Arbetsmarknadsutbildning

Träteknik, Mora


Du som går utbildningen träteknik får stora möjligheter till ett jobb inom träindustrin, till exempel som maskinoperatör, möbelsnickare, inredningssnickare eller montör. Utbildningen är anpassad efter behoven på arbetsmarknaden.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper inom den trätekniska branschen där du kan arbeta som till exempel maskinoperatör, möbelsnickare, inredningssnickare, CNC-operatör eller montör.

Du inleder med en förberedande utbildning då vi genomför individuella kartläggningssamtal och tester. Vi gör sedan ett individuellt upplägg där din utbildningsplan ligger till grund för dina studier. Utbildningen består av teoretiska och praktiska moment samt en arbetsplatsförlagd del.

Utbildningen följer träbranschens riktlinjer och krav och är indelad i moduler vilka sätts samman utifrån dina individuella förkunskaper och planerade yrkesinriktning. Det gör att utbildningens längd kan variera för olika deltagare. Läs mer om de olika modulerna under kursfakta på respektive ort.

I utbildningen integreras bl.a. jämställdhetsfrågor, miljö/arbetsmiljö, information om arbetsmarknaden och förberedande jobbsökaraktiviteter. Utifrån vald yrkesinriktning och specifika branschkrav ingår även behörighetsutbildningar.

För vem

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning?

Du som är arbetslös, eller du som riskerar att bli arbetslös, och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen får söka en arbetsmarknadsutbildning. Du ska även ha fyllt 25, men i vissa fall kan du som är yngre också få gå.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningstiden är individuell och beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning du går. Valideringar tar normalt betydligt kortare tid.

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du få mer information om aktivitetsstöd.

Så söker du

När du hittat en utbildning du vill gå kontaktar du en arbetsförmedlare på din lokala Arbetsförmedling och berättar om kursen. Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du tillräckliga yrkeskunskaper för att arbeta inom den trätekniska branschen som t.ex. maskinoperatör, möbelsnickare, inredningssnickare, CNC-operatör eller montör. Beroende på vilken inriktning du studerar får du här utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Lär dig mer om träteknikeryrket!

Arbetsmarknadsutbildning på Lernia


Säker väg till jobb

Våra utbildningar är anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden

Nära samarbete med näringslivet

Under utbildningen får du utveckla dina teoretiska kunskaper i praktiken

Rätt till aktivitetsstöd

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan


Kursfakta

Plats

Engelbrekts väg 7, Mora

Utbildningstyp

Arbetsmarknadsutbildning

Utbildningslängd

Varierande

Utbildningens ID

10050943

Industriteknisk grund, 12 veckor • Engelska– yrkesspecifika termer • Svenska – yrkesspecifika termer • Matematik • IT och automation • Ritningsläsning • Mätteknik • Hälsa, miljö och säkerhet • Produktionsteknik – ekonomi • Underhåll • Kvalitet Grundutbildning maskinoperatör träteknik, 6 veckor • Materiallära • Maskinlära • Sågning, borrning, fräsning, hyvling samt slipning (putsning) • Limteknik • Montering och sammansättning • Verktygsteknik • Ytbehandlingsteknik • Pneumatik • CNC-teknik - introduktion • Gruppsamverkan • Säkerhet i träarbete • Introduktion i Lean production • Orientering branschkännedom/arbetslivskunskap • Arbetsplatsförlagt lärande (vid behov) Maskinsnickare, fördjupning, 8 veckor • CAD-teknik (grundläggande) • CNC-teknik (grundläggande) • Materiallära massivträ • Materiallära skivmaterial • Maskinlära • Sågning, borrning, fräsning, hyvling samt slipning (putsning) • Limteknik • Montering och sammansättning • Verktygsteknik • Ytbehandlingsteknik • Fanering och fogningsteknik • Gruppsamverkan • Pneumatik • Lean production • Arbetsplatsförlagt lärande Maskinkörkort, 1 vecka Modulen är en utbildning om arbetsmiljö och maskinsäkerhet och är uppbyggd av blocken Arbetsmiljö och Maskiner. Operatör (CNC), 8 veckor • CNC-Grund • CNC-Påbyggnad • Robotteknik grund • Robotteknik påbyggnad • Lean production • CAD/CAD-CAM • Linjeproduktion • Mekatronik • Arbetsplatsförlagt lärande Ytbehandlare, 8 veckor • Mätteknik • Materiallära • Maskin och produktionsutrustning • Härdplastutbildning • Arbetsplatsförlagt lärande cirka 50 % av tiden Industriell tapetsering, 8 veckor Utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagt lärande till 100 %. Utbildningens innehåll och upplägg planeras i nära samarbete med de lokala företagen. Som exempel på innehåll kan nämnas: • Möbelmaterial • Möbelergonomi • Tillverkningstekniker • Mönsterritning • Maskinlära • Lean production Sågverk, 8 veckor Utbildningen genomförs till största delen som arbetsplatsförlagt lärande. • Materiallära/Sortering • Virkestorkning • Maskinlära • Ritteknik och mätteknik • Verktygslära och verktygsslipning • PLC-grund, och styr-reglerteknik • Produktionsutrustning • Sönderdelning • Orientering marknad och omvärld • Truckutbildning • Heta arbeten • SSG Entré

Nästa kursstart

Kontinuerliga kursstarter

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

Kontinuerlig ansökan

Bra att veta

  • När du går en arbetsmarknadsutbildning får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.
  • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.
  • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Ansökan


Ansök nu!

För att söka en arbetsmarknadsutbildning behöver du ta kontakt med en handläggare på Arbetsförmedlingen. Du kan tipsa din handläggare om utbildningen du vill gå genom att klicka på knappen nedan.

Hjälp med ansökan?

Ditt för- och efternamn
Din e-postadress
Ditt telefonnummer

Vi hör av oss vardagar 8.00-16.30.

Tack för ditt meddelande!

Vi återkommer inom kort för att hjälpa dig med din ansökan. Vänliga hälsningar Lernia

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 600 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna