Företagsutbildning

Palliativ vård, Distans Göteborg


I kursen Palliativ vård får du lära dig mer om hur man tar hand om människor i livets slutskede, så kallad palliativ vård. Vi läser både om hur man kan planera sitt arbete och hur man bäst utför det utifrån lagar och andra bestämmelser.

Om utbildningen

Hur man tar hand om människor i livets slutskede

I kursen Palliativ vård får du lära dig mer om hur man tar hand om människor i livets slutskede, så kallad palliativ vård. Vi läser både om hur man kan planera sitt arbete och hur man bäst utför det utifrån lagar och andra bestämmelser. Vi läser dessutom om hur man kan arbeta med lindrande vård på institution eller i hemmet.

Hur man jobbar på etiskt, estetiskt och hygieniskt sätt

Vi går igenom hur man bäst utför vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt och pedagogiskt sätt. Du kommer även få chans att lära dig hur man använder teknisk utrustning och att utföra medicintekniska uppgifter.

Symtomlindring och kost- och näringsbehov

Under kursens gång kommer vi behandla symtomlindring vid till exempel smärta, illamående, kramper, oro och ångest. Vi tar även upp om kost och näringsbehov vid livshotande sjukdom. Under kursen får du även tillfälle att utveckla dina kunskaper om kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd.

Fysiska, psykiska och sociala förändringar i livets slutskede

En av kursens syften är att du ska bli bättre insatt i fysiska, psykiska och sociala förändringar i livets slutskede. Bland annat hur du kommunicerar med andra människor med respekt för allas lika värde oavsett till exempel kön eller etniskt ursprung. Efter kursen kommer du att bättre kunna inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Utbildningen på distans

Alla våra kurser sker på distans och finns tillgängliga i vår digitala lärportal. Du som kursdeltagare lämnar in bedömningsuppgifter som sedan rättas av din lärare. Tack vare distansupplägget går kursen till exempel utmärkt att kombinera med andra studier eller jobb.

Intyg och betyg

Som privatperson kommer du att få ett intyg efter godkänd kurs. För att få ett betyg behöver du som privatperson kontakta din hemkommuns vuxenutbildning och be om att få göra en prövning. Genom att göra en prövning hos kommunen kan du få ett betyg på din kurs. 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta inom vården men saknar kursen Palliativ vård.

Förkunskaper

Du behöver ha betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå. Datorvana och förmåga att arbeta självständigt är också en förutsättning för att klara att läsa på distans.

Företagsutbildning på Lernia


Skräddarsydd utbildning

Vi anpassar utbildningen utifrån dina behov och verksamhetens affärsmål

Yrkesmän som pedagoger

Ser till att du alltid ligger i framkant i din bransch

Effektiv insats för ökad lönsamhet

Kompetenshöjande insatser för personalen ger snabb utdelning i verksamheten


Kursfakta

Plats

Anders Personsgatan 18, Distans Göteborg

Utbildningstyp

Företagsutbildning

Utbildningslängd

10 veckor

Senare kursstarter

Anpassa utbildningen efter ditt behov


Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din e-postadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande