Arbetsmarknadsutbildning

Träteknik


Trä är ett levande material. Det kommer att vara en viktig resurs i framtiden när vi ser till hållbarhet och ekologiska skäl. Du som går utbildningen inom träteknik får stora möjligheter till ett jobb inom träindustrin. Till exempel kan du jobba som maskinoperatör, snickare eller operatör.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

I utbildningen till trätekniker får du de kunskaper du behöver för att arbeta inom träindustrin. Vi har nära kontakt med branschen för att du ska få en bra utbildning. Vi följer branschens riktlinjer och krav.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i de yrkesinriktade modulerna.
Behörighets-/certifieringsutbildning ingår i vissa av yrkesinriktningarna.

Börjar med en förberedande utbildning

Vi startar med en förberedande utbildning, då du får veta mer om yrket och utbildningen. Du får även göra tester för att visa dina kunskaper. Därefter har vi ett samtal kring om du kan och vill fortsätta på yrkesutbildningen. Då tar vi också fram en individuell plan för din utbildning, baserad på det du ska arbeta med inom träindustrin.

Teoretisk och praktisk utbildning

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. En del av utbildningen genomförs ute på en arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får också lära dig om jämställdhet i arbetslivet samt miljö och arbetsmiljö. Det kan också bli aktuellt för dig med en behörighetsutbildning.

För vem

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning?

Du som är arbetslös, eller riskerar att bli arbetslös och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen får söka en arbetsmarknadsutbildning. Du ska även ha fyllt 25, men i vissa fall kan du som är yngre också få gå.

Hur lång är utbildningen?

Längden på utbildningen är individuell och beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning du går. Valideringar tar normalt betydligt kortare tid.

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du få mer information om aktivitetsstöd.

Så söker du

När du hittat en utbildning du vill gå kontaktar du Arbetsförmedlingen och berättar om kursen. Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning.

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning får du ett intyg. Om du har genomfört en behörighetsutbildning får du ett certifikat.

Du kan arbeta inom den trätekniska branschen som till exempel maskinoperatör, möbelsnickare, inredningssnickare, CNC-operatör eller montör. Exempel på arbetsplatser kan vara sågverk, hyvlerier, brädgårdar och byggvaruhandeln. Du kan också bli egenföretagare.

Vi söker dig som söker jobb

Stöd och matchning kan vara något för dig

Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen? Vi på Lernia Stöd & Matchning hjälper dig att hitta rätt jobb!

Arbetsmarknadsutbildning på Lernia


Säker väg till jobb

Våra utbildningar är anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden

Nära samarbete med näringslivet

Under utbildningen får du utveckla dina teoretiska kunskaper i praktiken

Rätt till aktivitetsstöd

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna