Arbetsmarknadsutbildning

Validering, CNC, Ronneby


Validering av yrkeskunskaper enligt VINTEKK 2014 för grönt och blått certifikat.

Om utbildningen

Du som arbetar inom CNC men saknar formell utbildning, har möjlighet att validera dina kunskaper.

Validering innebär att du får dina tidigare kunskaper och erfarenheter bedömda, erkända och godkända, oberoende av var och hur du lärt dig.

Utifrån dina förkunskaper kan du validera enstaka kurser eller hela kurspaket.

Kursinnehåll

Fördjupad kompetenskartläggning

Syftar till att genom en längre intervju och genomgång av befintliga dokument avgöra om behovet finns för ytterligare bedömning och värdering.

Kompetensbedömning för intyg

Syftar till att bedöma individens kunskaper med metoder eller modeller som påvisar vad individen kan. Vid sådan bedömning kan utgångspunkten tas i kriterier från etablerade kunskaps- och kompetensområden, men individen erhåller dokumentation i form av intyg över vilka moment eller delar av till exempel en kurs individen behärskar.

Intyg ska också användas i de fall individen kan påvisa kunskap och kompetens som ej finns beskrivna i ett svenskt utbildnings- eller yrkessystem, men där det inte finns någon tvekan om att individen har värdefull kunskap och kompetens att beskriva.

Kompetens bedömning för certifikat, licenser m.m.

Syftar till att kontrollera individens kunskap och kompetens i förhållande till framtagna kriterier inom olika kunskaps- och kompetensområden.

Genom sådan kontroll framgår det om individen uppfyller ställda krav för att erhålla någon av ovan beskrivna dokumentationsformer.

För vem

Validering kan vara aktuell för dig som är arbetssökande, inskriven på Arbetsförmedlingen och som behöver få din kompetens dokumenterad. Det kan också vara aktuellt inför ansökan om anställning, som ett led inför kompletterande utbildning, eller för att definiera din nuvarande kompetensnivå i anslutning till yrkesvägledning.

Valideringen vänder sig till dig som har utbildning och/eller yrkeserfarenhet inom yrkesområdet men saknar certifikat eller betyg/kompetensbevis.

 

Efter avslutad Validering får du ett intyg som bekräftar den kunskap/kompetens du har samt en dokumentation över eventuellt kompletterande utbildningsbehov.

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning?

Du som är arbetslös, eller riskerar att bli arbetslös och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen får söka en arbetsmarknadsutbildning. Du ska även ha fyllt 25, men i vissa fall kan du som är yngre också få gå.

Hur lång är utbildningen?

Längden på utbildningen är individuell och beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning du går. Valideringar tar normalt betydligt kortare tid.

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du få mer information om aktivitetsstöd.

Så söker du

När du hittat en utbildning du vill gå kontaktar du Arbetsförmedlingen och berättar om kursen. Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning.

Efter utbildningen

Andreas fick sitt drömjobb direkt efter utbildningen.

Arbetsmarknadsutbildning på Lernia


Säker väg till jobb

Våra utbildningar är anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden

Nära samarbete med näringslivet

Under utbildningen får du utveckla dina teoretiska kunskaper i praktiken

Rätt till aktivitetsstöd

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan


Kursfakta

Plats

Västra Industrigatan 5 Ronneby, Ronneby

Utbildningstyp

Arbetsmarknadsutbildning

Utbildningslängd

2-4 veckor

Utbildningens ID

46664

Nästa kursstart

Kontakta oss för mer information

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

Kontinuerlig ansökan

Bra att veta

  • När du går en arbetsmarknadsutbildning får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.
  • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.
  • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Ansökan


Du ansöker via Arbetsförmedlingen

Tack för ditt meddelande!

Vi återkommer inom kort för att hjälpa dig med din ansökan. Vänliga hälsningar Lernia

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna