Arbetsmarknadsutbildning

Truckförare


Om du är i behov av att kunna köra truck för det yrke du vill jobba inom passar vår truckförarkurs dig. På utbildningen får du lära dig att köra truck och även att hantera olika typer av gods.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Utbildningen till truckförare tar 5 dagar. Kursen kommer att ge dig både praktiska och teoretiska kunskaper så att du efter kursen kan:

 • Stapla, lasta, lossa och transportera gods
 • Utföra service, tillsyn och underhåll på truck och dess utrustning
 • Känna till truckars användningsområden, stabilitet och lyftförmåga
 • Redogöra för påkänningar som gods utsätts för under transport, lagring och hantering
 • Känna till olika godsslag och varors hanteringskänslighet och krav på temperatur, hygien och samlastning
 • Känna till de vanligaste lastbärarnas mått och laststorlek
 • Ta fram uppgifter från regler och anvisningar hur man genomför olika uppdrag
 • Utföra administrativa rutiner i samband med godshantering
 • Uppfylla krav som gäller för truck på väg och arbetsplatser
 • Redogöra för de risker för människor och miljö som är förenade med godshantering med truck. Gå igenom åtgärder för att minimera riskerna
 • Arbeta miljö-, skydds-, service- och kvalitetsmedvetet

Utbildningen till truckförare ger kunskaper om, och förståelse för, hur gods ska skyddas mot påkänningar. Det ger även en förståelse om hur gods med speciella egenskaper, till exempel farligt gods, ställer särskilda krav på hantering och transport.

För vem

För vem passar utbildningen?

Kursen är för dig som är arbetslös eller varslad och i behov av en truckutbildning för att få en anställning. Arbetsförmedlingen prioriterar deltagare från Jobb- och utvecklingsgarantin samt från Jobbgarantin för ungdomar.

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning?

Du som är arbetslös, eller riskerar att bli arbetslös och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen får söka en arbetsmarknadsutbildning. Du ska även ha fyllt 25, men i vissa fall kan du som är yngre också få gå.

Hur lång är utbildningen?

Längden på utbildningen är individuell och beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning du går. Valideringar tar normalt betydligt kortare tid.

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du få mer information om aktivitetsstöd.

Så söker du

När du hittat en utbildning du vill gå kontaktar du Arbetsförmedlingen och berättar om kursen. Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning.

Efter utbildningen

Kursen ger dig kompetens att köra, manövrera och hantera gods med olika slag av truckar. När du har gått kursen kan du söka jobb där det krävs att du har gått en truckutbildning.

Vi söker dig som söker jobb

Stöd och matchning kan vara något för dig

Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen? Vi på Lernia Stöd & Matchning hjälper dig att hitta rätt jobb!

Arbetsmarknadsutbildning på Lernia


Säker väg till jobb

Våra utbildningar är anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden

Nära samarbete med näringslivet

Under utbildningen får du utveckla dina teoretiska kunskaper i praktiken

Rätt till aktivitetsstöd

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din e-postadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna