Skip to main content

Validering fastighet

Arbetsmarknadsutbildning


Har du jobbat inom yrkesområdena fastighetstekniker, fastighetsskötare eller fastighetsvärd, men saknar formell utbildning och dokumentation på dina kunskaper? Få dina kunskaper och erfarenheter bedömda och godkända genom validering enligt Fastighetsbranschens valideringsmodell FAVAL.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Valideringen passar dig som vill arbeta inom fastighetsbranschen och som har tidigare yrkeserfarenhet eller utbildning inom yrkesområdet, men saknar intyg på din kompetens. Valideringen kan bidra till att du snabbare kan få ett arbete.

Hur går valideringen till?

Validering inom fastighet består av tre delmoment. Dina kunskaper kommer då testas mot någon av yrkesrollerna fastighetstekniker, fastighetsvärd och fastighetsskötare.

Kartläggning av din kompetens, totalt 1 dag.

Här gör du ett datorbaserat test med teoretiska frågor. Du gör också en uppskattning av din egen kompetens och av din förståelse för yrkesområdet. Testet resulterar i en rekommendation av val mot en av yrkesrollerna fastighetstekniker, fastighetsskötare eller fastighetsvärd.

Kompetensbedömning mot intyg, totalt 1 dag.

Denna del görs som ett datorbaserat test där du får teoretiska frågor riktade mot en viss yrkesroll. 

Kompetensbedömning mot kompetensbevis, totalt 3 dagar.

Här bedömer vi dina teoretiska och praktiska kunskaper mot yrkesrollen. Teoridelen är datorbaserad. De praktiska proven består av stationer där du genomför olika arbetsmoment. En testledare eller yrkesbedömare medverkar när du gör de praktiska proven.

Valideringens längd

  • Kartläggning av din kompetens, totalt 1 dag.
  • Kompetensbedömning mot intyg, totalt 1 dag.
  • Kompetensbedömning mot kompetensbevis, totalt 3 dagar.

För vem

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning?

Du som är arbetslös, eller du som riskerar att bli arbetslös, och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen får söka en arbetsmarknadsutbildning. Du ska även ha fyllt 25, men i vissa fall kan du som är yngre också få gå.

Vilka förkunskaper behöver du ha?

För att arbeta inom fastighetsbranschen är det bra om du tycker om att lösa problem som uppstår. Du har tidigare yrkeserfarenhet eller utbildning inom yrkesområdet. Vi vill också kunna se att valideringen bidrar till att du snabbare kan få ett arbete.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningstiden är individuell och beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning du går. Utbildningen tar normalt sett inte mer än sex månader. Valideringar tar normalt betydligt kortare tid.

När du deltar i en arbetsmarknadsutbildning kan du ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

Så söker du

När du hittat en utbildning du vill gå kontaktar du en arbetsförmedlare på din lokala Arbetsförmedling och berättar om kursen. Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning.

Efter utbildningen

Du får intyg inom den valda inriktningen

När du har genomfört valideringen får du ett intyg inom den valda inriktningen, som specificerar dina nuvarande kunskaper. Vi tar också fram ett kompletteringsutlåtande som beskriver vad som krävs för att du ska kunna få full kvalifikation inom din aktuella inriktning.

Om du klarar alla delar i valideringen får du ett kompetensbevis enligt FAVALS valideringsmodell. Detta är erkänt inom branschen vilket innebär att du kan använda det när du söker arbete i framtiden. Du kan arbeta som fastighetstekniker, fastighetsvärd eller fastighetsskötare beroende på vilken inriktning du har validerat inom.

Vi söker dig som söker jobb

Stöd och matchning kan vara något för dig

Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen? Vi på Lernia Stöd & Matchning hjälper dig att hitta rätt jobb!

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan