Skip to main content

Validering elteknik

Arbetsmarknadsutbildning


Har du erfarenhet av arbete inom elteknik, men saknar formell utbildning och dokumentation på dina kunskaper? Nu kan du få dina kunskaper och erfarenheter bedömda och godkända för att göra din väg till arbete inom elteknikbranscen kortare.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

För dig som vill arbeta som installations- eller serviceelektriker

Valideringen passar dig som vill arbeta som installations- eller serviceelektriker och som har tidigare yrkeserfarenhet eller utbildning inom området, men saknar kompetensintyg. Valideringen kan bidra till att du snabbare får ett arbete.

Hur går valideringen till?

Validering inom elteknik består av tre delmoment.

Kartläggning av din kompetens.
Kartläggningen genomförs enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) nationella valideringsmodell. Här kartlägger vi din kompetens jämfört med branschens krav för att vara anställningsbar.

Kompetensbedömning för intyg
Denna del sker genom praktiska och teoretiska övningar.

Kompetensbedömning för yrkesbevis
Bedömningen av din kompetens genomförs enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) nationella valideringsmodell. Syftet med detta är att dina kunskaper ska värderas på ett systematiskt och rättvist sätt. Alla moment som du har förmåga inom, synliggörs i en validering och det blir tydligt för elteknikbranschens företag vad du kan.

Kompetensbedömning för intyg

Denna del sker genom praktiska och teoretiska övningar.

Kompetensbedömning för yrkesbevis

Bedömningen av din kompetens genomförs enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) nationella valideringsmodell. Syftet med detta är att dina kunskaper ska värderas på ett systematiskt och rättvist sätt. Alla moment som du utför presenteras i en validering och det blir tydligt för elteknikbranschens företag vad du kan.

För vem

Den första kartläggningen och en arbetsmarknadspolitisk bedömning ska visa att du har tidigare yrkeserfarenhet eller utbildning inom elteknik. Vi vill också kunna se att valideringen kommer att bidra till att du snabbare kan få ett arbete.

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning?

Du som är arbetslös, eller du som riskerar att bli arbetslös, och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen får söka en arbetsmarknadsutbildning. Du ska även ha fyllt 25, men i vissa fall kan du som är yngre också få gå.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningstiden är individuell och beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning du går. Valideringar tar normalt betydligt kortare tid.

När du deltar i en arbetsmarknadsutbildning kan du ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

Så söker du

När du hittat en utbildning du vill gå kontaktar du en arbetsförmedlare på din lokala Arbetsförmedling och berättar om kursen. Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning.

Efter utbildningen

När du har genomfört valideringen får du ett intyg som specificerar dina nuvarande kunskaper. Vi tar också fram ett kompletteringsutlåtande som beskriver vad som krävs för att du ska kunna få full kvalifikation inom din aktuella inriktning. Om du klarar alla delar i valideringen får du ett yrkesbevis enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) nationella valideringsmodell. Detta bevis är erkänt inom branschen, vilket innebär att du kan använda det när du söker arbete i framtiden.

Jobba som elektriker, serviceelektriker, larm- och säkerhetstekniker eller teletekniker

När du har genomfört och blivit godkänd i valideringen samt har godkänt resultat i en eventuell kompletteringsutbildning kan du söka anställning inom någon av yrkesinriktningarna elektriker, serviceelektriker, larm- och säkerhetstekniker eller teletekniker. Din kompetens kan också vara efterfrågad inom industrin för arbete med
automation samt inom eldistribution.

Vi söker dig som söker jobb

Stöd och matchning kan vara något för dig

Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen? Vi på Lernia Stöd & Matchning hjälper dig att hitta rätt jobb!

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan