Industriteknikbas, Distans

Industriell baskompetens Företagsutbildning
Man och kvinna i industriteknisk miljö

Nästa kursstart

Kontakta oss för information

ÖVRIG PRAKTISK INFORMATION

Obs! Företagsutbildning

Svensk industri har tillsammans med branschorganisationer, fackförbund och AF definierat kompetenskrav för industriteknisk baskompetens. Kompetenskraven är uppdelade i 10 olika områden. Genom våra distansbaserade utbildningsmoduler baserade på dessa mål kan du enkelt och flexibelt komplettera dina befintliga kunskaper och uppfylla alla kompetenskraven i Industriteknikbas

Vad leder utbildningen till?

Kurserna fyller luckor i befintlig kompetens hos dig eller dina medarbetare. Med grundläggande kompetens inom de tio områden, som utbildningen innehåller och som beskrivs nedan, är man tillräckligt rustad för att jobba inom industriell produktion och framför allt har man förutsättningar för en fortsatt yrkesspecifik utveckling. För företaget i stort blir det mycket enklare att bygga på med den kompetensutveckling som är nödvändig för att säkra framtida konkurrenskraft.

Vilka förkunskaper krävs?

Genom att använda valideringsverktyget Industrikompetensbas som underlag får du ett individuellt underlag där kunskapsnivån inom varje modul bedöms separat. Med detta som underlag är det sedan enkelt att välja ut de moduler du behöver för att nå önskad kompetens.

Hur går utbildningen till?

Utbildningsmodulerna är distansbaserade genom vår Lärportal. De bokas enklast genom vår kurskatalog. Erfarna utbildare finns tillgängliga för frågor och förtydliganden. Efter avslutad utbildning får du ett intyg för de moduler du har genomfört.

Innehåll moduler

Hälsa, miljö & säkerhet

Grundläggande arbetsmiljö och säkerhetsutbildning som omfattar förebyggande arbetsmiljöarbete och riskanalyser

IT & automation

– Begrepp, metoder, teknik, administrativa system samt utrustning som används inom datorstyrd industriell produktion
– Datasäkerhet,Arbetsplatspolicy beträffande IT-användning och personligt ansvar
– Styrsystemets beståndsdelar och övergripande funktionalitet (operatörsgränssnitt)

Kvalitet

–  Kvalitetsbegrepp och hur de är kopplade till produktivitet och arbetsresultat
– Olika kontrollmetoder för att säkerställa produktkvalitet
– Grundläggande kunskap om de kvalitetssystem och certifieringar som är vanligt förekommande inom industrin (t ex ISO 9000)

Matematik

– Fyra räknesätten, det decimala talsystemet
– Procenträkning, enkla formler och ekvationer
– Volym- och areaberäkning,diagramtydning

Produktionsteknik / -ekonomi

– Kunskap om vad som påverkar produktionsresultat, t.ex. driftstörningar, ställtider. arbetsplatsupplägg och metoder (t.ex 5S, ständiga förbättringar, TPM/TPU mm) för en strukturerad arbetsplats
– Standardiserings betydelse för produktivitet och kvalitet, omställningens grunder och förberedande moment ,olika produktionssystem
– Vanligt förekommande nyckeltal som t.ex. utrustnings- och operationseffektivitet, total tillgänglighet och utnyttjandegrad samt mätningens betydelse i produktivitetsarbetet

Mätteknik

– Fysikaliska storheter, mättekniska begrepp och symboler, mätverktyg och instrument samt användningsområden
– Toleransbegreppet och grundläggande toleranser

Ritningsläsning

– Kunskap om standardritningens utformning
– Kunskap om detaljers och flödes visualisering

Språk svenska

– Kunskap i svenska språket för en god läsförståelse
– Kunskap om faktasökning i tabeller, kontrolljournaler och instruktioner
– Kunskap om källkritisk granskning

Språk engelska

– Grundläggande kunskap i engelska

Underhåll

– Grundläggande och vedertagna underhållsbegrepp, vanligt förekommande handverktyg och maskiner, dess funktion och användningsområden
– Operatörsunderhåll såsom rengöring, smörjning och enklare reparationsarbeten, vikten av renlighet
– Logisk felsökning, onormala drifttillstånd

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Våra utbildare är erfarna yrkespersoner och duktiga pedagoger
 • Nära samarbete med branschorganisationerna
 • Vi erbjuder både öppna utbildningar och skräddarsydda lösningar för just ditt företag
Till ansökan Kontakta oss för information

Senast uppdaterad: 2017-05-02

1Intresseanmälan

Vi erbjuder anpassade utbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. För intresseanmälan och bokning av företagsanpassade grupputbildningar kontakta kundtjänst: 0771-650 600 eller foretagsutbildning@lernia.se

2Bokningsbekräftelse

Företagsanpassad grupputbildning:

Du får all information du behöver vid kontakt med kundtjänst eller din kontaktperson.

Om utbildningen

Öppna/stäng

Vad leder utbildningen till?

Kurserna fyller luckor i befintlig kompetens hos dig eller dina medarbetare. Med grundläggande kompetens inom de tio områden, som utbildningen innehåller och som beskrivs nedan, är man tillräckligt rustad för att jobba inom industriell produktion och framför allt har man förutsättningar för en fortsatt yrkesspecifik utveckling. För företaget i stort blir det mycket enklare att bygga på med den kompetensutveckling som är nödvändig för att säkra framtida konkurrenskraft.

Vilka förkunskaper krävs?

Genom att använda valideringsverktyget Industrikompetensbas som underlag får du ett individuellt underlag där kunskapsnivån inom varje modul bedöms separat. Med detta som underlag är det sedan enkelt att välja ut de moduler du behöver för att nå önskad kompetens.

Hur går utbildningen till?

Utbildningsmodulerna är distansbaserade genom vår Lärportal. De bokas enklast genom vår kurskatalog. Erfarna utbildare finns tillgängliga för frågor och förtydliganden. Efter avslutad utbildning får du ett intyg för de moduler du har genomfört.

Innehåll moduler

Hälsa, miljö & säkerhet

Grundläggande arbetsmiljö och säkerhetsutbildning som omfattar förebyggande arbetsmiljöarbete och riskanalyser

IT & automation

– Begrepp, metoder, teknik, administrativa system samt utrustning som används inom datorstyrd industriell produktion
– Datasäkerhet,Arbetsplatspolicy beträffande IT-användning och personligt ansvar
– Styrsystemets beståndsdelar och övergripande funktionalitet (operatörsgränssnitt)

Kvalitet

–  Kvalitetsbegrepp och hur de är kopplade till produktivitet och arbetsresultat
– Olika kontrollmetoder för att säkerställa produktkvalitet
– Grundläggande kunskap om de kvalitetssystem och certifieringar som är vanligt förekommande inom industrin (t ex ISO 9000)

Matematik

– Fyra räknesätten, det decimala talsystemet
– Procenträkning, enkla formler och ekvationer
– Volym- och areaberäkning,diagramtydning

Produktionsteknik / -ekonomi

– Kunskap om vad som påverkar produktionsresultat, t.ex. driftstörningar, ställtider. arbetsplatsupplägg och metoder (t.ex 5S, ständiga förbättringar, TPM/TPU mm) för en strukturerad arbetsplats
– Standardiserings betydelse för produktivitet och kvalitet, omställningens grunder och förberedande moment ,olika produktionssystem
– Vanligt förekommande nyckeltal som t.ex. utrustnings- och operationseffektivitet, total tillgänglighet och utnyttjandegrad samt mätningens betydelse i produktivitetsarbetet

Mätteknik

– Fysikaliska storheter, mättekniska begrepp och symboler, mätverktyg och instrument samt användningsområden
– Toleransbegreppet och grundläggande toleranser

Ritningsläsning

– Kunskap om standardritningens utformning
– Kunskap om detaljers och flödes visualisering

Språk svenska

– Kunskap i svenska språket för en god läsförståelse
– Kunskap om faktasökning i tabeller, kontrolljournaler och instruktioner
– Kunskap om källkritisk granskning

Språk engelska

– Grundläggande kunskap i engelska

Underhåll

– Grundläggande och vedertagna underhållsbegrepp, vanligt förekommande handverktyg och maskiner, dess funktion och användningsområden
– Operatörsunderhåll såsom rengöring, smörjning och enklare reparationsarbeten, vikten av renlighet
– Logisk felsökning, onormala drifttillstånd

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Våra utbildare är erfarna yrkespersoner och duktiga pedagoger
 • Nära samarbete med branschorganisationerna
 • Vi erbjuder både öppna utbildningar och skräddarsydda lösningar för just ditt företag

Senast uppdaterad: 2017-05-02

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss för information

Ansökningsperiod

Kontakta oss för information

Utbildningslängd

Varierande

Antal poäng

0

Praktisk information

 • För pris, se kurskatalog ovan. Betalas av respektive företag.

 • För de flesta utbildningar ges ett intyg eller betyg efter genomförd kurs.

 • Skyddskläder och annan utrustning som behövs ordnas av er själva eller av Lernia enligt överenskommelse.

 • Obs! Företagsutbildning

Ansökan

Öppna/stäng

1Intresseanmälan

Vi erbjuder anpassade utbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. För intresseanmälan och bokning av företagsanpassade grupputbildningar kontakta kundtjänst: 0771-650 600 eller foretagsutbildning@lernia.se

2Bokningsbekräftelse

Företagsanpassad grupputbildning:

Du får all information du behöver vid kontakt med kundtjänst eller din kontaktperson.

Har du frågor?

Öppna/Stäng
0771-650 600 Mån - Fre 8 - 16:30

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss för information

Ansökningsperiod

Kontakta oss för information

Utbildningslängd

Varierande

Antal poäng

0

Praktisk information

 • För pris, se kurskatalog ovan. Betalas av respektive företag.

 • För de flesta utbildningar ges ett intyg eller betyg efter genomförd kurs.

 • Skyddskläder och annan utrustning som behövs ordnas av er själva eller av Lernia enligt överenskommelse.

 • Obs! Företagsutbildning

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta