Flygplatsutbildning, Arlanda

Rekryteringssutbildning Arbetsmarknadsutbildning

Nästa kursstart

OBS! Ingen öppen utbildning. Vi startar endast tillsammans med ett rekryterande företag. Aktuella och kommande starter kommer att publiceras här. Information om starter kommer även att synas på arbetsförmedlingens hemsida. 

Att arbeta på flygplats är att vara del i något större och där allt måste fungera för att det ska bli en helhet. Varje pusselbit är viktig och behövs och ett växande Arlanda behöver dig! Idag arbetar ca 20 000 personer ute på flygplatsen men inom 25 år beräknas runt 50 000 att jobba där. Tillsammans med rekryterande företag startar därför Lernia och Arbetsförmedlingen en Flygplatsutbildning inom flera olika yrkesområden.

Vad leder utbildningen till?

Efter genomgången utbildning har du fått kunskaper anpassade för flygplatsverksamhet så att du direkt kan få anställning inom området. De inriktningar som finns är:

• Kabinpersonal; servar med mat och dryck under resan och ser till att säkerhetsrutinerna följs om något skulle hända under flygningen.
• Incheckningspersonal; ser till att bagage inte väger mer än det ska, kontrollerar pass, visum och biljett samt önskar passageraren en trevlig resa
• Säkerhetskontrollant; kontrollerar passagerare och handbagage så det inte finns några farliga eller otillåtna föremål.
• Kundservicemedarbetare; hjälper till med praktiska frågor, t.ex. att förklara var långtidsparkeringen ligger och att visa vilken incheckningsdisk som gäller för vilka flygbolag.
• Godshanterare och Ramptekniker; lastar bagage, mat, dryck och andra varor; genomför mindre tekniska kontroller på planet eller i kringområdet.

För vem passar utbildningen?

Du har intresse av att ha ett yrke på en flygplats. Det finns dock vissa generella krav för att du ska få gå utbildningen.

• Du måste klara en säkerhetskontroll i Polisens belastningsregister
• Du måste kunna kommunicera väl på både svenska och engelska
• Du måste kunna ta dig till/från Arlanda oavsett tid på dygnet
• Du är serviceinriktad och trivs i en miljö med många människor runtomkring dig.
• Det kan också finnas vissa specifika krav som ställs kopplat till respektive yrkesinriktning.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen startar med en förberedande utbildning på två veckor. Du får information om utbildningen och en introduktion till arbete på flygplats. Vi gör en bedömning/kartläggning av dina förkunskaper och förutsättningar för yrkesutbildningen och yrkesverksamhet inom området. Vi planerar också för vilken inriktning din utbildning ska ha.
Därefter går du grundutbildningen under tre veckor och sedan den utbildningsinriktning som ligger i din plan. Utbildningen genomförs som en blandning av löpande lärarledda lektioner, individuella studier med handledning samt coachning och kartläggning individuellt och i grupp.

Utbildningens längd

Utbildningen är på heltid. Längden varierar beroende på vilken inriktning du går men rikttiden är 8-11 veckor inklusive APL (arbetsplatsförlagd utbildning) i de inriktningar där det är möjligt samt efter överenskommelse med arbetsgivarna.

Informationsmöte, intervju och urval

När en eller flera arbetsgivare har ett konkret anställningsbehov, kallar Lernia och Arbetsförmedlingen till ett Informationsmöte för intresserade sökande. På mötet får man veta mer om aktuella arbetsgivare, vilken profil man söker, arbetsuppgifter, eventuella andra krav samt utbildningens innehåll/upplägg. Intervju och urval kan förekomma direkt efter ett informationstillfälle och utbildningen beräknas starta inom 6 veckor efter detta.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider

Innehåll

Förberedande utbildning, 2 veckor
• Introduktion till arbete på flygplats
• Säkerställa behörighetshandlingar såsom registerutdrag, eventuellt läkarutlåtande etc.
• Bedömning/kartläggning av förkunskaper
• Teoretiska/praktiska prov

Grundutbildning, 3 veckor
• Orientering arbetsplats
• Service, bemötande och kulturkompetens
• Arbetsmiljö och Ergonomi
• Första hjälpen
• Alkohol & droger
• Lagar och förordningar inom säkerhet
• Krishantering och konflikthantering
• Kommunikation
• Övriga styrande lagar och förordningar inom flygplatser m.m.
• Eventuellt datakunskap
• Eventuellt Språkträning (engelska och/eller svenska)

Inriktning Kabinpersonal, 6 veckor
• Flygplansteori och CRM
• Service på flygplan
• Måltidshantering
• Rutiner vid normalt läge samt nödläge
• Nödutrustning
• Brand och rök
• Evakuering
• Överlevnad

Inriktning Incheckningspersonal, 4 veckor
• Incheckning av passagerare, bagagehantering, pass och visum
• Charter och reguljär
• Former av flygbiljetter
• Passagerarkategorier
• Specialbagage
• Djur
• Farligt gods

Inriktning Ramptekniker, 4 veckor
• Rampfordonsutbildning
• Lastband
• Regelverk flygplatsdrift
• Ankomster och avgångar
• Taggläsning

Inriktning Säkerhetskontrollant, 4 veckor
• Luftfartsskydd
• Förbjudna föremål
• Farligt gods
• Arbetsmetodik
• Teknisk utrustning

Inriktning Kundservicemedarbetare, 3 veckor
• Introduktion ground handling
• Regelverk flygplatsdrift
• Stresshantering
• Kommunikation
• Bemötande

Inriktning Godshanterare, 4 veckor
• Orientering i yrket
• Introduktion groundhandling
• Regelverk flygplatsdrift
• Introduktionsutbildning fältkunskap
• Introduktion räddning och brand
• Ankomster och avgångar
• Taggläsning

Till ansökan Start enligt ök. med rekryterande företag.

Senast uppdaterad: 2016-11-11

1Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Kontakta en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan en arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

Målet med Lernias arbetsmarknadsutbildningar är att du lättare ska få jobb. Möt några av våra utbildningsdeltagare som berättar om engagerade lärare och goda framtidsutsikter. Under sina utbildningar får de utveckla både sina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

Om utbildningen

Öppna/stäng

Vad leder utbildningen till?

Efter genomgången utbildning har du fått kunskaper anpassade för flygplatsverksamhet så att du direkt kan få anställning inom området. De inriktningar som finns är:

• Kabinpersonal; servar med mat och dryck under resan och ser till att säkerhetsrutinerna följs om något skulle hända under flygningen.
• Incheckningspersonal; ser till att bagage inte väger mer än det ska, kontrollerar pass, visum och biljett samt önskar passageraren en trevlig resa
• Säkerhetskontrollant; kontrollerar passagerare och handbagage så det inte finns några farliga eller otillåtna föremål.
• Kundservicemedarbetare; hjälper till med praktiska frågor, t.ex. att förklara var långtidsparkeringen ligger och att visa vilken incheckningsdisk som gäller för vilka flygbolag.
• Godshanterare och Ramptekniker; lastar bagage, mat, dryck och andra varor; genomför mindre tekniska kontroller på planet eller i kringområdet.

För vem passar utbildningen?

Du har intresse av att ha ett yrke på en flygplats. Det finns dock vissa generella krav för att du ska få gå utbildningen.

• Du måste klara en säkerhetskontroll i Polisens belastningsregister
• Du måste kunna kommunicera väl på både svenska och engelska
• Du måste kunna ta dig till/från Arlanda oavsett tid på dygnet
• Du är serviceinriktad och trivs i en miljö med många människor runtomkring dig.
• Det kan också finnas vissa specifika krav som ställs kopplat till respektive yrkesinriktning.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen startar med en förberedande utbildning på två veckor. Du får information om utbildningen och en introduktion till arbete på flygplats. Vi gör en bedömning/kartläggning av dina förkunskaper och förutsättningar för yrkesutbildningen och yrkesverksamhet inom området. Vi planerar också för vilken inriktning din utbildning ska ha.
Därefter går du grundutbildningen under tre veckor och sedan den utbildningsinriktning som ligger i din plan. Utbildningen genomförs som en blandning av löpande lärarledda lektioner, individuella studier med handledning samt coachning och kartläggning individuellt och i grupp.

Utbildningens längd

Utbildningen är på heltid. Längden varierar beroende på vilken inriktning du går men rikttiden är 8-11 veckor inklusive APL (arbetsplatsförlagd utbildning) i de inriktningar där det är möjligt samt efter överenskommelse med arbetsgivarna.

Informationsmöte, intervju och urval

När en eller flera arbetsgivare har ett konkret anställningsbehov, kallar Lernia och Arbetsförmedlingen till ett Informationsmöte för intresserade sökande. På mötet får man veta mer om aktuella arbetsgivare, vilken profil man söker, arbetsuppgifter, eventuella andra krav samt utbildningens innehåll/upplägg. Intervju och urval kan förekomma direkt efter ett informationstillfälle och utbildningen beräknas starta inom 6 veckor efter detta.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider

Senast uppdaterad: 2016-11-11

Innehåll

Förberedande utbildning, 2 veckor
• Introduktion till arbete på flygplats
• Säkerställa behörighetshandlingar såsom registerutdrag, eventuellt läkarutlåtande etc.
• Bedömning/kartläggning av förkunskaper
• Teoretiska/praktiska prov

Grundutbildning, 3 veckor
• Orientering arbetsplats
• Service, bemötande och kulturkompetens
• Arbetsmiljö och Ergonomi
• Första hjälpen
• Alkohol & droger
• Lagar och förordningar inom säkerhet
• Krishantering och konflikthantering
• Kommunikation
• Övriga styrande lagar och förordningar inom flygplatser m.m.
• Eventuellt datakunskap
• Eventuellt Språkträning (engelska och/eller svenska)

Inriktning Kabinpersonal, 6 veckor
• Flygplansteori och CRM
• Service på flygplan
• Måltidshantering
• Rutiner vid normalt läge samt nödläge
• Nödutrustning
• Brand och rök
• Evakuering
• Överlevnad

Inriktning Incheckningspersonal, 4 veckor
• Incheckning av passagerare, bagagehantering, pass och visum
• Charter och reguljär
• Former av flygbiljetter
• Passagerarkategorier
• Specialbagage
• Djur
• Farligt gods

Inriktning Ramptekniker, 4 veckor
• Rampfordonsutbildning
• Lastband
• Regelverk flygplatsdrift
• Ankomster och avgångar
• Taggläsning

Inriktning Säkerhetskontrollant, 4 veckor
• Luftfartsskydd
• Förbjudna föremål
• Farligt gods
• Arbetsmetodik
• Teknisk utrustning

Inriktning Kundservicemedarbetare, 3 veckor
• Introduktion ground handling
• Regelverk flygplatsdrift
• Stresshantering
• Kommunikation
• Bemötande

Inriktning Godshanterare, 4 veckor
• Orientering i yrket
• Introduktion groundhandling
• Regelverk flygplatsdrift
• Introduktionsutbildning fältkunskap
• Introduktion räddning och brand
• Ankomster och avgångar
• Taggläsning

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

OBS! Ingen öppen utbildning. Vi startar endast tillsammans med ett rekryterande företag. Aktuella och kommande starter kommer att publiceras här. Information om starter kommer även att synas på arbetsförmedlingens hemsida. 

Utbildningslängd

Varierande

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Vingvägen 4
Arlanda
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Arlanda

Ansökan

Öppna/stäng

1Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Kontakta en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan en arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

Att gå på Lernia

Öppna/stäng

Målet med Lernias arbetsmarknadsutbildningar är att du lättare ska få jobb. Möt några av våra utbildningsdeltagare som berättar om engagerade lärare och goda framtidsutsikter. Under sina utbildningar får de utveckla både sina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

Har du frågor?

Öppna/Stäng

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

OBS! Ingen öppen utbildning. Vi startar endast tillsammans med ett rekryterande företag. Aktuella och kommande starter kommer att publiceras här. Information om starter kommer även att synas på arbetsförmedlingens hemsida. 

Utbildningslängd

Varierande

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Vingvägen 4
Arlanda
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Arlanda

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta