Företagsutbildning

Kundbemötande på apotek


Ett bra kundbemötande är en fördel för både kund, medarbetare och arbetsgivare och därför en viktig egenskap hos en eftertraktad medarbetare i de flesta serviceyrken. Fokus ligger på att tolka och lyssna på kundens behov samt att ge professionellt anpassad rådgivning.

Om utbildningen

Hur går utbildningen till?

Kursen bedrivs på distans via lärportal och distanskommunikationsverktyg. Därför behöver du ha tillgång till dator och bra internetförbindelse. Stöd av handledare, inspelade undervisningsfilmer, studiematerial och förslag på relevant kurslitteratur finns tillgängligt under kursens genomförande. Kursen genomförs under 3 veckor på 100% studietakt eller 6 veckor på 50% studietakt. Under kursen arbetar du tillsammans i team med att ta fram frågor och svar till olika problemställningar och övningsuppgifter. Kursen examineras med en individuell skriftlig rapport. Kursen innehåller ingen praktik.

För vem?

Kursen riktar sig till dig som idag arbetar på apotek och vill kompetensutveckla dig, men även till dig som arbetar inom andra serviceyrken och är intresserad av att bli bättre rustad för dina kundmöten. Skulle du senare ansöka och bli antagen till vår apoteksteknikerutbildning så kan du tillgodoräkna denna kurs så att du inte behöver läsa den igen.

Vad leder utbildningen till?

Kursen ökar medvetenheten om hur egna attityder bidrar till att snabbt bilda uppfattningar om andra människor. Den skapar också förutsättningar för utvecklandet av det differentierade kundmötet för att bättre kunna möta kundernas behov. Kursen hjälper dig även att identifiera egna styrkor och förbättringsmöjligheter, med avseende på frågande, lyssnande och engagemang i arbetet för en bättre läkemedelsanvändning för varje enskild kund. Du får dessutom kännedom om en förändringsmodell som kallas motivationscirkeln.

Vilka förkunskaper krävs?

Det är en fördel att ha erfarenhet av arbete på apotek då flera av kundfallen och övningarna är inriktad på kundmöten på apotek, men det är inget krav.

Vill du tipsa någon om den här utbildningen? Klicka på knappen nedan. 

Företagsutbildning på Lernia


Skräddarsydd utbildning

Vi anpassar utbildningen utifrån dina behov och verksamhetens affärsmål

Yrkesmän som pedagoger

Ser till att du alltid ligger i framkant i din bransch

Effektiv insats för ökad lönsamhet

Kompetenshöjande insatser för personalen ger snabb utdelning i verksamheten

Anpassa utbildningen efter ditt behov


Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.

För och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din epostadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna