Företagsutbildning

Truckansvarsseminarium


Lernias truckansvarsseminarium ger god kännedom om ansvar, skyldigheter och befogenheter för dig som är arbetsledare, truckansvarig, skyddsombud eller VD.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Utbildningen är till för chefer och verksamhetsledare för att de ska få kunskap om lagar och regler, risker och deras skyldigheter mot arbetstagarna och företaget. Vi följer kraven enligt AFS 2006:5 §20:

Hur går utbildningen till?

Vi kommer bland annat gå igenom:

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Riskbedömning
 • Säker lagermiljö
 • CE-märkning
 • Farligt gods
 • Försäkringsfrågor - Utbildningskrav
 • Körtillstånd
 • Checklista för truckar
 • Försäkringsfrågor
 • Olyckor rättsfall
 • Ansvarsfördelning

För vem?

För dig som arbetar som arbetsledare, truckansvariga, skyddsombud, platschef eller är vd.

Vad leder utbildningen till?

Som truckansvarig på en arbetsplats är det mycket man måste tänka på. Följer du det som står i föreskrifterna? Vem ansvarar för vad?
Det finns mycket lagar, regler och förordningar kring materialhantering. Du ökar din förmåga att förebygga olyckor och tillbud. För säkrare materialhantering har Arbetsmiljöverket givit ut nya föreskrifter som gäller sedan 2007-07-01. Efter genomförd utbildning utfärdar vi ett personligt utbildningsbevis.

Tipsa din arbetsgivare om utbildningen!

Företagsutbildning på Lernia


Skräddarsydd utbildning

Vi anpassar utbildningen utifrån dina behov och verksamhetens affärsmål

Yrkesmän som pedagoger

Ser till att du alltid ligger i framkant i din bransch

Effektiv insats för ökad lönsamhet

Kompetenshöjande insatser för personalen ger snabb utdelning i verksamheten

Anpassa utbildningen efter ditt behov


Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna