Fordonstekniker för alternativa drivmedel, Distans

Yrkeshögskoleutbildning

Det är en eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med arbetsgivarna. 9 av 10 får jobb efter sin yrkeshögskoleutbildning.

Nästa kursstart

ÖVRIG PRAKTISK INFORMATION

Passar du som Fordonstekniker? Gör vårt test och se om yrkesrollen är något för dig.

Vill du kombinera ditt intresse för bilar och andra fordon med ny teknik och alternativa drivmedel? Har du praktiskt handlag men vill ta detta till en ny nivå? Då skall du söka vår ettåriga yrkeshögskoleutbildning till fordonstekniker för alternativa drivmedel på distans från Trollhättan.

I Sverige, liksom i andra länder, pågår en stor omställning av fordonsparken. El/hybrid- och gasfordon samt alternativa drivmedel ökar. Det finns nu en stor efterfrågan på personer med teknisk kompetens inom området. Jobbchanserna är stora för dig som vill bli nästa generations fordonstekniker. 

Vad leder utbildningen till?

Efter utbildningen kommer du att ha spetskunskap om alternativa drivmedel och kunna arbeta som fordonstekniker för el-, gas- och hybridfordon samt fordon som drivs med andra alternativa bränslen. Vanliga arbetsplatser är i fordonsverkstäder samt på utvecklings- och konverteringsföretag.

För vem passar utbildningen?

Branschen söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och viljan att, med spetskunskap om alternativa drivmedel, stärka kompetensen hos de företag som möter nya utmaningar.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen sker på distans från Trollhättan. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska färdigheter. Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Trollhättan. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Vi anser att träffarna är nödvändiga för helheten, de för studierna framåt och de innehåller en del obligatoriska moment. Kostnader för resor och uppehälle får du som studerande själv bekosta. Kursen LIA (lärande i arbete) utför du på en arbetsplats.

Att studera på distans är en annorlunda utbildningsform jämfört med traditionell undervisning. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna. Du får själv välja när du ska studera men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv.

Vilka förkunskaper krävs?

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

Läs mer om behörighet för yrkeshögskolestudier hos Myndiigheten för Yrkeshögskolan

2. Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E, godkänt eller 3 i följande gymnasiekurser:

- Svenska 1/SAS 1 (Svenska A/SAS A)
- Engelska 5 (Engelska A)
- Matematik 1 (Matematik A)
Eller motsvarande kunskaper

- Samt lägst betyget godkänt i karaktärsämnena från gymnasieskolans fordons-/ transportprogram och kurser inom inriktningarna personbilsteknik eller maskin- och lastbilsteknik eller motsvarande från tidigare gymnasieprogram.

- Eller minst tre års dokumenterad yrkesverksamhet på heltid i fordonsbranschen eller motsvarande där bedömning/validering kan göras.

Samverkan

Utbildningen sker i samverkan med Motorbranschens Riksförbund, ANA Trollhättan, Mekonomen, BRC Sweden, NEVS, LeanNova Engineering, Kunskapsförbundet väst, Innovatum samt andra bilverkstäder och utvecklingsföretag inom fordonsbranschen.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
 • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
 • 1/3 av utbildningstiden är företagsförlagd
Delkurser som ingår

Fordon med alternativa drivmedel

20 poäng

El, elektronik och elintegration i bil

60 poäng

Motorteknik, förbränningslära och efterbehandling

30 poäng

Delsystem och integration gasfordon

30 poäng

Delsystem och integration el/hybridfordon

40 poäng

Säkerhet, arbetsmiljö och regelverk

25 poäng

Kommunikation och ledarskap

15 poäng

LIA 1: mot el/hybridfordon

40 poäng

LIA 2: mot fordon med gas och alternativa bränslen

40 poäng

Till ansökan Öppet för sen ansökan

Senast uppdaterad: 2017-08-14

1Ansök

Klicka här för att ansöka till utbildningen Fordonstekniker för alternativa drivmedel

För att din ansökan till Fordonstekniker för alternativa drivmedel ska kunna behandlas behöver du skicka in följande i originalkopia:

- Gymnasiebetyg
- Arbetsgivarintyg eller betygsdokument från gymnasieskolans fordons-/ transportprogram 

Vänligen observera att Lernia Yrkeshögskola inte kan hämta betyg från betygsdatabasen antagning.se och att en skärmdump/kopia därifrån inte kommer att godkännas som giltig betygshandling. Du ansvarar själv för att samtliga handlingar som efterfrågas kommer in via vårt antagningssystem i originalkopia När vi efterfrågar arbetsgivarintyg ska det vara underskrivet av din arbetsgivare och tydligt visa vad du jobbat som och under vilken tidsperiod. Endast ett CV godkänns inte.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kundservice

2Lernia bedömer din behörighet

Efter att din ansökan har kommit in så granskar vi de betyg, intyg och dokument som du har bifogat. Vi gör en bedömning om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till urvalsprocessen. Saknas något i din ansökan meddelar vi dig via systemet och uppmuntrar dig att komplettera din ansökan. Uppfyller du inte förkunskapskraven och därmed anses obehörig får du meddelande om detta i systemet så fort vi granskat din ansökan.

3Urval

Om det är fler behöriga sökande än vad vi har platser på utbildningen så genomförs ett urval. För utbildningen till Fordonstekniker för alternativa drivmedel består urvalsprocessen av:

Meriterande yrkeslivserfarenhet. Relevant arbetslivserfarenhet inom fordonsbranschen motsvarande heltid meriteras enligt följande, max 100 p:

36 månader eller mer av relevant arbetslivserfarenhet = 100p
24-35 månaders relevant arbetslivserfarenhet = 75p
12- 23 månaders relevant arbetslivserfarenhet = 50p

De med sammanlagt bäst resultat efter genomförda urvalsprov blir erbjudna en plats på utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats baserat på urvalspoäng. 

4Antagning

Antagningsbesked skickas ut i ansökningssystemet www.yh-antagning.se och du ombeds tacka ja eller nej till din plats inom tio dagar efter att du fått beskedet. För kursstarter hösten 2017 kommer antagningsbekeden att skickas ut den 21 juni 2017.

Hamnar du som reserv får du en uppdatering om vilken reservplats du har så snart någon tackat nej till sin ordinarie plats. Du kan antas till en utbildning även efter att kursstarten har passerat, så håll koll på din plats genom att logga in på yh-antagning.se

Om utbildningen

Öppna/stäng

I Sverige, liksom i andra länder, pågår en stor omställning av fordonsparken. El/hybrid- och gasfordon samt alternativa drivmedel ökar. Det finns nu en stor efterfrågan på personer med teknisk kompetens inom området. Jobbchanserna är stora för dig som vill bli nästa generations fordonstekniker. 

Vad leder utbildningen till?

Efter utbildningen kommer du att ha spetskunskap om alternativa drivmedel och kunna arbeta som fordonstekniker för el-, gas- och hybridfordon samt fordon som drivs med andra alternativa bränslen. Vanliga arbetsplatser är i fordonsverkstäder samt på utvecklings- och konverteringsföretag.

För vem passar utbildningen?

Branschen söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och viljan att, med spetskunskap om alternativa drivmedel, stärka kompetensen hos de företag som möter nya utmaningar.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen sker på distans från Trollhättan. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska färdigheter. Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Trollhättan. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Vi anser att träffarna är nödvändiga för helheten, de för studierna framåt och de innehåller en del obligatoriska moment. Kostnader för resor och uppehälle får du som studerande själv bekosta. Kursen LIA (lärande i arbete) utför du på en arbetsplats.

Att studera på distans är en annorlunda utbildningsform jämfört med traditionell undervisning. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna. Du får själv välja när du ska studera men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv.

Vilka förkunskaper krävs?

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

Läs mer om behörighet för yrkeshögskolestudier hos Myndiigheten för Yrkeshögskolan

2. Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E, godkänt eller 3 i följande gymnasiekurser:

- Svenska 1/SAS 1 (Svenska A/SAS A)
- Engelska 5 (Engelska A)
- Matematik 1 (Matematik A)
Eller motsvarande kunskaper

- Samt lägst betyget godkänt i karaktärsämnena från gymnasieskolans fordons-/ transportprogram och kurser inom inriktningarna personbilsteknik eller maskin- och lastbilsteknik eller motsvarande från tidigare gymnasieprogram.

- Eller minst tre års dokumenterad yrkesverksamhet på heltid i fordonsbranschen eller motsvarande där bedömning/validering kan göras.

Samverkan

Utbildningen sker i samverkan med Motorbranschens Riksförbund, ANA Trollhättan, Mekonomen, BRC Sweden, NEVS, LeanNova Engineering, Kunskapsförbundet väst, Innovatum samt andra bilverkstäder och utvecklingsföretag inom fordonsbranschen.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
 • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
 • 1/3 av utbildningstiden är företagsförlagd

Senast uppdaterad: 2017-08-14

Delkurser som ingår

Fordon med alternativa drivmedel

20 poäng

El, elektronik och elintegration i bil

60 poäng

Motorteknik, förbränningslära och efterbehandling

30 poäng

Delsystem och integration gasfordon

30 poäng

Delsystem och integration el/hybridfordon

40 poäng

Säkerhet, arbetsmiljö och regelverk

25 poäng

Kommunikation och ledarskap

15 poäng

LIA 1: mot el/hybridfordon

40 poäng

LIA 2: mot fordon med gas och alternativa bränslen

40 poäng

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

2017-10-09

Ansökningsperiod

Öppet för sen ansökan

Utbildningslängd

1,5 år

Antal poäng

300 YH-poäng

Praktisk information

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

 • Passar du som Fordonstekniker? Gör vårt test och se om yrkesrollen är något för dig.

Ansökan

Öppna/stäng

1Ansök

Klicka här för att ansöka till utbildningen Fordonstekniker för alternativa drivmedel

För att din ansökan till Fordonstekniker för alternativa drivmedel ska kunna behandlas behöver du skicka in följande i originalkopia:

- Gymnasiebetyg
- Arbetsgivarintyg eller betygsdokument från gymnasieskolans fordons-/ transportprogram 

Vänligen observera att Lernia Yrkeshögskola inte kan hämta betyg från betygsdatabasen antagning.se och att en skärmdump/kopia därifrån inte kommer att godkännas som giltig betygshandling. Du ansvarar själv för att samtliga handlingar som efterfrågas kommer in via vårt antagningssystem i originalkopia När vi efterfrågar arbetsgivarintyg ska det vara underskrivet av din arbetsgivare och tydligt visa vad du jobbat som och under vilken tidsperiod. Endast ett CV godkänns inte.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kundservice

2Lernia bedömer din behörighet

Efter att din ansökan har kommit in så granskar vi de betyg, intyg och dokument som du har bifogat. Vi gör en bedömning om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till urvalsprocessen. Saknas något i din ansökan meddelar vi dig via systemet och uppmuntrar dig att komplettera din ansökan. Uppfyller du inte förkunskapskraven och därmed anses obehörig får du meddelande om detta i systemet så fort vi granskat din ansökan.

3Urval

Om det är fler behöriga sökande än vad vi har platser på utbildningen så genomförs ett urval. För utbildningen till Fordonstekniker för alternativa drivmedel består urvalsprocessen av:

Meriterande yrkeslivserfarenhet. Relevant arbetslivserfarenhet inom fordonsbranschen motsvarande heltid meriteras enligt följande, max 100 p:

36 månader eller mer av relevant arbetslivserfarenhet = 100p
24-35 månaders relevant arbetslivserfarenhet = 75p
12- 23 månaders relevant arbetslivserfarenhet = 50p

De med sammanlagt bäst resultat efter genomförda urvalsprov blir erbjudna en plats på utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats baserat på urvalspoäng. 

4Antagning

Antagningsbesked skickas ut i ansökningssystemet www.yh-antagning.se och du ombeds tacka ja eller nej till din plats inom tio dagar efter att du fått beskedet. För kursstarter hösten 2017 kommer antagningsbekeden att skickas ut den 21 juni 2017.

Hamnar du som reserv får du en uppdatering om vilken reservplats du har så snart någon tackat nej till sin ordinarie plats. Du kan antas till en utbildning även efter att kursstarten har passerat, så håll koll på din plats genom att logga in på yh-antagning.se

Kontakta oss

Öppna/Stäng
0771 - 650 600 Vardagar 08.00 - 16.30

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

2017-10-09

Ansökningsperiod

Öppet för sen ansökan

Utbildningslängd

1,5 år

Antal poäng

300 YH-poäng

Praktisk information

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

 • Passar du som Fordonstekniker? Gör vårt test och se om yrkesrollen är något för dig.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta