Företagsutbildning

Recepthantering och registrering


Det råder på många håll i landet en stor brist på farmaceuter. Detta medför en underbemanning i recepturen ute på apoteken. En erfaren apotekstekniker med rätt utbildning kan gå in och medverka i många steg och därmed bidra till ett bättre flöde och ökad effektivitet i receptkedjan.

Om utbildningen

Hur går utbildningen till?

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

  • Läkemedelsformer, farmaceutiska begrepp och medicinsk terminologi
  • Läkemedel med fokus på muntlig omsorg i dialog
  • Säker förberedelse, märkning, plockning och beredning av recept
  • Säkert och effektivt arbetssätt vid recepthantering
  • Läkemedelslagen
  • Expeditionsförfattningar
  • Föreskrifter och anvisningar som gäller sprit och narkotika
  • Farosymboler för kemiska produkter
  • Läkemedelsförmånssystemet
  • Tystnadsplikt och sekretess inom apotek

För vem?

Kursen riktar sig främst till personer som har erfarenhet av arbete på apotek och där chefen ser detta som lämplig kompetenshöjning. Den riktar sig också till dig som har lämplig bakgrund och är intresserad att utveckla dig för egen del. För att kunna arbeta på apotek och delta i receptprocessen eftersträvar apoteksbranschen att du är utbildad apotekstekniker och har läst kursen recepthantering.

Vad leder utbildningen till?

Du examineras genom inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen. Efter godkända resultat erhåller du ett utbildningsintyg. Kursen innehåller ingen praktik och för dig som beställer denna kurs privat. Det finns inga garantier från Lernia eller apoteksbranschen att kunna genomföra praktik under eller efter kursen.

Förkunskaper

Du är utbildad apotekstekniker eller har tillräckliga grundkunskaper för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Tipsa din arbetsgivare om utbildningen!

Företagsutbildning på Lernia


Skräddarsydd utbildning

Vi anpassar utbildningen utifrån dina behov och verksamhetens affärsmål

Yrkesmän som pedagoger

Ser till att du alltid ligger i framkant i din bransch

Effektiv insats för ökad lönsamhet

Kompetenshöjande insatser för personalen ger snabb utdelning i verksamheten

Anpassa utbildningen efter ditt behov


Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.

För och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din epostadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna