Reläskyddsspecialist, Distans

Från Västerås Yrkeshögskoleutbildning

Det är en eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med arbetsgivarna. 9 av 10 får jobb efter sin yrkeshögskoleutbildning.

ÖVRIG PRAKTISK INFORMATION

Passar du som Reläskyddsspecialist? Gör vårt test och se om yrkesrollen är något för dig.

Gillar du att jobba med elteknik och vill fördjupa dina kunskaper om reläskydd, IED’er, elnät, kontrollsystem och kontrollanläggningar för att kunna jobba för ökad driftsäkerhet och för att förhindra skador på människor, utrustning och anläggningar? På distans från Västerås erbjuder vi en 1-årig eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning till reläskyddsspecialist.

Vad leder utbildningen till?

Efter utbildningen kan du ha yrkesroller såsom reläskyddstekniker, relätekniker, kontrollrumstekniker, stationsingenjör eller idrifttagare/provare. Du har lärt dig att utföra idrifttagning av system där reläskydd och Intelligent Electronic Device (IED:er) ingår, utföra programmering, inställningar, provning samt inkoppling och montering av olika typer av reläskydd och IED:er.

För vem passar utbildningen?

För dig som är intresserad av att arbeta med att förhindra skador på personer och elkraftsystem. Eftersom delar av utbildningen bedrivs på engelska behöver du ha goda kunskaper i tal och skrift i engelska språket.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen sker på distans från Västerås. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska färdigheter. Vi har gemensamma, obligatoriska träffar i Västerås under utbildningen. Kostnader för resor och uppehälle bekostar du som studerar.

Att studera på distans är en annorlunda utbildningsform jämfört med traditionell undervisning. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna. Du får själv välja när du ska studera men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. 


Vilka förkunskaper krävs?

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

Läs mer om behörighet för yrkeshögskolestudier hos Myndigheten för Yrkeshögskolan

2. Särskilda förkunskaper
Lägst betyget E (Godkänd eller 3) från gymnasiekurs:

-Matematik 1a/1b/1c (Matematik A)
-Engelska 5 (Engelska A)
-Elkraftteknik (Elkompetens A och B)
-Praktisk ellära* (Ellära A och Växelström trefas och Elkvalitet)
eller motsvarande kunskaper.

Samverkan

Utbildningen genomförs i samverkan med E.ON Elnät Sverige AB, Enercon, TJ Assidas Consulting, Eitech, Programma (Meggers), Infratek, Duscon och  Schneider electric mfl.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
 • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
 • 1/3 av utbildningstiden är företagsförlagd
Delkurser som ingår

Elnätens kontrollsystem

30 poäng

Elnätens uppbyggnad

15 poäng

Kommunikationsmetoder

15 poäng

LIA 

40 poäng

Provning, underhållsprovning och idrifttagning

20 poäng

Reläskydd och IED:er för olika skyddsobjekt

30 poäng

Reläskydd och IED:ers mätmetoder och skyddsfunktioner

30 poäng

Reläskyddsteknik – introduktion

10 poäng

Smarta Elnät

10 poäng

Summa: 200 poäng

Till ansökan Platser kvar. Sök nu

Senast uppdaterad: 2017-06-20

1Ansök

Klicka här för att ansöka till utbildningen Reläskyddsspecialist - distans från Västerås

För att din ansökan till Reläskyddsspecialist ska kunna behandlas behöver du skicka in följande i originalkopia:

- Gymnasiebetyg
- Arbetsgivarintyg

Vänligen observera att Lernia Yrkeshögskola inte kan hämta betyg från betygsdatabasen antagning.se och att en skärmdump/kopia därifrån inte kommer att godkännas som giltig betygshandling. Du ansvarar själv för att samtliga handlingar som efterfrågas kommer in via vårt antagningssystem i originalkopia. När vi efterfrågar arbetsgivarintyg ska det vara underskrivet av din arbetsgivare och tydligt visa vad du jobbat som och under vilken tidsperiod. Endast ett CV godkänns inte.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kundservice

2Lernia bedömer din behörighet

Efter att din ansökan har kommit in så granskar vi de betyg, intyg och dokument som du har bifogat. Vi gör en bedömning om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till urvalsprocessen. Saknas något i din ansökan meddelar vi dig via systemet och uppmuntrar dig att komplettera din ansökan. Uppfyller du inte förkunskapskraven och därmed anses obehörig får du meddelande om detta i systemet så fort vi granskat din ansökan.

3Urval

Om det är fler behöriga sökande än vad vi har platser på utbildningen så genomförs ett urval. För utbildningen till Reläskyddsspecialist består urvalsprocessen av:

Särskilt prov: ett tekniskt prov med frågor inom elteknik, mekatronik och logik samt en del som bedömer färdigheter inom områdena kommunikation, ansvar och ledarskap (genomförs vecka 21 och 22). 

Yrkeserfarenhet som elkrafttekniker/ elingenjör inom eldistribution eller industri meriteras också i urvalet enligt följande: 25 månader relevant yrkeserfarenhet = 100 poäng, 13 - 24 månaders relevant yrkeserfarenhet = 75 poäng, 6 - 12 månaders relevant yrkeserfarenhet = 50 poäng.

De med sammanlagt bäst resultat efter genomfört urval blir erbjudna en plats på utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats baserat på urvalspoäng. 

4Antagning

Antagningsbesked skickas ut i ansökningssystemet www.yh-antagning.se och du ombeds tacka ja eller nej till din plats inom tio dagar efter att du fått beskedet. För kursstarter hösten 2017 kommer antagningsbekeden att skickas ut den 21 juni 2017.

Hamnar du som reserv får du en uppdatering om vilken reservplats du har så snart någon tackat nej till sin ordinarie plats. Du kan antas till en utbildning även efter att kursstarten har passerat, så håll koll på din plats genom att logga in på yh-antagning.se

Om utbildningen

Öppna/stäng

Vad leder utbildningen till?

Efter utbildningen kan du ha yrkesroller såsom reläskyddstekniker, relätekniker, kontrollrumstekniker, stationsingenjör eller idrifttagare/provare. Du har lärt dig att utföra idrifttagning av system där reläskydd och Intelligent Electronic Device (IED:er) ingår, utföra programmering, inställningar, provning samt inkoppling och montering av olika typer av reläskydd och IED:er.

För vem passar utbildningen?

För dig som är intresserad av att arbeta med att förhindra skador på personer och elkraftsystem. Eftersom delar av utbildningen bedrivs på engelska behöver du ha goda kunskaper i tal och skrift i engelska språket.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen sker på distans från Västerås. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska färdigheter. Vi har gemensamma, obligatoriska träffar i Västerås under utbildningen. Kostnader för resor och uppehälle bekostar du som studerar.

Att studera på distans är en annorlunda utbildningsform jämfört med traditionell undervisning. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna. Du får själv välja när du ska studera men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. 


Vilka förkunskaper krävs?

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

Läs mer om behörighet för yrkeshögskolestudier hos Myndigheten för Yrkeshögskolan

2. Särskilda förkunskaper
Lägst betyget E (Godkänd eller 3) från gymnasiekurs:

-Matematik 1a/1b/1c (Matematik A)
-Engelska 5 (Engelska A)
-Elkraftteknik (Elkompetens A och B)
-Praktisk ellära* (Ellära A och Växelström trefas och Elkvalitet)
eller motsvarande kunskaper.

Samverkan

Utbildningen genomförs i samverkan med E.ON Elnät Sverige AB, Enercon, TJ Assidas Consulting, Eitech, Programma (Meggers), Infratek, Duscon och  Schneider electric mfl.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
 • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
 • 1/3 av utbildningstiden är företagsförlagd

Senast uppdaterad: 2017-06-20

Delkurser som ingår

Elnätens kontrollsystem

30 poäng

Elnätens uppbyggnad

15 poäng

Kommunikationsmetoder

15 poäng

LIA 

40 poäng

Provning, underhållsprovning och idrifttagning

20 poäng

Reläskydd och IED:er för olika skyddsobjekt

30 poäng

Reläskydd och IED:ers mätmetoder och skyddsfunktioner

30 poäng

Reläskyddsteknik – introduktion

10 poäng

Smarta Elnät

10 poäng

Summa: 200 poäng

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss för mer information

Ansökningsperiod

Platser kvar. Sök nu

Utbildningslängd

1 år

Antal poäng

200 YH-poäng

Praktisk information

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

 • Passar du som Reläskyddsspecialist? Gör vårt test och se om yrkesrollen är något för dig.

Ansökan

Öppna/stäng

1Ansök

Klicka här för att ansöka till utbildningen Reläskyddsspecialist - distans från Västerås

För att din ansökan till Reläskyddsspecialist ska kunna behandlas behöver du skicka in följande i originalkopia:

- Gymnasiebetyg
- Arbetsgivarintyg

Vänligen observera att Lernia Yrkeshögskola inte kan hämta betyg från betygsdatabasen antagning.se och att en skärmdump/kopia därifrån inte kommer att godkännas som giltig betygshandling. Du ansvarar själv för att samtliga handlingar som efterfrågas kommer in via vårt antagningssystem i originalkopia. När vi efterfrågar arbetsgivarintyg ska det vara underskrivet av din arbetsgivare och tydligt visa vad du jobbat som och under vilken tidsperiod. Endast ett CV godkänns inte.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kundservice

2Lernia bedömer din behörighet

Efter att din ansökan har kommit in så granskar vi de betyg, intyg och dokument som du har bifogat. Vi gör en bedömning om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till urvalsprocessen. Saknas något i din ansökan meddelar vi dig via systemet och uppmuntrar dig att komplettera din ansökan. Uppfyller du inte förkunskapskraven och därmed anses obehörig får du meddelande om detta i systemet så fort vi granskat din ansökan.

3Urval

Om det är fler behöriga sökande än vad vi har platser på utbildningen så genomförs ett urval. För utbildningen till Reläskyddsspecialist består urvalsprocessen av:

Särskilt prov: ett tekniskt prov med frågor inom elteknik, mekatronik och logik samt en del som bedömer färdigheter inom områdena kommunikation, ansvar och ledarskap (genomförs vecka 21 och 22). 

Yrkeserfarenhet som elkrafttekniker/ elingenjör inom eldistribution eller industri meriteras också i urvalet enligt följande: 25 månader relevant yrkeserfarenhet = 100 poäng, 13 - 24 månaders relevant yrkeserfarenhet = 75 poäng, 6 - 12 månaders relevant yrkeserfarenhet = 50 poäng.

De med sammanlagt bäst resultat efter genomfört urval blir erbjudna en plats på utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats baserat på urvalspoäng. 

4Antagning

Antagningsbesked skickas ut i ansökningssystemet www.yh-antagning.se och du ombeds tacka ja eller nej till din plats inom tio dagar efter att du fått beskedet. För kursstarter hösten 2017 kommer antagningsbekeden att skickas ut den 21 juni 2017.

Hamnar du som reserv får du en uppdatering om vilken reservplats du har så snart någon tackat nej till sin ordinarie plats. Du kan antas till en utbildning även efter att kursstarten har passerat, så håll koll på din plats genom att logga in på yh-antagning.se

Kontakta oss

Öppna/Stäng
0771 - 650 600 Vardagar 08.00 - 16.30

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss för mer information

Ansökningsperiod

Platser kvar. Sök nu

Utbildningslängd

1 år

Antal poäng

200 YH-poäng

Praktisk information

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

 • Passar du som Reläskyddsspecialist? Gör vårt test och se om yrkesrollen är något för dig.

Nyfiken på någon annan Yh-utbildning?

Hösten 2017 startar vi flera utbildningar inom Yrkeshögskolan. Du hittar alla här.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta