Skip to main content

Truck - Repetitionskurs

Företagsutbildning


En kurs som säkerställer kompetensnivån och informerar om såväl företagets som myndigheternas krav på att materialhanteringen utförs på ett ekonomiskt samt säkert sätt.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Hur går utbildningen till?

För att säkerhetsställa en säker och effektiv truckhantering krävs regelbunden repetition samt fortbildning av dig som truckförare. Kursen följer AFS 2006:05 krav på kompetens samt TLP-10, den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Repetitionsutbildning för en truckförare bör utföras ungefär vart tredje år.

Kursen kommer att ge dig teoretiska kunskaper om bland annat:

  • Utbildnings, repetitions samt fortbildningskrav (AFS 2006:5 § 18-19)
  • Genomgång av de olika AFS-bestämmelser som berör truckar och dess verksamhetsområde gällande arbetsgivare samt arbetstagaransvar.
  • Konstruktion
  • Truckens stabilitet och tyngdpunktsförändringar för olika truckar beroende på lastvikten
  • Genomgång av skyltar och diagram för truck och tillsatsaggregat.
  • Materialhantering
  • Daglig och fortlöpande tillsyn, kontroll av truck och laddningsplats
  • Säkerhetsbestämmelser och eventuella försäkrings, körkorts, besiktningskrav samt straffrättsligt ansvar vid olycka
  • Arbetarskydd och orsak till olycksfall med truckar, truckförarens arbetsmiljö

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är godkänd truckförare.

Att tänka på

Eftersom detta är en repetitionskurs ber vi dig att ta med och visa upp ditt befintliga truckkort.

Tipsa din arbetsgivare om utbildningen!

Anpassa utbildningen efter ditt behov


call-center-woman

Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.