Skip to main content

Livs- och karriärcoachning för privatpersoner - 3 samtal och JobMatchTalent

Företagsutbildning


Lernias filosofi inom coachning är att du ska utvecklas, öka lärandet om dig själv, hitta dina styrkor och kompetenser och få verktyg som möjliggör för dig att hantera liknande situationer i framtiden. Vi ser coachning som ett lärande och framförallt ett sätt att hjälpa dig att växa.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Nuläge till nyläge

Lernia erbjuder Livs- och karriärcoachning som ger dig rätt förutsättningar för att vidga perspektiven; att se på ditt nuläge och sträva mot ett nyläge.

Mål och syfte

I Livs- och karriärcoachning varierar självklart mål och syfte beroende av vad just DU vill uppnå. coachningen genomförs för att möjliggöra en utveckling framåt och för att du ska ha de förutsättningar som krävs för ditt nästa steg.

Livs- och karriärcoachning kan utgå från att du;

 • Vill utvecklas i ny arbetsroll
 • Vill utvecklas i befintlig arbetsroll
 • Upplever obalans, har svårt att få ihop arbete och privatliv
 • Upplever frustration, trivs inte men har svårt att sätta fingret på vad orsaken är

Livs- och karriärcoachning är ett konkret stöd för dig i din process för att  analysera och kartlägga din;

 • Kompetens
 • Motivation
 • Möjligheter
 • Tillit till din egen förmåga
 • Målbild – ditt nästa steg

Du får en egen handlingsplan för ditt nästa steg.

Lernia erbjuder två paket för dig som privatperson eller företag;

 • 3 samtal á 60 minuter till en kostnad av 2600 kr
 • 3 samtal á 60 minuter samt karriärverktyget JobMatchTalent till en kostnad av 6700 kr
 • Priserna är angivna exklusive moms.

Om JobMatchTalent

JobMatchTalent är ett verktyg som hjälper dig att få ökade insikter om personliga styrkor/egenskaper i arbetssituationer. Verktyget visar också hur dessa egenskaper kan beskrivas på ett nytt och intresseväckande sätt i CV, personligt brev samt vid intervjuer och presentationer. Den profil som kommer fram efter genomfört test går också att matcha digitalt mot kravprofiler/önskade egenskaper i ett stort antal yrken, jobb och tjänster på olika nivåer. 

Tipsa din arbetsgivare om utbildningen!

Anpassa utbildningen efter ditt behov


call-center-woman

Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.