Företagsutbildning

Truckförarutbildning A+B, teori med E-Truck, Göteborg


Lär dig köra, manövrera och hantera gods med olika slags truckar på plats hos oss. I utbildningen får du truckkort enligt TLP10 med behörighet att köra minst Truck A1-4 och B1-3 för att kunna arbeta som truckförare. Läs teorin när och var du vill via e-learning!

Om utbildningen

All undervisning är internetbaserad och fungerar lika bra på surfplatta som dator. Du studerar när och var du vill och kursen är därför perfekt då arbetsbelastningen är låg. Utbildningen är baserad på berättelser om verkliga händelser kombinerat med fördjupande faktagenomgångar och övningsuppgifter med speakerröst, bild och text.

Teoriprov på Lernia

När du läst klart teorin kommer du till Lernia för att göra teoriprovet. När provet är godkänt är det dags för uppkörning på olika trucktyper. Detta gör du på plats hos oss.

Under kursen lär du dig bland annat att:

  • stapla, lasta, lossa och transportera gods
  • känna till truckars uppbyggnad, arbetssätt och användningsområden samt stabilitet och lyftförmåga
  • redogöra för påfrestningar som gods utsätts för under transport, lagring och hantering
  • känna till olika godsslag och varors hanteringskänslighet samt krav på temperatur, hygien och samlastning
  • känna till de vanligaste lastbärarnas mått och laststorlek
  • ta fram uppgifter från regler och anvisningar om hur man genomför olika uppdrag
  • utföra administrativa rutiner i samband med godshantering
  • uppfylla krav som gäller för truck på väg och arbetsplatser
  • redogöra för de risker för människor och miljö som är förenade med godshantering med truck och hur man kan minimera riskerna
  • arbeta miljö-, skydds-, service- och kvalitetsmedvetet

Efter utbildningen

Utbildningen leder till att du får ett truckkort enligt TLP10 med behörighet att köra minst Truck A1-4, B1-3 för att kunna arbeta som truckförare.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är terminalarbetare och yrkesförare eller till dig som i arbetet behöver kunna köra truck. Du vill spara tid genom att läsa delar av kursen hemma när det passar dig.

Vilka förkunskaper krävs?

Det krävs inga speciella förkunskaper för att gå kursen. Som truckförare ska du ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få köra truck på arbetsplatsen. För att köra truck på väg krävs lägst traktorkort och det ingår inte i denna utbildning.

Truckläroplan, TLP 10

1. Eleven ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.

2. Vidare ska föraren ha fyllt 18 år. I vissa sällsynta fall kan man få köra truck redan vid 16 års ålder om man genomgått utbildning. Reglerna för detta finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling om minderåriga.

3. Dessutom bör en truckförare ha god syn, bra rygg, psykisk balans, gott omdöme och ansvarskänsla.

Utbildningens längd

Under 3 dagar övar du praktisk körning, genomför ett teoriprov och uppkörning på olika trucktyper. Du får dessutom tid för att läsa in de teoretiska delarna via e-learning.

Plats

Den praktiska delen av utbildningen hålls på de orter där Lernia bedriver truckutbildning.

Företagsutbildning på Lernia


Skräddarsydd utbildning

Vi anpassar utbildningen utifrån dina behov och verksamhetens affärsmål

Yrkesmän som pedagoger

Ser till att du alltid ligger i framkant i din bransch

Effektiv insats för ökad lönsamhet

Kompetenshöjande insatser för personalen ger snabb utdelning i verksamheten


Kursfakta

Plats

Exportgatan 38C, Göteborg

Utbildningstyp

Företagsutbildning

Utbildningslängd

3 dagar

Senare kursstarter

Anpassa utbildningen efter ditt behov


Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna