Skip to main content

Internationell svetsspecialist, IWS

Företagsutbildning


Med ökade krav från kunder, ökad konkurrens och ett ökat antal regler behöver företagen idag ha full kontroll på sin produktion och för att klara av allt detta behövs svetsansvarig personal.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Har du jobbat med svetsrelaterad produktion och vill ta ett ytterligare ett steg i karriären? På distans erbjuder Lernia en IWS-utbildning som går att kombinera medan du samtidigt jobbar.

IWS är i många fall en lämplig utbildning för dig som ska vara svetsansvarig och är du lärare inom sammanfogningsteknik eller är intresserad av att bli lärare så är det krav på en IW-godkänd skola att lärarna ska ha minst IWS-utbildning. Branschen rekommenderar även att du som jobbar som lärare på en icke IW-godkänd skola är utbildad Internationell Svetsspecialist.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen sker på distans och kombinerar teoretiska och praktiska utbildningsmoment. Under utbildningstiden har man 6 obligatoriska platsträffar. Under den tiden lyssnar man på föreläsningar, genomför praktiska utbildningsmoment, är på studiebesök och gör tentamen.

Inträdeskrav

Alternativ 1

Tre års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt någon av utbildningarna:

  • Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning
  • Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje
  • IW-utbildning med diplom

Alternativ 2

Fem års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt minst en avslutad grundskoleutbildning, med slutbetyg. Minimiålder på sökande är 23 år.

För alternativ 2 får du göra ett allmäntekniskt teoretiskt inträdesprov. Om provet är godkänt är du behörig att gå IWS-kurs.

Antagning till kursen sker efter att Svetskommissionen granskat inkomna anmälningar, intyg och betyg.

OBS! Intyg som ska skickas med i ansökan är Betyg, Arbetsgivar- Tjänsteintyg som beskriver din svetsrelaterade erfarenhet och om du har IW-diplom ska även det skickas med. Alla intyg ska vara underskrivna.

Vad leder utbildningen till?

Lernias utbildning till internationell svetsspecialist ger dig kunskaper att jobba nationellt och internationellt som exempelvis svetsansvarig/svetskoordinator och svetslärare.

Innehåll

  • Svetsmetoder och -utrustning
  • Materiallära/metallurgi
  • Konstruktion
  • Tillverkning, kvalitetssäkring

Utbildningstiden är minst 242 timmar fördelat på hemstudier, distansstudier och platsträffar.

Tipsa din arbetsgivare om utbildningen!

Anpassa utbildningen efter ditt behov


call-center-woman

Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.