Företagsutbildning

ADR 1.3, Linköping


ADR 1.3 är ett regelverk för att hantera farligt gods och kunna lasta och lossa farligt gods inom inhägnat område. Både du som arbetstagare och din arbetsgivare ansvarar för att du som arbetar med farligt gods ska ha dokumenterat kompetensbevis för ADR 1.3.

Om utbildningen

Du ska vara väl förtrogen med de allmänna villkoren i bestämmelserna för hantering av farligt gods. Detta är en kravutbildning, vilket innebär att du måste ha utbildningen för att kunna utföra denna typ av arbete.

Hur går utbildningen till?

Kursen följer regelverket och utbildningen är upplagd enligt riktlinjer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Utbildningen tar en dag. Du går igenom materialet tillsammans med lärare och dagen avslutas med ett skriftligt prov.

Teoretiska moment

Under kursen går vi igenom:

  • Allmänna bestämmelser
  • Lagstiftning
  • Risker med farligt gods
  • Transporthandlingar
  • Krav på märkning/etikettering
  • Prov

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens längd

Utbildningen sträcker sig över en dag.

Intyg

Efter genomförd utbildning får du ett kompetensbevis skickat till dig på posten.

Kursmaterial

Under utbildningen arbetar du igenom ett häfte som du får behålla.

Företagsutbildning på Lernia


Skräddarsydd utbildning

Vi anpassar utbildningen utifrån dina behov och verksamhetens affärsmål

Yrkesmän som pedagoger

Ser till att du alltid ligger i framkant i din bransch

Effektiv insats för ökad lönsamhet

Kompetenshöjande insatser för personalen ger snabb utdelning i verksamheten


Kursfakta

Plats

Teknikringen 8, Linköping

Utbildningstyp

Företagsutbildning

Utbildningslängd

1 dag

Nästa kursstart

Se planerade tillfällen i vår kurskatalog

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

Anmälan stänger ca 1 vecka innan kursstart

Anpassa utbildningen efter ditt behov


Vi skräddarsyr utbildningar för just din organisation och utgår från era behov. Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan.

För och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din epostadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna