Företagsutbildning

Bättre arbetsmiljö, BAM, Eskilstuna


Ge dig själv och medarbetarna ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Kursen riktar sig till chefer, ledare och skyddsombud, men innehållet kan anpassas så att all personal får information om arbetsmiljöarbetet.

Om utbildningen

Hur går utbildningen till?

Hur mycket arbetsmiljökunskaper och vilka kunskaper som kursen ska ta upp bestäms av ditt företag eller organisations verksamhet och medarbetarnas funktion och arbetsuppgifter.

För vem?

Kursen riktar sig till chefer, ledare och skyddsombud, men innehållet kan anpassas så att all personal får information om arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

I kursen går vi igenom:

  • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
  • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man skall samverka
  • Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
  • Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete
  • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
  • Att kunna göra en riskbedömning
  • Att kunna upprätta en handlingsplan

AFA försäkring

Lernia är godkänd utbildningsanordnare hos AFA Försäkring. Det gör att vi nu kan erbjuda arbetsmiljöutbildningar till företag som får ekonomiskt stöd av AFA Försäkring. Arbetsgivare inom privat sektor kan söka stöd för att genomföra arbetsmiljöutbildningar för skyddsombud, arbetsmiljöombud och chefer.

Företagsutbildning på Lernia


Skräddarsydd utbildning

Vi anpassar utbildningen utifrån dina behov och verksamhetens affärsmål

Yrkesmän som pedagoger

Ser till att du alltid ligger i framkant i din bransch

Effektiv insats för ökad lönsamhet

Kompetenshöjande insatser för personalen ger snabb utdelning i verksamheten


Kursfakta

Plats

Skjulstagatan 3, Eskilstuna

Utbildningstyp

Företagsutbildning

Utbildningslängd

3 dagar

Senare kursstarter

Anpassa utbildningen efter ditt behov


Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.

För och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din epostadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna