Företagsutbildning

ADR grundutbildning, Malmö


ADR är ett regelverk för transport av farligt gods som gäller såväl nationellt som internationellt. Både du som arbetstagare och din arbetsgivare ansvarar för att du som arbetar med farligt gods ska ha dokumenterat kompetensbevis för ADR, och vara väl förtrogen med de allmänna villkoren i bestämmelserna för transport av farligt gods.

Om utbildningen

Hur går utbildningen till?

Kursen följer den internationella standarden och utbildningen är upplagd enligt riktlinjer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Utbildningen tar tre dagar. Du går igenom materialet tillsammans med lärare och utbildningen avslutas med ett skriftligt prov, därefter genomför ni praktiska moment.

Teoretiska moment

Under utbildningen går vi igenom följade teoretiska moment:

 • Teoretiska moment
 • Allmänna bestämmelser
 • Lagstiftning
 • Risker med farligt gods
 • Transporthandlingar
 • Krav på märkning/etikettering
 • Transportbestämmelse
 • Undantag och begränsningar
 • Prov

Praktiska moment

Vi går igenom följade praktiska moment:

 • HLR
 • Brandövning

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens längd

Utbildningen sträcker sig över tre dagar.

Intyg

Efter genomförd utbildning utfärdar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ett kompetensbevis som du får skickat till dig per post.

Kursmaterial

Under utbildningen arbetar du igenom ett häfte som du får behålla.

Företagsutbildning på Lernia


Skräddarsydd utbildning

Vi anpassar utbildningen utifrån dina behov och verksamhetens affärsmål

Yrkesmän som pedagoger

Ser till att du alltid ligger i framkant i din bransch

Effektiv insats för ökad lönsamhet

Kompetenshöjande insatser för personalen ger snabb utdelning i verksamheten


Kursfakta

Plats

Tärnögatan 4, Malmö

Utbildningstyp

Företagsutbildning

Utbildningslängd

3 dagar

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

Anmälan stänger ca 1 vecka innan kursstart

Anpassa utbildningen efter ditt behov


Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna