Arbetsmarknadsutbildning

Industriteknik


Industriteknikutbildningen ger dig stora möjligheter till jobb eftersom efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom yrket ökar. Utbildningen har tre intressanta inriktningar som ger dig en chans att välja det som passar dig allra bäst.

Kursfakta

Plats

Utbildningstyp

Arbetsmarknadsutbildning

Nästa kursstart

Utbildningslängd

Kontaktuppgifter

Telefon

0771-650 650

E-post

kundservice@lernia.se

Hemsida

www.lernia.se

Bli svetsare, CNC-operatör eller industritekniker

Vår arbetsmarknadsutbildning Industriteknik är perfekt för dig som skulle vilja bli ett yrke som svetsare, CNC-operatör eller montör. Vilken inriktning du kan gå beror på lite olika faktorer. Till exempel var du bor och vad du har för tidigare erfarenheter.

Vi tar fram en plan för dig

Innan utbildningen går vi igenom dina kunskaper och din bakgrund, det kallar vi för kartläggning och tester. Du får göra tester där vi kan se vilka kunskaper just du har. Efteråt tar vi fram en plan för hur just din utbildning ska se ut. Vad du kan gå för utbildning och inriktning beror på vad du har för tidigare erfarenhet, jobb eller utbildning.

Utbildningen har tre inriktningar

Du börjar med att läsa en utbildning inom Industriteknik Bas. Industriteknik Bas innehåller de delar som branschen anser vara den grundläggande kompetens som krävs för arbete inom industrin.

Därefter fördjupar du dig inom en av de tre inriktningar som utbildningen erbjuder:

  • Skärande bearbetning och styrd produktion
  • Underhåll och service
  • Svets- och plåtbearbetning

På vissa orter kan du välja mellan alla inriktningar, på andra bara en eller två. Sök fram den ort du vill läsa på för att se vilka inriktningar du kan välja på där.

En blandning av teori och praktik

Utbildningen består av en blandning av föreläsningar och praktiska moment. Du får lära dig mer om jämställdhet, arbetsmiljö och hur arbetsmarknaden fungerar. Du blir också väl förberedd på att söka jobb inom ditt yrke.

Du kommer få lämna in olika uppgifter som dina lärare sedan bedömer. I varje uppgift prövas färdigheter från flera moduler. Tack vare det får du en bättre bild av arbetslivet och målet med varje utbildningsdel blir tydligt.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under APL-perioden (arbetsplatsförlagt lärande, praktik) får du möjlighet att testa det du har lärt dig i undervisningen. Vad du får göra på praktiken beror på hur din utbildningsplan ser ut. Det beror även på vad praktikplatsen har för inriktning och behov.

Intyg och kompetensbevis

Efter avslutad utbildning får du ett intyg samt i förekommande fall certifikat. Du har också möjlighet få dina kunskaper bedömda och på så sätt få ett Kompetensbevis Industriteknik Bas.

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning?

Det finns några krav för att få gå en arbetsmarknadsutbildning:

  • Du är arbetslös.
  • Du riskerar att bli arbetslös.
  • Du är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.
  • Du har fyllt 18 år.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningstiden är individuell och beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning du går. Utbildningen tar normalt sett inte mer än sex till tolv månader. Valideringar går ofta mycket snabbare.

När du deltar i en arbetsmarknadsutbildning kan du ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som är intresserad av industriteknik, verkstadsteknik, underhållsarbete och svets- och plåtbearbetning. Du får en blandning mellan teori och praktik och en stor del arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Du behöver inte ha några kunskaper sedan tidigare.

Så söker du

När du hittat en utbildning du vill gå kontaktar du en arbetsförmedlare på din lokala Arbetsförmedling och berättar om kursen. Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning.