Arbetsmarknadsutbildning

Validering svets, Sandviken


Validering av yrkeskunskaper enligt Svetskommissionens system för validering av internationella svetsare, IW, och svetsarprövningsstandarden EN287.

Om utbildningen

Du som arbetar inom svets men saknar formell utbildning, har möjlighet att validera dina kunskaper. Validering innebär att du får dina tidigare kunskaper och erfarenheter bedömda, erkända och godkända, oberoende av var och hur du lärt dig. Utifrån dina förkunskaper kan du validera enstaka kurser eller hela kurspaket.

Hur går valideringen till?

Fördjupad kompetenskartläggning

Genom en längre intervju och genomgång av befintliga dokument avgör vi om du har behov av ytterligare bedömning och värdering.

Kompetensbedömning för intyg, certifikat m.m.

Här bedömer vi dina kunskaper genom metoder eller modeller som, baserat på kriterier från etablerade kunskaps- och kompetensområden, påvisar vad du redan kan inom området.

Bedömningen kan ge olika resultat:

  • Du får intyg över vilka moment eller delar du har kunskap och kompetens inom.
  • Intyg används också i de fall du kan påvisa kunskap och kompetens som inte finns beskrivna i ett svenskt utbildnings- eller yrkessystem, men där det inte finns någon tvekan om att du har värdefull kunskap och kompetens som kan beskrivas i ett intyg.
  • Vi har också möjlighet att återkoppla till Arbetsförmedlingen, om vi kommer fram till att du har fullgoda kunskaper för att kunna certifieras. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du får gå vidare och prövas för certifikat.

För vem

För vem passar valideringen?

Validering kan vara aktuell för dig som är arbetssökande, inskriven på Arbetsförmedlingen och som behöver få din kompetens dokumenterad. Det kan också vara aktuellt inför ansökan om anställning, som ett led inför kompletterande utbildning, eller för att definiera din nuvarande kompetensnivå i anslutning till yrkesvägledning.

Valideringen vänder sig till dig som har utbildning eller yrkeserfarenhet inom yrkesområdet men saknar certifikat, betyg eller kompetensbevis. Efter avslutad validering får du ett intyg som bekräftar den kunskap och kompetens du har samt en dokumentation över eventuella ytterligare utbildningsbehov.

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning?

Du som är arbetslös, eller riskerar att bli arbetslös och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen får söka en arbetsmarknadsutbildning. Du ska även ha fyllt 25, men i vissa fall kan du som är yngre också få gå.

Hur lång är utbildningen?

Längden på utbildningen är individuell och beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning du går. Valideringar tar normalt betydligt kortare tid.

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du få mer information om aktivitetsstöd.

Så söker du

När du hittat en utbildning du vill gå kontaktar du Arbetsförmedlingen och berättar om kursen. Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning.

Efter utbildningen

Validering handlar om att du ska kunna få dina kunskaper och erfarenheter bedömda och erkända oberoende av var och hur lärande har skett. Validering av kompetens ökar din anställbarhet och kan även ge kortare utbildningstid och därmed en kortare väg till nya arbetsuppgifter.

Arbetsmarknadsutbildning på Lernia


Säker väg till jobb

Våra utbildningar är anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden

Nära samarbete med näringslivet

Under utbildningen får du utveckla dina teoretiska kunskaper i praktiken

Rätt till aktivitetsstöd

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan


Kursfakta

Plats

Mullervägen 16, Sandviken

Utbildningstyp

Arbetsmarknadsutbildning

Utbildningslängd

2-4 veckor

Utbildningens ID

46697

Nästa kursstart

Kontinuerliga

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

Kontinuerlig ansökan

Bra att veta

  • När du går en arbetsmarknadsutbildning får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.
  • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.
  • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Ansökan


Du ansöker via Arbetsförmedlingen

Tack för ditt meddelande!

Vi återkommer inom kort för att hjälpa dig med din ansökan. Vänliga hälsningar Lernia

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på https://www.lernia.se/om-webbplatsen/personuppgifter-och-dataskydd/

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna