Företagsutbildning

Internationell svetsspecialist, IWS, Västerås


Lernias utbildning till Internationell svetsspecialist (International Welding Specialist, IWS) är framtagen och kvalitetssäkrad av International Institute of Welding (IIW) och European Welding Federation och kontrollerad av Svetskommissionen som är de huvudansvariga för Sveriges deltagande i IIW/EWF. Utbildningen sker till stor del på distans.

Om utbildningen

Vad leder utbildningen till?

Ökad global konkurrens och högre ställda krav från kunder och myndigheter gör det allt viktigare att ha kontroll på sin produktion. Att göra rätt saker vid rätt tillfälle kan ha stor påverkan på ett företags lönsamhet samt en produkts kvalitet och säkerhet.

Detta gäller särskilt inom svetsområdet där en felaktigt utförd svets kan medföra stora kostnader, risker och besvär för både kund och tillverkare. Allt fler kunder och tillverkare ställer därför krav på kvalitetssäkring av produktionen. Detta medför att behovet av svetskoordinatorer med dokumenterad kompetens ökar starkt i hela världen. Företag som vill ligga långt fram och vara med i utvecklingen innehar därför svetsansvarig personal med IWS kompetens.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen omfattar följande avsnitt:

  • Svetsprocesser 53 timmar
  • Materiallära och metallurgi 56 timmar
  • Konstruktion 24 timmar
  • Produktion 56 timmar
  • Praktisk del 60 timmar

Totalt ligger undervisningen på 249 timmar. Cirka 60% av kursinnehållet sker som klassundervisning. Övrigt sker på distans.

Första träffen

IWS – kursen inleds med en träff med klassundervisning och varar 5 dagar. Dessa dagar innehåller förutom introduktion, 2 dagar med avsnittet svetsmetoder och 2 dagar med svetskonstruktion samt en dag med svetslaboration.

Andra träffen

Andra träffen sker efter ca 4 veckor och varar i 5 dagar. Dag 1 börjar med tentamen i avsnitten svetsmetoder och svetskonstruktion. De resterande dagarna innefattar avsnittet materiallära, materiallaboration samt praktiska demonstrationer.

Tredje träffen

Sker efter ytterligare ca 4 veckor och inleds med en tentamen i materiallära. Resterande delen av denna sista kursvecka ägnas till svetsproduktion och avslutas med tentamen i svetsproduktion. Mellanliggande tid sker studierna via hemuppgifter som skall redovisas före träffarna.

För vem?

Kursen vänder sig till företag och personer som är intresserade av att bredda och fördjupa sina kunskaper inom svetsteknologin samt vill vara i framkant i utvecklingen inom kvalitetssäkring av svetsproduktion.

Vilka förkunskaper krävs?

Det finns två möjligheter att kvalificera sig till att få läsa utbildningen.

Antagningsväg 1

Du har en tvåårig verkstadsteknisk utbildning med inriktning plåt och svets eller har studerat tre år på industriprogrammet med inriktning svets. Alternativt har du dokumenterad yrkeserfarenhet av svetsrelaterat arbete i minst tre år.

Antagningsväg 2

Du har en dokumenterad yrkeserfarenhet av svetsrelaterat arbete i minst fem år samt har en avslutad grundskoleutbildning och godkänd teoretisk tentamen utfärdad av Svetskommissionen.

Den teoretiska tentamen görs hos Lernia och vid godkänd tentamen är man behörig att söka in på IWS-utbildningen. Vid underkänd tentamen erbjuder Lernia en preparandutbildning framtagen i samarbete med Svetskommissionen.

Företagsutbildning på Lernia


Skräddarsydd utbildning

Vi anpassar utbildningen utifrån dina behov och verksamhetens affärsmål

Yrkesmän som pedagoger

Ser till att du alltid ligger i framkant i din bransch

Effektiv insats för ökad lönsamhet

Kompetenshöjande insatser för personalen ger snabb utdelning i verksamheten


Kursfakta

Plats

Ånghammargatan 6-8, Västerås

Utbildningstyp

Företagsutbildning

Utbildningslängd

6 veckor

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

Anmälan stänger 15 december 2016

Anpassa utbildningen efter ditt behov


Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.

För och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din epostadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna