaper krävs?

Deltagare skall behärska svenska i tal och skrift.

Deltagaren ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.

Vidare ska föraren ha fyllt 18 år. I vissa sällsynta fall kan man få köra truck redan vid 16 års ålder om man genomgått utbildning. Reglerna för detta finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling om minderåriga.

Företagsutbildning på Lernia


Skräddarsydd utbildning

Vi anpassar utbildningen utifrån dina behov och verksamhetens affärsmål

Yrkesmän som pedagoger

Ser till att du alltid ligger i framkant i din bransch

Effektiv insats för ökad lönsamhet

Kompetenshöjande insatser för personalen ger snabb utdelning i verksamheten


Kursfakta

Plats

Södra Däckvägen 2, Borås

Utbildningstyp

Företagsutbildning

Utbildningslängd

5 dagar

Nästa kursstart

2020-12-14

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

t.o.m. 2020-11-30

Bra att veta

 • Lernia utbildnings lokaler på Nordskogens industriområde

Anpassa utbildningen efter ditt behov


Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande