IT-säkerhetsarkitekt, Distans

– från Stockholm Yrkeshögskoleutbildning

Det är en eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med arbetsgivarna. 9 av 10 får jobb efter sin yrkeshögskoleutbildning.

ÖVRIG PRAKTISK INFORMATION

Vill du jobba med IT-säkerhet och hjälpa företag med att undvika dataintrång? Inom säkerhetsområdet sker en snabb utveckling. Internet of things integrerar tekniken i vår vardag för ett mer effektivt och kommunikativt samhälle. Med en ständig utveckling ökar behovet av arbetskraft inom IT-sektorn för sårbarhetshantering. Är du en av dem?

Vad leder utbildningen till?

EU kräver att samtliga EU-länder innan 2018 implementerar General Data Protection Regulation (GDPR) som stärker PUL. Detta innebär stora krav i IT-säkerhetssamordning inom samtliga kommuner och myndigheter. Vår utbildning öppnar upp möjligheten att jobba som informationssäkerhetsansvarig, säkerhetsadministratör inom IT samt IT-säkerhetsarkitekt. Du lär dig hur man identifierar och hanterar säkerhetsrisker, sårbarhet och hot inom verksamheter och organisationer samt kunskaper om Next-Generation Firewalls. Du designar IT-lösningar baserade på policys och kravställningar och administrerar samt håller system i drift. 

För vem passar utbildningen?

Brinner du för att planera, skapa och utvärdera en informationssäker IT-miljö? Har du redan en IT-kompetens och vill vidare i karriären? Sök då till vår yh-utbildning IT-säkerhetsarkitekt! Utbildningen passar dig om du har kunskaper inom dator- och nätverksteknik och drivs av att hjälpa andra med deras effektivisering av IT-verksamheten. Du har lätt för att förstå nya system samt att hantera och strukturera stora mängder av information.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen är på halvdistans och 75% fart. Under utbildningen träffas utbildare och studerande på plats i Stockholm vid 8 tillfällen. På platsträffarna sker praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner. Vi anser att träffarna är nödvändiga för helheten, de för studierna framåt och de innehåller en del obligatoriska moment. Kostnader för resor och uppehälle får du som studerande själv bekosta. Kursen LIA (lärande i arbete) utför du på en arbetsplats.

Att studera på distans är en annorlunda utbildningsform jämfört med traditionell undervisning. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna. Du får själv välja när du ska studera men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentamen, uppgifter osv.

Vilka förkunskaper krävs?

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier 

Läs mer om behörighet för yrkeshögskolestudier hos Myndigheten för Yrkeshögskolan

2. Särskild behörighet
1. Lägst betyget E (Godkänd eller 3) i följande gymnasiekurser:
- Dator- och nätverksteknik (Datorkunskap + Persondatorer + Lokala nätverk A)
- Engelska 5 (Engelska A)
- Svenska 1 / SAS 1 (Svenska A / SAS A)
Eller motsvarande kunskaper.

2. Godkänt på prov som innehåller skriftliga frågor som rör kompetens och kunskap inom IT - området. Syftet med provet är att säkerställa att de individer som har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen antas i första hand. Frågorna är sammansatta så att svaren kan graderas och färdigheterna prövas likadant i varje enskild situation. Maxpoäng är 100 p Godkänt är 30 p.

3. Den sökande skall även ha minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom nätverks- och/
eller systemteknik eller motsvarande färdigheter.

Samarbetsföretag

CyGate, Network Services, Polismyndigheten, Irbiskonsult, B2Syd, IPSafe, Omegapoint, RDE Consulting, CeBelot samt Telenor.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
  • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
  • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
  • 1/3 av utbildningstiden är företagsförlagd

 

Delkurser som ingår i utbildningen

Introduktionskurs till säkerhet och hot

30 poäng

Tekniska säkerhetskontroller 

35 poäng

Cisco CCNA Security

40 poäng

Cloud Security

30 poäng

SSCP, kryptering och management 

30 poäng

Securing the Internet of Things

20 poäng

Organisationssäkerhet och tillhörande policys

40 poäng

Planering och genomförande av säkerhetsprojekt

35 poäng

LiA - en praktisk fördjupning av yrkesrollen

20 poäng

Examensarbete inom informationssäkerhet 

20 poäng

Summa: 300 poäng

Till ansökan Ansökan stängde 2017-05-15

Senast uppdaterad: 2017-07-04

1Ansök

Ansökningsperioden är stängd.

Vill du ha reda på när nästa ansökningsperiod är får du gärna kontakta vår Kundservice.

2Lernia bedömer din behörighet

Efter att din ansökan har kommit in så granskar vi de betyg, intyg och dokument som du har bifogat. Vi gör en bedömning om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till urvalsprocessen. Saknas något i din ansökan meddelar vi dig via systemet och uppmuntrar dig att komplettera din ansökan. Uppfyller du inte förkunskapskraven och därmed anses obehörig får du meddelande om detta i systemet så fort vi granskat din ansökan.

3Urval

Om det är fler behöriga sökande än vad vi har platser på utbildningen så genomförs ett urval. För utbildningen till IT-säkerhetsarkitekt består urvalsprocessen av:

Skriftligt behörighetsprov skriftliga frågor som rör kompetens och kunskap inom IT-området. För att anses behörig till utbildningen behövs minst 30 p. Resterande poäng används som urvalspoäng.

Muntligt prov: som testar färdigheter och problemlösningsförmåga förknippade med yrkesrollen.

Yrkeslivserfarenhet: inom nätverks- och/eller systemteknik utöver de 2 år som är ett förkunskapskrav, ger 5 meritpoäng per arbetat år, max 50 p.

De med sammanlagt bäst resultat efter genomfört urval blir erbjudna en plats på utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats baserat på urvalspoäng.

4Antagning

Antagningsbesked skickas ut i ansökningssystemet www.yh-antagning.se och du ombeds tacka ja eller nej till din plats inom tio dagar efter att du fått beskedet. För kursstarter hösten 2017 kommer antagningsbekeden att skickas ut den 21 juni 2017.

Hamnar du som reserv får du en uppdatering om vilken reservplats du har så snart någon tackat nej till sin ordinarie plats. Du kan antas till en utbildning även efter att kursstarten har passerat, så håll koll på din plats genom att logga in på yh-antagning.se

Om utbildningen

Öppna/stäng

Vad leder utbildningen till?

EU kräver att samtliga EU-länder innan 2018 implementerar General Data Protection Regulation (GDPR) som stärker PUL. Detta innebär stora krav i IT-säkerhetssamordning inom samtliga kommuner och myndigheter. Vår utbildning öppnar upp möjligheten att jobba som informationssäkerhetsansvarig, säkerhetsadministratör inom IT samt IT-säkerhetsarkitekt. Du lär dig hur man identifierar och hanterar säkerhetsrisker, sårbarhet och hot inom verksamheter och organisationer samt kunskaper om Next-Generation Firewalls. Du designar IT-lösningar baserade på policys och kravställningar och administrerar samt håller system i drift. 

För vem passar utbildningen?

Brinner du för att planera, skapa och utvärdera en informationssäker IT-miljö? Har du redan en IT-kompetens och vill vidare i karriären? Sök då till vår yh-utbildning IT-säkerhetsarkitekt! Utbildningen passar dig om du har kunskaper inom dator- och nätverksteknik och drivs av att hjälpa andra med deras effektivisering av IT-verksamheten. Du har lätt för att förstå nya system samt att hantera och strukturera stora mängder av information.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen är på halvdistans och 75% fart. Under utbildningen träffas utbildare och studerande på plats i Stockholm vid 8 tillfällen. På platsträffarna sker praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner. Vi anser att träffarna är nödvändiga för helheten, de för studierna framåt och de innehåller en del obligatoriska moment. Kostnader för resor och uppehälle får du som studerande själv bekosta. Kursen LIA (lärande i arbete) utför du på en arbetsplats.

Att studera på distans är en annorlunda utbildningsform jämfört med traditionell undervisning. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna. Du får själv välja när du ska studera men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentamen, uppgifter osv.

Vilka förkunskaper krävs?

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier 

Läs mer om behörighet för yrkeshögskolestudier hos Myndigheten för Yrkeshögskolan

2. Särskild behörighet
1. Lägst betyget E (Godkänd eller 3) i följande gymnasiekurser:
- Dator- och nätverksteknik (Datorkunskap + Persondatorer + Lokala nätverk A)
- Engelska 5 (Engelska A)
- Svenska 1 / SAS 1 (Svenska A / SAS A)
Eller motsvarande kunskaper.

2. Godkänt på prov som innehåller skriftliga frågor som rör kompetens och kunskap inom IT - området. Syftet med provet är att säkerställa att de individer som har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen antas i första hand. Frågorna är sammansatta så att svaren kan graderas och färdigheterna prövas likadant i varje enskild situation. Maxpoäng är 100 p Godkänt är 30 p.

3. Den sökande skall även ha minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom nätverks- och/
eller systemteknik eller motsvarande färdigheter.

Samarbetsföretag

CyGate, Network Services, Polismyndigheten, Irbiskonsult, B2Syd, IPSafe, Omegapoint, RDE Consulting, CeBelot samt Telenor.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
  • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
  • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
  • 1/3 av utbildningstiden är företagsförlagd

Senast uppdaterad: 2017-07-04

 

Delkurser som ingår i utbildningen

Introduktionskurs till säkerhet och hot

30 poäng

Tekniska säkerhetskontroller 

35 poäng

Cisco CCNA Security

40 poäng

Cloud Security

30 poäng

SSCP, kryptering och management 

30 poäng

Securing the Internet of Things

20 poäng

Organisationssäkerhet och tillhörande policys

40 poäng

Planering och genomförande av säkerhetsprojekt

35 poäng

LiA - en praktisk fördjupning av yrkesrollen

20 poäng

Examensarbete inom informationssäkerhet 

20 poäng

Summa: 300 poäng

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss för mer information

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information

Utbildningslängd

2 år

Antal poäng

300 YH-poäng

Praktisk information

  • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

Ansökan

Öppna/stäng

1Ansök

Ansökningsperioden är stängd.

Vill du ha reda på när nästa ansökningsperiod är får du gärna kontakta vår Kundservice.

2Lernia bedömer din behörighet

Efter att din ansökan har kommit in så granskar vi de betyg, intyg och dokument som du har bifogat. Vi gör en bedömning om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till urvalsprocessen. Saknas något i din ansökan meddelar vi dig via systemet och uppmuntrar dig att komplettera din ansökan. Uppfyller du inte förkunskapskraven och därmed anses obehörig får du meddelande om detta i systemet så fort vi granskat din ansökan.

3Urval

Om det är fler behöriga sökande än vad vi har platser på utbildningen så genomförs ett urval. För utbildningen till IT-säkerhetsarkitekt består urvalsprocessen av:

Skriftligt behörighetsprov skriftliga frågor som rör kompetens och kunskap inom IT-området. För att anses behörig till utbildningen behövs minst 30 p. Resterande poäng används som urvalspoäng.

Muntligt prov: som testar färdigheter och problemlösningsförmåga förknippade med yrkesrollen.

Yrkeslivserfarenhet: inom nätverks- och/eller systemteknik utöver de 2 år som är ett förkunskapskrav, ger 5 meritpoäng per arbetat år, max 50 p.

De med sammanlagt bäst resultat efter genomfört urval blir erbjudna en plats på utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats baserat på urvalspoäng.

4Antagning

Antagningsbesked skickas ut i ansökningssystemet www.yh-antagning.se och du ombeds tacka ja eller nej till din plats inom tio dagar efter att du fått beskedet. För kursstarter hösten 2017 kommer antagningsbekeden att skickas ut den 21 juni 2017.

Hamnar du som reserv får du en uppdatering om vilken reservplats du har så snart någon tackat nej till sin ordinarie plats. Du kan antas till en utbildning även efter att kursstarten har passerat, så håll koll på din plats genom att logga in på yh-antagning.se

Kontakta oss

Öppna/Stäng
0771 - 650 600 Vardagar 08.00 - 16.30

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss för mer information

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information

Utbildningslängd

2 år

Antal poäng

300 YH-poäng

Praktisk information

  • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta