Företagsutbildning

Nyexamination för kyltekniker i kategori I eller II, 2 + 1 dagar, Uppsala


Kursen ger en grundläggande kylteknisk förståelse samt en repetition av förordningar och regelverk. De två första dagarna ägnas åt praktiska övningar varvat med teoretiska genomgångar. Under dag tre genomförs examineringen.

Om utbildningen

Hur går utbildningen till?

I kylutbildningen ingår följande avsnitt:

 • Termodynamik
 • Kyl- och värmelära
 • Köldmedieteknik
 • Kylprocessen
 • Komponenter
 • Skyddsutrustning
 • Serviceutrustning
 • Köldmediehantering
 • Tömning
 • Fyllning
 • Vakuumsugning
 • Läcksökning
 • Expansionsventiler
 • Symboler och beteckningar
 • F-gasförordningen
 • Köldmedieförordningen med tillägg
 • Grundkunskap om säkerhetsnormer och standarder
 • H-log p-diagram
 • Övningsuppgifter

För vem?

Utbildning riktar sig till kylteknisk personal med viss erfarenhet av installation, service, underhåll, återvinning och läckagekontroll på kyl- och värmepumpaggregat innehållande f-gaser.

Vad leder utbildningen till?

Gemensamma regler inom EU har fastlagt att alla som arbetar med läckagekontroller, installation, underhåll, service och återvinning skall inneha personliga certifikat. De nya reglerna med kategorier gäller från 8 december 2015. Examinationen sker enligt gemensamma regler inom EU och enligt de svenska särkraven.

Som minimikrav gäller EU förordning, EU 2015/2067. I Sverige gäller förutom f-gasförordningen, EU 517/2014, köldmedieförordningen, SFS 2007:846 med tillägget SFS 2011:825 som styr användandet av HFC-, HCFC-köldmedier i kyl- och värmepumpanläggningar.

Examinationen omfattar kompetens gällande kunskaper om miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier ur miljö- och säkerhetssynpunkt samt kunskap om energieffektiv användning av kyl- och värmepumpanläggningar.

Övrigt

På begäran kan även förberedande utbildning inför examination i kategori III och IV erbjudas. Tredje dagen genomförs examinering. Den består av två olika delar - fyra timmar praktiskt och två timmar teoretiskt prov. Förnyelse skall genomföras vart femte år.

Efter godkänd examination kan certifikat begäras från Incert, detta ingår inte i angivet pris. Kompletterande utbildning för dig som behöver öka dina yrkeskunskaper inom kylteknik kan erbjudas vid förfrågan.

Företagsutbildning på Lernia


Skräddarsydd utbildning

Vi anpassar utbildningen utifrån dina behov och verksamhetens affärsmål

Yrkesmän som pedagoger

Ser till att du alltid ligger i framkant i din bransch

Effektiv insats för ökad lönsamhet

Kompetenshöjande insatser för personalen ger snabb utdelning i verksamheten


Kursfakta

Plats

Fyrislundsgatan 77, Uppsala

Utbildningstyp

Företagsutbildning

Utbildningslängd

2+1 dagar

Senare kursstarter

Anpassa utbildningen efter ditt behov


Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna