Arbetsmarknadsutbildning

Industriteknik, Värnamo


Industriteknikutbildningen ger dig stora möjligheter till jobb eftersom efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom yrket ökar. Utbildningen har tre intressanta inriktningar som ger dig en chans att välja det som passar dig allra bäst.

Om utbildningen

Före utbildningen genomförs individuella kartläggningssamtal och tester. Vi gör sedan ett individuellt upplägg där din utbildningsplan ligger till grund för dina studier. Dina individuella förkunskaper och planerade yrkesinriktning styr vilket innehåll just din utbildning kommer att bestå av.

Du får ett individuellt upplägg för din utbildningsplan.

Utbildningen har tre inriktningar

Du börjar med att läsa en utbildning inom Industriteknik Bas, vilket motsvarar de nivåer som branschen anser vara den grundläggande kompetens som krävs för arbete inom industrin.

Därefter fördjupar du dig inom en av de tre inriktningar som utbildningen erbjuder:

  • Skärande bearbetning och styrd produktion
  • Underhåll och service
  • Svets- och plåtbearbetning

Utbildningen består av en blandning av teoretiska genomgångar och praktiska moment. Under utbildningen får du lära dig mer om jämställdhet, arbetsmiljö och hur arbetsmarknaden fungerar. Du blir också väl förberedd på att söka jobb inom ditt yrke.

Under APL-perioden (arbetsplatsförlagt lärande) får du möjlighet att testa och utveckla de arbetsmetoder du lärt dig i undervisningen. Det specifika innehållet i din APL anpassas till din individuella utbildningsplan och APL-företagets inriktning och kompetensbehov.

Utbildningen genomförs med hjälp av bedömningsuppgifter. I varje bedömningsuppgift provas färdigheter från flera moduler. Det avspeglar arbetslivet och målet med varje utbildningsavsnitt blir tydligt.

Kompetensbedömning Industriteknik Bas

Om du sedan tidigare har erfarenhet avarbete inom industrin och de delar som ingår i avsnittet Industriteknik Bas, kan du få dina kunskaper bedömda för att få ett Kompetensbevis Industriteknik Bas. Detta kallas validering och består av en teoretisk del med webbaserade frågor, som under cirka två timmar mäter kunskap och förståelse.

Intyg och kompetensbevis

Efter avslutad utbildning får du kompetensintyg samt i förekommande fall certifikat. Du har också möjlighet få dina kunskaper bedömda för att få ett Kompetensbevis Industriteknik Bas.

För vem

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning?

Du som är arbetslös, eller du som riskerar att bli arbetslös, och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen får söka en arbetsmarknadsutbildning. Du ska även ha fyllt 18 år.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningstiden är individuell och beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning du går. Utbildningen tar normalt sett inte mer än sex till tolv månader. Valideringar tar normalt betydligt kortare tid.

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du få mer information om aktivitetsstöd.

Så söker du

När du hittat en utbildning du vill gå kontaktar du en arbetsförmedlare på din lokala Arbetsförmedling och berättar om kursen. Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som är intresserad av industriteknik, verkstadsteknik, underhållsarbete och svets- och plåtbearbetning. Du får en blandning mellan teori och praktik och en stor del arbetsplatsförlagt lärande. Inga förkunskaper krävs.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning får du ett kompetensintyg eller ett certifikat i de fall det är aktuellt.

Beroende på vilken inriktning du väljer får du tillräckliga yrkeskunskaper inom industriteknik för att kunna arbeta som till exempel montör, industriarbetare, CNC-operatör, servicepersonal eller svetsare.

Vi söker dig som söker jobb

Stöd och matchning kan vara något för dig

Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen? Vi på Lernia Stöd & Matchning hjälper dig att hitta rätt jobb!

Arbetsmarknadsutbildning på Lernia


Säker väg till jobb

Våra utbildningar är anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden

Nära samarbete med näringslivet

Under utbildningen får du utveckla dina teoretiska kunskaper i praktiken

Rätt till aktivitetsstöd

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan


Kursfakta

Plats

Västermogatan 18, Värnamo

Utbildningstyp

Arbetsmarknadsutbildning

Utbildningslängd

Varierande

TESTMODUL, rikttid 2 veckor

INDUSTRITEKNIK BAS, rikttid 14 veckor

- Hälsa, miljö och säkerhet
- IT och automation
- Kvalitet
- Matematik
- Mätteknik
- Produktionsteknik - ekonomi
- Ritningsläsning
- Språk – engelska
- Språk – svenska
- Underhåll

VERKSTADSTEKNIK GRUND, rikttid 4 veckor

SKÄRANDE BEARBETNING OCH STYRD PRODUKTION med fyra inriktningar

Inriktning CNC-teknik Grön, rikttid 15 veckor

- CNC-teknik och ISO-programmering
- Maskin och produktionsutrustning
- Materiallära grund
- Skärteknik grund
- Toleranser grund

Inriktning CNC-teknik Blå, rikttid 18 veckor

- Teknisk engelska
- Beredning
- Maskinteknik
- Teknisk matematik, påbyggnad
- Ritningsläsning, påbyggnad
- Produktionsteknik och ekonomi
- Skärteknik, påbyggnad
- Mätteknik och toleranser
- ISO programmering
- Materiallära, påbyggnad

Inriktning Automation bas, rikttid 8 veckor

- Säkerhet
- Automatiska system
- Produktionseffektivitet
- Drift och övervakning
- Underhåll automation

Inriktning Verktygsmakare, rikttid 12 veckor

- Ritningsläsning och CAD
- Verktygskunskap
- Toleranser och passningar
- Hållfasthet och Materiallära

Inriktningen är en påbyggnadsutbildning där ovan moduler kombineras med ytterligare moduler för att ge fullständig utbildning till verktygsmakare.

UNDERHÅLL OCH SERVICE, rikttid 16 veckor

- Ellära/elkraftsteknik
- Produktionsmekanik
- Mekatronik
- Hydraulik/pneumatik
- Avhjälpande underhåll
- Grundkurs svets

Utbildningen kombineras vid behov med andra moduler inom inriktningarna Verkstadsteknik grund, Skärande bearbetning eller Svets.

SVETS, rikttid 45 veckor

Svetsutbildningen genomförs enligt IIW:s riktlinjer och krav för internationell svetsare. Utbildningen omfattar MMA, MIG/MAG och TIG alla nivåer på materialen ferritiskt, rostfritt och aluminium.

PLÅTBEARBETNING, rikttid 4 veckor

Plåtbearbetningsutbildningen omfattar bockning, kantbockning, valsning, montering före och efterarbetning, inklusive grovplåt.

APL, Arbetsplatsförlagt lärande

APL tillkommer med 2-12 veckor fördelade på 1-3 perioder under utbildningens gång.

TILLÄGGSMODULER

Behörighets-/certifieringsutbildning ingår i vissa av yrkesinriktningarna och utifrån individuellt behov.

- Kompetensbevis industriteknik bas
- Grönt certifikat CNC
- Blått certifikat CNC
- Automation Bas
- IW-diplom
- SSG Entré
- Truckkort
- Lyftplattformar
- Travers
- Svetsarprövningar
- Heta arbeten

Nästa kursstart

Löpande kursstarter

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information

Bra att veta

  • När du går en arbetsmarknadsutbildning får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.
  • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.
  • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Ansökan


Ansök nu!

För att söka en arbetsmarknadsutbildning behöver du ta kontakt med en handläggare på Arbetsförmedlingen. Du kan tipsa din handläggare om utbildningen du vill gå genom att klicka på knappen nedan.

Hjälp med ansökan?

Ditt för- och efternamn
Din e-postadress
Ditt telefonnummer

Vi hör av oss vardagar 8.00-16.30.

Tack för ditt meddelande!

Vi återkommer inom kort för att hjälpa dig med din ansökan. Vänliga hälsningar Lernia

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna