Företagsutbildning

Livsmedelshygien


Arbetar du med livsmedelshantering inom butik, restaurang, kommun eller landsting? Nu kan du som är anställd i ett företag eller organisation gå två olika delkurser inom grundläggande hygien och egen kontroll enligt HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Om utbildningen

Om kursen

Att ha kunskap om livsmedelshygien med inriktning på HACCP-system gynnar alla livsmedelsföretagare då det ger en bättre kontroll över risker och faror i verksamheten och i hanteringen av livsmedel. Antalet livsmedelsföretag som förordning (EG nr 852/2004) vänder sig till är stort, och mångfalden av livsmedelsprodukter och metoder för livsmedelsframställning är stor.

Lernias inriktning

Lernia har utvecklat ett kursinnehåll med inriktning på allmänna råd om utveckling och tillämpning av HACCP. Vi genomför dessa utbildningar separat som öppna utbildningar eller anpassade för ett företag:

  • Grundläggande hygien, 1 dag
  • Egen kontroll enligt HACCP, 1 dag

För vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med säker livsmedelshantering inom exempelvis butiker, restauranger, kommuner och landsting.

Vad leder utbildningen till?

Efter utbildningen och godkänt prov utfärdas ett intyg.

Behörighet

Det krävs inga särskilda förkunskaper.

Hur går utbildningen till?

Vi har två olika inriktningar. Du väljer din inriktning beroende på egna erfarenheter av ämnet.

Innehåll Grundläggande hygien

  • Personlig hygien
  • Arbetsplatsens hygien
  • Mikrobiologi
  • Livsmedelslagen

Innehåll Egenkontroll enligt HACCP

  • Livsmedelslagen
  • 7 principer
  • Faroanalys
  • Dokumentation

Företagsutbildning på Lernia


Skräddarsydd utbildning

Vi anpassar utbildningen utifrån dina behov och verksamhetens affärsmål

Yrkesmän som pedagoger

Ser till att du alltid ligger i framkant i din bransch

Effektiv insats för ökad lönsamhet

Kompetenshöjande insatser för personalen ger snabb utdelning i verksamheten

Anpassa utbildningen efter ditt behov


Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.

För och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din epostadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna