Arbetsmarknadsutbildning

Industriteknik, Sundsvall


Industriteknikutbildningen ger dig stora möjligheter till jobb eftersom efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom yrket ökar. Utbildningen har tre intressanta inriktningar som ger dig en chans att välja det som passar dig allra bäst.

Om utbildningen

Före utbildningen genomförs individuella kartläggningssamtal och tester. Vi gör sedan ett individuellt upplägg där din utbildningsplan ligger till grund för dina studier. Dina individuella förkunskaper och planerade yrkesinriktning styr vilket innehåll just din utbildning kommer att bestå av.

Du får ett individuellt upplägg för din utbildningsplan.

Utbildningen har tre inriktningar

Du börjar med att läsa en utbildning inom Industriteknik Bas, vilket motsvarar de nivåer som branschen anser vara den grundläggande kompetens som krävs för arbete inom industrin.

Därefter fördjupar du dig inom en av de tre inriktningar som utbildningen erbjuder:

 • Skärande bearbetning och styrd produktion
 • Underhåll och service
 • Svets- och plåtbearbetning

Utbildningen består av en blandning av teoretiska genomgångar och praktiska moment. Under utbildningen får du lära dig mer om jämställdhet, arbetsmiljö och hur arbetsmarknaden fungerar. Du blir också väl förberedd på att söka jobb inom ditt yrke.

Under APL-perioden (arbetsplatsförlagt lärande) får du möjlighet att testa och utveckla de arbetsmetoder du lärt dig i undervisningen. Det specifika innehållet i din APL anpassas till din individuella utbildningsplan och APL-företagets inriktning samt behovet av kompetens.

Utbildningen genomförs med hjälp av uppgifter som bedöms. I varje uppgift prövas färdigheter från flera moduler. Det avspeglar arbetslivet och målet med varje utbildningsdel blir tydligt.

Kompetensbedömning Industriteknik Bas

Om du sedan tidigare har erfarenhet av arbete inom industrin och de delar som ingår i avsnittet Industriteknik Bas, kan du få dina kunskaper bedömda för att få ett Kompetensbevis Industriteknik Bas. Detta kallas validering och består av en teoretisk del med webbaserade frågor, som under cirka två timmar mäter kunskap och förståelse.

Intyg och kompetensbevis

Efter avslutad utbildning får du ett intyg samt i förekommande fall certifikat. Du har också möjlighet få dina kunskaper bedömda för att få ett Kompetensbevis Industriteknik Bas.

För vem

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning?

Du som är arbetslös, eller du som riskerar att bli arbetslös, och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen får söka en arbetsmarknadsutbildning. Du ska även ha fyllt 18 år.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningstiden är individuell och beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning du går. Utbildningen tar normalt sett inte mer än sex till tolv månader. Valideringar tar normalt betydligt kortare tid.

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du få mer information om aktivitetsstöd.

Så söker du

När du hittat en utbildning du vill gå kontaktar du en arbetsförmedlare på din lokala Arbetsförmedling och berättar om kursen. Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som är intresserad av industriteknik, verkstadsteknik, underhållsarbete och svets- och plåtbearbetning. Du får en blandning mellan teori och praktik och en stor del arbetsplatsförlagt lärande. Inga förkunskaper krävs.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning får du ett kompetensintyg eller ett certifikat i de fall det är aktuellt.

Beroende på vilken inriktning du väljer får du tillräckliga yrkeskunskaper inom industriteknik för att kunna arbeta som till exempel montör, industriarbetare, CNC-operatör, servicepersonal eller svetsare.

Vi söker dig som söker jobb

Stöd och matchning kan vara något för dig

Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen? Vi på Lernia Stöd & Matchning hjälper dig att hitta rätt jobb!

Arbetsmarknadsutbildning på Lernia


Säker väg till jobb

Våra utbildningar är anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden

Nära samarbete med näringslivet

Under utbildningen får du utveckla dina teoretiska kunskaper i praktiken

Rätt till aktivitetsstöd

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan


Kursfakta

Plats

Östermovägen 35, Sundsvall

Utbildningstyp

Arbetsmarknadsutbildning

Utbildningslängd

Varierande

- Industriteknik – Test och kartläggning, rikttid 2 veckor

 • - Industriteknik bas, rikttid 19 veckor
 • Teknisk matematik
 • Toleranser
 • Kvalitet
 • Automation och produktionsövervakning
 • Underhåll
 • Verkstadsteknik
 • Teknisk svenska
 • Teknisk engelska
 • Ritningsläsning grund
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Produktionsteknik och ekonomi
 • Mätteknik
 • APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer
 • - Industriteknik – Verkstadsteknik CNC-operatör, rikttid 14 veckor
 • CNC teknik och ISO programmering
 • Materiallära grund
 • Maskin och produktionsutrustning
 • Skärteknik grund
 • APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer
 • - Industriteknik – Underhåll och service, rikttid 14 veckor
 • Avhjälpande underhåll
 • Mekatronik
 • Hydraulik/pneumatik
 • Ellära/elkraftteknik
 • Produktionsmekanik
 • APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer
 • - Industriteknik – Svets- och plåtbearbetning grund, rikttid 16 veckor
 • Innehåll enligt IIW:s riktlinjer och krav för internationell svetsare.
 • Plåtbearbetning
 • Teori Aluminium
 • Tig Kälsvets
 • MIG/MAG Kälsvets
 • MMA Kälsvets
 • Teori Kälsvets
 • Teori TIG
 • Teori MIG/MAG
 • Teori MMA
 • Teori materiallära
 • APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer
 • - Industriteknik – Svets påbyggnad MMA, MIG/MAG, rikttid 16 veckor
 • Teori Plåtsvets
 • Teori Aluminium
 • MIG/MAG Plåtsvets
 • Teori Rörsvets
 • MMA Plåtsvets
 • Teori Materiallära
 • MIG/MAG Rörsvets
 • MMA Rörsvets
 • APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer
 • - Industriteknik – Svets påbyggnad TIG, rikttid 6 veckor
 • Teori Plåtsvets
 • TIG Plåtsvets
 • Teori Aluminium
 • Teori Rörsvets
 • TIG Rörsvets
 • Teori TIG
 • Teori Materiallära
 • APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer
 • - APL, Arbetsplatsförlagt lärande
 • APL tillkommer med 2-12 veckor fördelade på 1-3 perioder under utbildningens gång.
 • Industriteknik - Verkstadsteknik CNC påbyggnad, Rikttid 18 veckor
 • Teknisk engelska
 • Beredning
 • Maskinteknik
 • Teknisk matematik påbyggnad
 • Ritningsläsning påbyggnad
 • Produktionsteknik och kvalitet
 • Skärteknik påbyggnad
 • Mätteknik och toleranser
 • ISO-programmering
 • Materiallära påbyggnad

Nästa kursstart

Löpande kursstarter

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

Ansökan görs via Arbetsförmedlingen. Kontakta en arbetsförmedlare för att söka.

Bra att veta

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.
 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.
 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.
 • Studiebesök tisdagar kl.14.00-15.00. Kontakta Paul Sjöqvist.

Ansökan


Du ansöker via Arbetsförmedlingen

Tack för ditt meddelande!

Vi återkommer inom kort för att hjälpa dig med din ansökan. Vänliga hälsningar Lernia

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din e-postadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna