Företagsutbildning

EU's nya dataskyddsförordning: Personuppgiftshantering och IT-säkerhet, Stockholm, Liljeholmen


Överenskommelsen om en ny dataskyddsförordning kommer att ställa helt andra krav på företag och organisationer vad gäller behandling av personuppgifter och tillhörande IT-säkerhetsfrågor. Det är därför hög tid att börja se över och anpassa system och rutiner för dessa nya spelregler.

Om utbildningen

Hur går utbildningen till?

Kursen består av teoretiska föreläsningar och övningar i grupp eller enskilt. Mellan träffarna ska uppgifter göras på arbetsplatsen för att lyfta frågeställningar och förankra de åtgärder som behöver vidtas inom den egna organisationen.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med datahantering såsom personalregister, kundregister och CRM-system och omfattar dig som har såväl administrativa arbetsuppgifter som tekniska. Utbildningen vänder sig även till personuppgiftsombud eller personer med liknande arbetsuppgifter.

Vad leder utbildningen till?

Kursen ger dig kunskap i den nya EU-förordningens regler avseende data- och integritetsskydd. Du kommer att få en inblick i det praktiska arbete som behövs göras för att ditt dagliga arbete ska kunna ske i överensstämmelse med kommande dataskyddsregler. Fokus kommer att ligga på både teknik, IT-säkerhet och juridik och du kommer få en förståelse för hur tätt dessa områden hänger ihop.

Innehåll

Under kursen går vi igenom:

  • Genomgång av de viktigaste reglerna i den nya dataskyddsförordningen
  • Att förstå vilka åtgärder som den egna organisationen behöver vidta
  • Förståelse för en metod för att genomföra arbetet med implementeringen av den nya dataskyddsförordningen
  • Att förstå vikten av rutiner och hur man tar fram sådana för att kunna efterleva aktuella regler.
  • Kunna se kopplingen mellan juridik, teknik och affärsutveckling.

Utbildningens längd

Utbildningen sträcker sig över 12 timmar, 2 x 6 timmar eller enligt överenskommelse.

Övrig praktisk information

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg. Allt kursmaterial ingår.

Företagsutbildning på Lernia


Skräddarsydd utbildning

Vi anpassar utbildningen utifrån dina behov och verksamhetens affärsmål

Yrkesmän som pedagoger

Ser till att du alltid ligger i framkant i din bransch

Effektiv insats för ökad lönsamhet

Kompetenshöjande insatser för personalen ger snabb utdelning i verksamheten


Kursfakta

Plats

Trekantsvägen 1, 6tr, Stockholm Liljeholmen

Utbildningstyp

Företagsutbildning

Utbildningslängd

2 dagar

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

Anmälan stänger ca 1 vecka innan kursstart

Anpassa utbildningen efter ditt behov


Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna