EU's nya dataskyddsförordning: Personuppgiftshantering och IT-säkerhet

Företagsutbildning

Nästa kursstart

Enligt överenskommelse

ÖVRIG PRAKTISK INFORMATION

Obs! Företagsutbildning

Överenskommelsen om en ny dataskyddsförordning kommer att ställa helt andra krav på företag och organisationer vad gäller behandling av personuppgifter och tillhörande IT-säkerhetsfrågor. Det är därför hög tid att börja se över och anpassa system och rutiner för dessa nya spelregler. För att ett sådant arbete ska vara effektivt och lyckosamt krävs att organisationen börjar i rätt ända och att teknik- och juridikfunktioner arbetar tätt ihop.

Vad leder utbildningen till?

Kursen ger dig kunskap i den nya EU-förordningens regler avseende data- och integritetsskydd. Du kommer att få en inblick i det praktiska arbete som behövs göras för att ditt dagliga arbete ska kunna ske i överensstämmelse med kommande dataskyddsregler. Fokus kommer att ligga på både teknik/IT-säkerhet och på juridik och ge dig en förståelse hur tätt dessa områden hänger ihop.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med datahantering såsom personalregister, kundregister och CRM-system och omfattar dig som har såväl administrativa arbetsuppgifter som tekniska. Utbildningen vänder sig även till personuppgiftsombud eller personer med liknande arbetsuppgifter.

Hur går utbildningen till?

Kursen består av teoretiska föreläsningar och övningar i grupp eller enskilt. Mellan träffarna ska uppgifter göras på arbetsplatsen för att lyfta frågeställningar och förankra de åtgärder som behöver vidtas inom den egna organisationen.

Innehåll

- Genomgång av de viktigaste reglerna i den nya dataskyddsförordningen
- Att förstå vilka åtgärder som den egna organisationen behöver vidta
- Förståelse för en metod för att genomföra arbetet med implementeringen av den nya dataskyddsförordningen
- Att förstå vikten av rutiner och hur man tar fram sådana för att kunna efterleva aktuella regler.
- Kunna se kopplingen mellan juridik, teknik och affärsutveckling.

Utbildningens längd

12 timmar (2 x 6 timmar eller enligt överenskommelse.)

Övrig praktisk information

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.
Allt kursmaterial ingår.

 

 

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Våra utbildare är erfarna yrkespersoner och duktiga pedagoger
 • Nära samarbete med branschorganisationerna
 • Vi erbjuder både öppna utbildningar och skräddarsydda lösningar för just ditt företag
Till ansökan Kontakta oss för information

Senast uppdaterad: 2016-03-23

1Intresseanmälan

Vi erbjuder anpassade utbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. För intresseanmälan och bokning av företagsanpassade grupputbildningar kontakta kundtjänst: 0771-650 600 eller foretagsutbildning@lernia.se

Om utbildningen

Öppna/stäng

Vad leder utbildningen till?

Kursen ger dig kunskap i den nya EU-förordningens regler avseende data- och integritetsskydd. Du kommer att få en inblick i det praktiska arbete som behövs göras för att ditt dagliga arbete ska kunna ske i överensstämmelse med kommande dataskyddsregler. Fokus kommer att ligga på både teknik/IT-säkerhet och på juridik och ge dig en förståelse hur tätt dessa områden hänger ihop.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med datahantering såsom personalregister, kundregister och CRM-system och omfattar dig som har såväl administrativa arbetsuppgifter som tekniska. Utbildningen vänder sig även till personuppgiftsombud eller personer med liknande arbetsuppgifter.

Hur går utbildningen till?

Kursen består av teoretiska föreläsningar och övningar i grupp eller enskilt. Mellan träffarna ska uppgifter göras på arbetsplatsen för att lyfta frågeställningar och förankra de åtgärder som behöver vidtas inom den egna organisationen.

Innehåll

- Genomgång av de viktigaste reglerna i den nya dataskyddsförordningen
- Att förstå vilka åtgärder som den egna organisationen behöver vidta
- Förståelse för en metod för att genomföra arbetet med implementeringen av den nya dataskyddsförordningen
- Att förstå vikten av rutiner och hur man tar fram sådana för att kunna efterleva aktuella regler.
- Kunna se kopplingen mellan juridik, teknik och affärsutveckling.

Utbildningens längd

12 timmar (2 x 6 timmar eller enligt överenskommelse.)

Övrig praktisk information

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.
Allt kursmaterial ingår.

 

 

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Våra utbildare är erfarna yrkespersoner och duktiga pedagoger
 • Nära samarbete med branschorganisationerna
 • Vi erbjuder både öppna utbildningar och skräddarsydda lösningar för just ditt företag

Senast uppdaterad: 2016-03-23

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Enligt överenskommelse

Ansökningsperiod

Kontakta oss för information

Utbildningslängd

12 timmar (2 x 6 timmar eller enligt överenskommelse)

Praktisk information

 • För pris, se kurskatalog ovan. Betalas av respektive företag.

 • För de flesta utbildningar ges ett intyg eller betyg efter genomförd kurs.

 • Skyddskläder och annan utrustning som behövs ordnas av er själva eller av Lernia enligt överenskommelse.

 • Obs! Företagsutbildning

Utbildningsplats

Enligt överenskommelse

Ansökan

Öppna/stäng

1Intresseanmälan

Vi erbjuder anpassade utbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. För intresseanmälan och bokning av företagsanpassade grupputbildningar kontakta kundtjänst: 0771-650 600 eller foretagsutbildning@lernia.se

Har du frågor?

Öppna/Stäng
0771-650 600 Mån - Fre 8 - 16:30

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Enligt överenskommelse

Ansökningsperiod

Kontakta oss för information

Utbildningslängd

12 timmar (2 x 6 timmar eller enligt överenskommelse)

Praktisk information

 • För pris, se kurskatalog ovan. Betalas av respektive företag.

 • För de flesta utbildningar ges ett intyg eller betyg efter genomförd kurs.

 • Skyddskläder och annan utrustning som behövs ordnas av er själva eller av Lernia enligt överenskommelse.

 • Obs! Företagsutbildning

Utbildningsplats

Enligt överenskommelse

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta