Apotekstekniker, Distans

Yrkeshögskoleutbildning

Det är en eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med arbetsgivarna. 9 av 10 får jobb efter sin yrkeshögskoleutbildning.

ÖVRIG PRAKTISK INFORMATION

Obligatoriska träffar i Linköping varje termin.

Är du intresserad av rådgivning inom egenvård, friskvård och livsstilsfrågor? Har du ett empatiskt förhållningssätt och samtidigt gillar försäljningsarbete och varuhantering?

På distans från Linköping erbjuder vi en 1,5-årig eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning inom apoteksområdet. Behov av utbildade apotekstekniker finns över hela landet men efterfrågan kan variera på olika orter. Utbildningen innehåller de ämnen och kurser du behöver för att arbeta som apotekstekniker tillsammans med apotekare och receptarier på ett apotek.

För vem?

Vill du ha ett utåtriktat och omväxlande arbete ska du söka den här utbildningen. Apoteksteknikerna arbetar huvudsakligen med egenvårdsrådgivning, folkhälsofrågor, försäljning och varuhantering samt deltar i recepthanteringen. En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd, vilket gör att du får goda kontakter med ett apotek under utbildningstiden. Söker du en utbildning på distans kan du genomföra utbildningen på din hemort (vissa obligatoriska träffar i Linköping). 

Vilka förkunskaper krävs?

Vänligen observera att utbildningens särskilda förkunskapskrav har förändrats sedan förra kursstarten.
För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

Läs mer om behörighet för yrkeshögskolestudier 

2. Särskilda förkunskaper

Lägst betyg C (betyg väl godkänt/betyg 4) för kurserna
- Engelska 6 (Engelska B)
- Svenska 1 och 2/SAS 1 och 2 (Svenska A och B/SAS A och B)
- Matematik 1a/1b/1c (Matematik A)

Lägst betyg E (godkänt betyg/ 3) krävs i följande kurser
- Samhällskunskap 1b (Samhällskunskap A)
- Naturkunskap 1a1+1a2 eller 1b och Naturkunskap 2 (Naturkunskap A och B)

Samt dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande sex månaders heltidsarbete från sjukvården och/eller butik, kundservice och försäljning.

Yrkeserfarenheten ska ha varit efter gymnasiet och motsvara totalt minst heltid i 6 månader inom områdena:

 • Service (tex: receptionist, kundtjänstmedarbetare, servitör/servitris etc.) eller
 • Försäljning (tex: butiksbiträde, kassörska, telefonförsäljare etc.), eller
 • Sjukvård

Yrkeslivserfarenheten styrker du genom intyg från arbetsgivaren där det framgår vad du arbetat som, i vilken omfattning du arbetat samt under vilken/vilka tidsperioder. Du ansvarar själv för att sammanställa uppgifterna på ett tydligt sätt och arbetsgivaren måste intyga arbetsuppgifterna, tjänstens omfattning (tex heltid, deltid) och hur länge anställningen varade. Underskrift och kontaktuppgifter till arbetsgivaren ska framgå på intyget. 

Läs mer om vilka betyg som räknas som godkända

Hur går utbildningen till?

Utbildningen som bedrivs på distans består i både föreläsningar, gruppövningar och praktikinslag. Det sker träffar i Linköping ungefär en gång per termin. En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd vilket gör att du får goda kontakter med ett apotek under utbildningstiden samt får möjlighet att praktisera dina kunskaper.

Samverkan

Utbildningen sker i samverkan med Apoteket AB, Kronans Apotek, Apotek Hjärtat, Apoteksgruppen, LloydsApotek samt Unionen Farmaci och Hälsa.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
 • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
 • 1/3 av utbildningstiden är företagsförlagd
Delkurser som ingår
Butiksekonomi och försäljning 

 

20 poäng

Egenvård   80 poäng
Introduktion   5 poäng
Kundbemötande – det professionella samtalet   15 poäng
LIA 1 Logistik och Varuhantering   25 poäng
LIA 2 Egenvård    50 poäng
LIA 3 Recepthantering    10 poäng
Livsstilsfaktorers påverkan på hälsan    20 poäng
Logistik och varuhantering   10 poäng
Medicinsk Grundkurs mot farmaci    25 poäng
Recepthantering och registrering    40 poäng

Summa: 300 poäng

Till ansökan Ansökan stängde 2017-04-15

Senast uppdaterad: 2017-05-02

1Ansök

Ansökningsperioden är stängd.

Vill du ha reda på när nästa ansökningsperiod är får du gärna kontakta vår Kundservice.

2Lernia bedömer din behörighet

Efter att din ansökan har kommit in så granskar vi de betyg, intyg och dokument som du har bifogat. Vi gör en bedömning om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till urvalsprocessen. Saknas något i din ansökan meddelar vi dig via systemet och uppmuntrar dig att komplettera din ansökan. Uppfyller du inte förkunskapskraven och därmed anses obehörig får du meddelande om detta i systemet så fort vi granskat din ansökan.

3Urval

Om det är fler behöriga sökande än vad vi har platser på utbildningen så genomförs ett urval. För utbildningen till Apotekstekniker genomförs första delen av de särskilda proven under vecka 18 och 19 och urvalsprocessen består av:

Särskilt prov: skriftligt prov i svenska (ordkunskap, läsförståelse) och engelska (ordkunskap, grammatik, läsförståelse). De med bäst resultat på de skriftliga proven går vidare till muntligt prov.

De med sammanlagt bäst resultat efter genomförda urvalsprov blir erbjudna en plats på utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats baserat på urvalsprovspoäng. 

4Antagning

Antagningsbesked skickas ut i ansökningssystemet www.yh-antagning.se och du ombeds tacka ja eller nej till din plats inom tio dagar efter att du fått beskedet. För kursstarter hösten 2017 kommer antagningsbekeden att skickas ut den 21 juni 2017.

Hamnar du som reserv får du en uppdatering om vilken reservplats du har så snart någon tackat nej till sin ordinarie plats. Du kan antas till en utbildning även efter att kursstarten har passerat, så håll koll på din plats genom att logga in på yh-antagning.se

Om utbildningen

Öppna/stäng

På distans från Linköping erbjuder vi en 1,5-årig eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning inom apoteksområdet. Behov av utbildade apotekstekniker finns över hela landet men efterfrågan kan variera på olika orter. Utbildningen innehåller de ämnen och kurser du behöver för att arbeta som apotekstekniker tillsammans med apotekare och receptarier på ett apotek.

För vem?

Vill du ha ett utåtriktat och omväxlande arbete ska du söka den här utbildningen. Apoteksteknikerna arbetar huvudsakligen med egenvårdsrådgivning, folkhälsofrågor, försäljning och varuhantering samt deltar i recepthanteringen. En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd, vilket gör att du får goda kontakter med ett apotek under utbildningstiden. Söker du en utbildning på distans kan du genomföra utbildningen på din hemort (vissa obligatoriska träffar i Linköping). 

Vilka förkunskaper krävs?

Vänligen observera att utbildningens särskilda förkunskapskrav har förändrats sedan förra kursstarten.
För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

Läs mer om behörighet för yrkeshögskolestudier 

2. Särskilda förkunskaper

Lägst betyg C (betyg väl godkänt/betyg 4) för kurserna
- Engelska 6 (Engelska B)
- Svenska 1 och 2/SAS 1 och 2 (Svenska A och B/SAS A och B)
- Matematik 1a/1b/1c (Matematik A)

Lägst betyg E (godkänt betyg/ 3) krävs i följande kurser
- Samhällskunskap 1b (Samhällskunskap A)
- Naturkunskap 1a1+1a2 eller 1b och Naturkunskap 2 (Naturkunskap A och B)

Samt dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande sex månaders heltidsarbete från sjukvården och/eller butik, kundservice och försäljning.

Yrkeserfarenheten ska ha varit efter gymnasiet och motsvara totalt minst heltid i 6 månader inom områdena:

 • Service (tex: receptionist, kundtjänstmedarbetare, servitör/servitris etc.) eller
 • Försäljning (tex: butiksbiträde, kassörska, telefonförsäljare etc.), eller
 • Sjukvård

Yrkeslivserfarenheten styrker du genom intyg från arbetsgivaren där det framgår vad du arbetat som, i vilken omfattning du arbetat samt under vilken/vilka tidsperioder. Du ansvarar själv för att sammanställa uppgifterna på ett tydligt sätt och arbetsgivaren måste intyga arbetsuppgifterna, tjänstens omfattning (tex heltid, deltid) och hur länge anställningen varade. Underskrift och kontaktuppgifter till arbetsgivaren ska framgå på intyget. 

Läs mer om vilka betyg som räknas som godkända

Hur går utbildningen till?

Utbildningen som bedrivs på distans består i både föreläsningar, gruppövningar och praktikinslag. Det sker träffar i Linköping ungefär en gång per termin. En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd vilket gör att du får goda kontakter med ett apotek under utbildningstiden samt får möjlighet att praktisera dina kunskaper.

Samverkan

Utbildningen sker i samverkan med Apoteket AB, Kronans Apotek, Apotek Hjärtat, Apoteksgruppen, LloydsApotek samt Unionen Farmaci och Hälsa.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
 • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
 • 1/3 av utbildningstiden är företagsförlagd

Senast uppdaterad: 2017-05-02

Delkurser som ingår
Butiksekonomi och försäljning 

 

20 poäng

Egenvård   80 poäng
Introduktion   5 poäng
Kundbemötande – det professionella samtalet   15 poäng
LIA 1 Logistik och Varuhantering   25 poäng
LIA 2 Egenvård    50 poäng
LIA 3 Recepthantering    10 poäng
Livsstilsfaktorers påverkan på hälsan    20 poäng
Logistik och varuhantering   10 poäng
Medicinsk Grundkurs mot farmaci    25 poäng
Recepthantering och registrering    40 poäng

Summa: 300 poäng

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss för mer information

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information

Utbildningslängd

1,5 år

Antal poäng

300 YH-poäng

Praktisk information

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

 • Obligatoriska träffar i Linköping varje termin.

Ansökan

Öppna/stäng

1Ansök

Ansökningsperioden är stängd.

Vill du ha reda på när nästa ansökningsperiod är får du gärna kontakta vår Kundservice.

2Lernia bedömer din behörighet

Efter att din ansökan har kommit in så granskar vi de betyg, intyg och dokument som du har bifogat. Vi gör en bedömning om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till urvalsprocessen. Saknas något i din ansökan meddelar vi dig via systemet och uppmuntrar dig att komplettera din ansökan. Uppfyller du inte förkunskapskraven och därmed anses obehörig får du meddelande om detta i systemet så fort vi granskat din ansökan.

3Urval

Om det är fler behöriga sökande än vad vi har platser på utbildningen så genomförs ett urval. För utbildningen till Apotekstekniker genomförs första delen av de särskilda proven under vecka 18 och 19 och urvalsprocessen består av:

Särskilt prov: skriftligt prov i svenska (ordkunskap, läsförståelse) och engelska (ordkunskap, grammatik, läsförståelse). De med bäst resultat på de skriftliga proven går vidare till muntligt prov.

De med sammanlagt bäst resultat efter genomförda urvalsprov blir erbjudna en plats på utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats baserat på urvalsprovspoäng. 

4Antagning

Antagningsbesked skickas ut i ansökningssystemet www.yh-antagning.se och du ombeds tacka ja eller nej till din plats inom tio dagar efter att du fått beskedet. För kursstarter hösten 2017 kommer antagningsbekeden att skickas ut den 21 juni 2017.

Hamnar du som reserv får du en uppdatering om vilken reservplats du har så snart någon tackat nej till sin ordinarie plats. Du kan antas till en utbildning även efter att kursstarten har passerat, så håll koll på din plats genom att logga in på yh-antagning.se

Kontakta oss

Öppna/Stäng
0771 - 650 600 Vardagar 08.00 - 16.30

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss för mer information

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information

Utbildningslängd

1,5 år

Antal poäng

300 YH-poäng

Praktisk information

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

 • Obligatoriska träffar i Linköping varje termin.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta