<
Lager Logistik Man
Företagsutbildning

Truckförarutbildning A+B

Lär dig att köra, manövrera och hantera gods med olika slag av truckar. Få kunskaper om hur gods ska skyddas mot påkänningar. Lär dig om hur gods med speciella egenskaper, till exempel farligt gods, ställer speciella krav på hantering och transport. Efter godkända prov får deltagaren ett truckkort som utfärdas av TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.


Om utbildningen

Praktiska och teoretiska kunskaper

Kursen utförs av våra TYA-certifierade utbildare. Utbildningen följer AFS 2006:05 krav på kompetens samt TLP-10, den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter. Teori varvas med praktik. Sexton timmar består av teori och tjugofyra av praktik. Detta fördelas på fem dagar.

Kursen kommer att ge er både praktiska och teoretiska kunskaper så att du kan:

  • daglig tillsyn. Stapla, lasta, lossa och transportera gods

  • känna till truckars uppbyggnad, arbetssätt och användningsområden, stabilitet och lyftförmåga

  • redogöra för påkänningar som gods utsätts för under transport, lagring och hantering

  • känna till olika godsslag och varors hanteringskänslighet och krav på temperatur, hygien och samlastning

  • känna till de vanligaste lastbärarnas mått och laststorlek

  • ta fram uppgifter från regler och anvisningar hur man genomför olika uppdrag

  • utföra administrativa rutiner i samband med hantering av gods

  • uppfylla krav som gäller för truck på väg och arbetsplatser

  • redogöra för de risker för människor och miljö som är förenade med godshantering med truck samt åtgärder för att minimera riskerna

  • arbeta miljö-, skydds-, service- och kvalitetsmedvetet

I den praktiska delen säkerställs att deltagaren kan framföra truck och hantera gods med säkerhet och precision så att riskerna minimeras.

Här finns utbildningen

Malmö

Datum

Pris

5200 SEK (exkl moms)

Truckförarutbildning A+B ompekad, Malmö

Poäng

Längd

1 dagar

Adress

Fårögatan 10, Malmö

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2023-09-19 till 2023-09-28

video

Truckutbildning hos Lernia

Se vår video där vi berättar mer om truckförarutbildningen hos Lernia.

Vad leder utbildningen till?

Godkända prov ger utbildningsbevis (truckkort)

Lagen kräver dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att köra truck.

Efter godkända prov, teoretiska och praktiska, får deltagaren ett utbildningsbevis (truckkort) som utfärdas av TYA - Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd.

För vem

Behöver du köra truck i ditt arbete?

Kursen vänder sig till den som i sitt dagliga arbete behöver kunna köra truck.

Förkunskaper

Kunskaper som enligt körkortslagen krävs för att få körkort

Deltagare skall behärska svenska i tal och skrift.

Deltagaren ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.

Vidare ska föraren ha fyllt 18 år. I vissa sällsynta fall kan man få köra truck redan vid 16 års ålder om man genomgått utbildning. Reglerna för detta finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling om minderåriga.