Skip to main content

SSG Entré Grundkurs

Företagsutbildning


SSG Entré Grundkurs är en säkerhetsutbildning som ger entreprenörer grundläggande kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö, något som är ett krav vid arbete i riskfyllda miljöer. Säkerhetskursen är ett krav för att få utföra arbete vid cirka 250 industrianläggningar i Sverige.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Årligen sker arbetsplatsolyckor som leder till personskador, men genom ökad kunskap och höjt riskmedvetande skapas en säkrare arbetsplats där alla får komma hem oskadda från sitt jobb. SSG Entré säkerhetsutbildning ger kunskaper om hur olika typer av risker hanteras inom industrin med målet att stärka säkerhetskulturen, förbättra arbetsmiljön och minska tillbud och olyckor på arbetsplatsen.

Hur går utbildningen till?

SSG Entré säkerhetskurs genomförs via SSGs webbplats (antingen på Lernias testcentra eller övervakat av Lernias testledare på den egna arbetsplatsen) och är pedagogiskt upplagd med textavsnitt, bilder, filmer, animeringar och kontrollfrågor. Tack vare att kursen är webbaserad så kan den genomföras när och var som helst från en uppkopplad dator eller surfplatta. Kursen avslutas med ett kunskapstest för att säkerställa att kursdeltagaren tillgodogjort sig kunskaperna, och är sedan giltig i tre år. Kursdeltagaren kan löpande och kostnadsfritt vid behov repetera kursen under treårsperioden. Möjlighet att aktivera en uppläsarröst finns för kursdeltagare som hellre lyssnar än läser.

Deltagare får en kursdeltagarkod för att kunna logga in på SSG:s webb och göra kursen. Kursen avslutas med ett certifierings- eller kunskapstest.

Kursen är godkänd när kunskapstestet är avklarat med ett godkänt resultat. För att få ett Accesskort krävs att ett fotografi på kursdeltagaren laddas upp av administratören i Mitt SSG. Därefter trycks Accesskortet och skickas med post till kundens registrerade adress inom ungefär en vecka.

Efter godkänd kurs registreras resultatet i SSG:s system och nås då via ditt Accesskort.

Accesskortet gäller vid samtliga anläggningar som ställer krav på SSG Entré grundkurs. För en komplett lista över kravställande industrier, besök ssg.se

Om en du byter arbetsgivare ska den nya arbetsgivaren inregistrera/koppla kursdeltagaren till sitt företag, och den tidigare arbetsgivaren ska avregistrera kursdeltagaren hos SSG. Den som under en tid saknar anställning och som tidigare erhållit ett SSG Accesskort behåller sitt kort och kan fortsatt tilldelas kurser om personen registrerar sig som privatperson.

Vilka förkunskaper krävs?

Det krävs inga förkunskaper för att gå kursen.

Vad leder utbildningen till?

Genom att ställa krav på SSG Entré Grundkurs, en webbaserad säkerhetsutbildning inom arbetsmiljö och säkerhet, kan en industrianläggning följa upp och säkerställa att de upphandlade entreprenörerna har grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö och säkerhet, med en ökad riskmedvetenhet och säkrare arbetsmiljö som följd.

Tipsa din arbetsgivare om utbildningen!

Anpassa utbildningen efter ditt behov


call-center-woman

Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.